Криминологија
05.10.2019
 

Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија наместо во понеделник (07.10.2019) ќе се одржат во среда (09.10.2019) со почеток во 9 часот. Измената важи само за таа седмица.
 
Останати настани