Дипломска работа
09.10.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Ангела Лекоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ И СОСТОЈБИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА" од кандидатот/ката Ангела Лекоска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 22.10.2019 (вторник) во просториите на Правниот факултет Кичево, Дисперзирани студии Битола со почеток во 10:00 часот.
 
Останати настани