Магистерски труд
19.09.2019
 

Одбрана на Магистерски труд - Влатко Аврамоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ЕТНИЧКИТЕ КОНФЛИКТИ од кандидатот Влатко Аврамоски, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана

Одбраната се закажува за ден 25.09.2019 година (среда) во просториите на Правен факултет Кичево – дисперзирани студии Битола, со почеток во 13.00 часот.

 
Останати настани