Меѓународно приватно право
10.06.2019
 

Термин за испит

"Испитот по предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 11 часот. Датумот останува непроменет."
 
Останати настани