Меѓународно приватно право
02.09.2019
 

Термин за испит

"Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан на ден 05.09.2019 се презакажува за 07.09.2019 година во 11 часот".
 
Останати настани