Разно
04.12.2014
 

Дополнителен уписен рок

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за академската 2014/15 година донесе Одлука за утврдување и на дополнителен уписен рок за втор циклус на студии за сите единици на Универзитетот

Пријавување: од 09 до 12.12.2014 година

Запишување: 22 и 23.12.2014 година

 
Останати настани