Дипломска работа
01.03.2019
 

Одбрана на дипломски труд - Александар Јованоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Мерки за ограничување на движењето на лица, заседа, рација, блокадаод кандидатот/ката Александар Јованоски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 05.03.2019 (вторник) година во просториите на Правниот факултет Кичево - Дисперзирани студии Струга во Предавална бр. 1, со почеток во 12:00 часот.

 
Останати настани