Разно
12.09.2016
 

Запишување на семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА УПИСОТ НА СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 15.09.-22.09.2016.

 
Останати настани