Меѓународно јавно право
30.11.2018
 

Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 03.12.2018 година (понеделник) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 07.12.2018 година (петок) во 11 часот
 
Останати настани