Меѓународно јавно право
24.06.2019
 

Термин за испит

"Испитот по предметот Меѓународно јавно право се презакажува за ден 28.06.2019 година (петок) во 10:30 часот."
 
Останати настани