Разно
03.12.2018
 

Предавања за системот за Е-данок

На ден 05.12.2018 (среда) во 11:00 часот на Правен факултет - Кичево, дисперзирани студии Битола претставници на Управата за јавни приходи пред студентите ќе го презентираат системот на Е - персонален данок, како и начинот и придобивките од неговото користење. Студентите ќе имаат можност и да се регистрираат на овој систем. Се повикуваат сите студенти да учествуваат на овој настан
 
Останати настани