Разно
24.12.2018
 

Прелиминарен повик за Еразмус+

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

 

Пријава за студенти

Пријава за кадар

 

Листата со потпишаните договори на Правниот факултет може да ја најдете на линкот http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/e_plus_dogovori_pfk1.pdf

Пријавата треба да се достави кај доц.д-р Ангелина Станојоска, најдоцна до 18.01.2019 година

За повеќе информации контактирајте ја Еразмус + координаторката,

доц. д-р Ангелина Станојоска на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk 

 
Останати настани