Повик за меѓународна научна коференција


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ПРАВО НА ОСИГУРИВАЊЕ (II ЦИКЛУС)

12.12.2019

Се известуваат студентите по предметот Право на осигурување да го исконтактираат предметниот наставник за материјал на следниов е-маил: branko.dimeski@uklo.edu.mk .

ТЕРМИН ЗА КОЛОКВИУМ - КРИМИНОЛОГИЈА

06.12.2019

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на првиот колоквиум по предметот Криминологија (за прв циклус) е 24.12.2019 година (вторник) со почеток во 10 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - КАЗНЕНО ПРАВО И КАЗНЕНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈА (II ЦИКЛУС)

06.12.2019

Се известуваат студентите на втор циклус запишани на насоките Казнено право и Казнено право и криминологија дека термините за консултациите по предметите на кои предметен наставник е доц. д-р Ангелина Станојоска, ќе бидат дополнително објавени.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД - Сахид Идраизоски

26.11.2019

На ден 02.12.2019 година во 16:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Сахид Идраизоски студент на II циклус на студии по модулот Граѓанско право на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов “Брак и бракоразводна постапка”.


ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ - ЕКОЛОШКО ПРАВО

26.11.2019

Се известуваат студентите кои полагаат Еколошко право дека терминот за полагање ќе биде на 04.12.со почеток во 12:00 часот, Од предметниот професор


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО КЛУБОТ „TITUS FLAVIUS ORESTES” И НА MOOT COURT НАТПРЕВАРИ ЗА СИМУЛАЦИИ НА ПРОЦЕСИ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

14.11.2019

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на XIXFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во текот на 2020 година, но и на pre-moot court натпревари. Право на пријавување имаат студенти од сите студиски години на прв циклус студии, како и студенти запишани на втор циклус студии. Пријавувањето на студенти е до 25.11.2018 година (23:59 часот), со испраќање CV на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk Избраните студенти ќе бидат информирани најдоцна до 28.11.2018 година и ќе биде закажана прва средба.


КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

11.11.2019

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ


ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

08.11.2019

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020


Повик за меѓународна научна коференција


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

11.12.2019

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право на ден 12.12.2019 година нема да се одржат. Истите се презакажуваат за 17.12.2019 година (вторник) во 12 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

10.12.2019

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Политички систем закажани за на ден 12.12.2019год. (среда) се одлагаат. Студентите дополнително ќе бидат известени за доолнителен термин.


ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИИ - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

06.12.2019

Се известуваат студентите дека на ден 13.12.2019 год. (петок) ќе се одржат консултации по предметот Политички систем со почеток во 10:00 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО (II ЦИКЛУС)

10.12.2019

Се известуваат студентите на Втор циклус студии насока Казнено право и криминологија дека предавањето по предметот Царинско казнено право закажан за 11 12.2019 година со почеток во 17 00 часот се одлага . Дополнителни информации студентите ќе добијат од предметните професори. Се замолуваат да ги контактираат на следната email адреса larisavalileska@gmail.com .


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ЈАВНИ СЛУЖБИ

10.12.2019

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни служби на ден 11.12.2019 година се одложуваат. Терминот за нивно одржување ќе биде договорен со предметниот наставник.


МЕНТОРСКА СРЕДБА - АРБИТРАЖНО ПРАВО

10.12.2019

Менторската средба по Арбитражно право ќе се одржи на 12.12.2019 (четврток) во 13:00 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ВИКТИМОЛОГОЈА (II ЦИКЛУС)

06.12.2019

Се известуваат студентите од втор циклус запишани на насоките Казнено право и Казнено право и криминологија, дека термините за предавањата по Виктимологија се:

  • - 17.12.2019 година (вторник) во 15 часот;
  • - 18.12.2019 година (среда) во 9 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ПЕНОЛОГИЈА (II ЦИКЛУС)

06.12.2019

Се известуваат студентите од втор циклус запишани на насоката Казнено право, дека термините за предавањата по Пенологија се: - 21.12.2019 година (сабота) во 10 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД - Моника Секуловска

06.12.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Поим и карактеристики на Договор за доживотна издршка и Договор за распределба на имот за време на живот" од кандидатот/ката Моника Секуловска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 11.12.2019 (понеделник) во просториите на Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 14:30 часот..


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД - Данче Сотироска

04.12.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ ПРОЦЕСОТ НА РЕФОРМИРАЊЕ НА ООН: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ “ од кандидатот Данче Сотироска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 18.12.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД - Петар Крстевски

04.12.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Сведок во доказна постапка" од кандидатот/ката Петар Крстевски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 16.12.2019 (понеделник) во просториите на Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 12:30 часот..


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД - Кате Кулеска

28.11.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ВОСПИТНИ МЕРКИ СПРЕМА ДЕКА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ од кандидатот Кате Кулеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 06.12.2019 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 14:30 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАЊАЊЕ - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

27.11.2019

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Политички систем закажани за ден 28.11.2019 год. се одлагаат,


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД - Моника Тасевска

26.11.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за доживотна издршка" од кандидатот/ката Моника Тасевска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 10.12.2019 (вторник) во просториите на Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 12:00 часот..


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД - Александар Костовски

26.11.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Монетарно - кредитните институции и политики и нивната регулација во Р.С.Македонија“ од кандидатот Александрар Костовски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 04.12.2019 (среда) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД - Гордана Диновска

26.11.2019

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов: "Светска трговска организација" од кандидатот/ката Гордана Диновска, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 04.12.2019 (среда) во просториите на Правниот факултет Кичево, дисперзирани студии Битола со почеток во 12:00 часот..


ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ - ЕКОЛОШКО ПРАВО

26.11.2019

Се известуваат студентите кои полагаат Еколошко право дека терминот за полагање ќе биде на 03.12.со почеток во 12:00 часот, Од предметниот професор

ТЕРМИН ЗА ПРЕДАВАЊА - КРИМИНОЛОГИЈА

26.11.2019

Им се соопштува на студентите дека покрај терминот на 03.12.2019 година, предавања по предметот Криминологија за прв циклус ќе се одржат на:

  • 06.12.2019 (петок) со почеток во 9 часот;
  • 17.12.2019 (вторник) со почеток во 12 часот;
  • 18.12.2019 (среда) со почеток во 13 часот;
  • 24.12.2019 (вторник) со почеток во 12 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАВАЊЕ - ПЕНОЛОГИЈА

21.11.2019

Им се сооштува на студентите од втор циклус од насоката Казнено право (трет семестар) дека предавањето по предметот Пенологија закажано на 05.12.2019 (четврток) се презакажува за 02.12.2019 година (понеделник) со почеток во 13:30 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАВАЊЕ - ВИКТИМОЛОГОЈА (II циклус)

21.11.2019

Им се соопштува на студентите од втор циклус од насоката Казнено право (трет семестар) и Казнено право и криминологија (прв семестар) дека предавањата по предметот Виктимологија закажано за 12.12.2019 (четврток) се презакажува за 03.12.2019 година (вторник) со почеток во 15:30 часот.


КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ - КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО

21.11.2019

Комисиското полагање за студентот со број на индекс 899/Б се закажува за 03.12.2019 година (вторник) со почеток во 12 часот.


КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ - ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА

20.11.2019

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија за студентот со број на индекс 1106/Б во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 22.11.2019 (петок) со почеток во 14.30 часот во просториите на ПФК Битола.


ТЕРМИН ЗА КОЛОКВИУМ - ЈАВНИ СЛУЖБИ

19.11.2019

Се известуваат студентите од 4-та година кои го имаат избрано предметот Јавни Служби дека полагањето по Колоквиум 1 ќе се одржи на ден 27.11.2019 во 11:00ч.


ТЕМИН ЗА ИСПИТ - РЕТОРИКА НА ПРАВО

19.11.2019

Студентите кои во вонредната ноемвриска сесија ќе го пријават за полагање предметот по Реторика на право, ќе го полагаат во среда на 20.11.2019 во 12:30ч


ТЕРМИН ЗА КОЛОКВИУМ - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО НА Е.У.

19.11.2019

Им се соопштува на студентите на ПФК Битола, кои ќе полагаат прв колоквиум по предметот Политички систем и право на ЕУ, дека полагањето наместо во предвидениот термин со распоредот, ќе се реализира на ден 20 ноември во 11 часот во просториите на ПФК Битола.


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО КЛУБОТ „TITUS FLAVIUS ORESTES” И НА MOOT COURT НАТПРЕВАРИ ЗА СИМУЛАЦИИ НА ПРОЦЕСИ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

14.11.2019

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на XIXFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во текот на 2020 година, но и на pre-moot court натпревари. Право на пријавување имаат студенти од сите студиски години на прв циклус студии, како и студенти запишани на втор циклус студии. Пријавувањето на студенти е до 25.11.2018 година (23:59 часот), со испраќање CV на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk Избраните студенти ќе бидат информирани најдоцна до 28.11.2018 година и ќе биде закажана прва средба.


КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

11.11.2019

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ


ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

08.11.2019

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020


Повик за меѓународна научна коференција


ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ - ЕКОЛОШКО ПРАВО

26.11.2019

Се известуваат студентите кои полагаат Еколошко право дека терминот за полагање ќе биде на 05.12.со почеток во 12:30 часот, Од предметниот професор


КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТОТ ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

19.11.2019

Се известуваат студентите кои полагаа прв колоквиум по предметот Облигационо право дека консултациите и увид во тетратки ќе се одржат на 25.11.2019 година во 12.00 часот.


ТЕРМИН ЗА ПРЕДАВАЊЕ - КРИМИНОЛОГИЈА

21.11.2019

Им се соопштува на студентите од прв циклус дека предавањата по предметот Криминологија закажани за 02.12.2019 година (понеделник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување, како и термини за останатите предавања до крајот на семестарот.


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО КЛУБОТ „TITUS FLAVIUS ORESTES” И НА MOOT COURT НАТПРЕВАРИ ЗА СИМУЛАЦИИ НА ПРОЦЕСИ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

14.11.2019

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на XIXFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во текот на 2020 година, но и на pre-moot court натпревари. Право на пријавување имаат студенти од сите студиски години на прв циклус студии, како и студенти запишани на втор циклус студии. Пријавувањето на студенти е до 25.11.2018 година (23:59 часот), со испраќање CV на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk Избраните студенти ќе бидат информирани најдоцна до 28.11.2018 година и ќе биде закажана прва средба.


About

Who we are and what we do.