Разно
06.11.2018
 

Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв и втор циклус правни студии.

 

 

Доставување на есеите:

Есеите се доставуваат во електронска форма на следната е- адреса:svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk

 

Есеите се доставуваат најдоцна до 25.11.2018 година.

 

 

Напомена:

На трудот не смеат да бидат наведени податоци за студентот, а се наведува само насловот и шифрата под која се пријавува есејот.

 

Оценување:

Есеите ќе ги оценува  стручна комисија, а за најдобрите ќе бидат доделенипригодни награди.

 
Останати настани