Виктимологија
07.12.2018
 

Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Виктимологија ќе се одржат по претходно објавениот распоред, но и дека присуството на истите е задолжително.
 
Останати настани