Практична настава
23.06.2019
 

Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат студентите од прв циклус на студии дека практичната настава и потврдата за кредитите кои таа ги носи се ЗАДОЛЖИТЕЛЕН предуслов за запишување на семестар.

За успешна реализација на практичната настава секој студент е должен да се пријави кај РЕФЕРЕНТОТ НА СТУДЕНСКИ ПРАШАЊА.

 НАПОМЕНА:

Студентите кои се во можност самостојно да си обезбедат практична настава кај адвокат, нотар, извршител или на друго место соодветно на правничката професија да се јават кај СВОЈОТ РЕФЕРЕНТ НА СТУДЕНСКИ ПРАШАЊА за да добијат потврда со помош на која ќе се упатат, а потоа и ќе добијат доказ дека дека ја реализирале праксата.

ОСТАНАТИТЕ ЌЕ ВИДАТ ЕВИДЕНТИРАНИ, А факултетот ја превзема обврската да му обезбеди ангажман за кој ќе добие соодветна потврда која студентот ја приложува при запишувањето на семестар.

 
Останати настани