Политички систем 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Полтички систем кај проф. Илија Тодоровски, кои се на распоред денес, понеделник, 17.12.2018, нема да се одржат, а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде закажан. Исто важи и за консултациите со студентите, кои денес нема да се одржат, а терминот на нивното одрж ...

Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Семејно право 12.12.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека консултациите по предметот Семејно право ќе се одржат на ден 13.12.2018 со почеток во 17:30 часот

Дипломска работа 05.12.2018
Одбрана на дипломска работа-Кети Штерјоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Доковор за доживотна издршка" од кандидатот/ката Кети Штерјоска, констатира дека се исполнети ...

Јавни служби 04.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби во Петок (07.12.2018) наместо во 10:30 часот ќе започнат во 13:00 часот.

Вовед во право 26.11.2018
Предавања

Предавањата по предметот Вовед во право ќе се одржат на ден 29.11.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Дипломска работа 19.11.2018
Одбрана на Дипломски труд - Марко Божиноски
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Академија за судии и јавни обвинители од кандидатот/ката Марко Божиноски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна ...
Дипломска работа 19.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Бранче Миловски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Застапување од кандидатот/ката Бранче Миловски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна о ...

Основи на економија 17.11.2018
Предавања
Предавањата по предметот Основи на економија ќе се одржат во среда 21. 11. со почеток во 9.15 часот.
Криминологија 16.11.2018
Промена на термин за колоквиум

Им се соопштува на студентите, дека колоквиумот по предметот Криминологија

закажан за ден 17.11.2018 година (сабота) нема да се одржи. Дополнително ќе биде објавен термин за негово одржување.

Дипломска работа 15.11.2018
Одбрана на Дипломска работа - Јанко Тофилоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Родителско правните односи во правниот систем на РМ од кандидатот/ката Јанко Тофилоски, констатира дека  ...

Јавни служби 13.11.2018
Промена на термин за колоквиум
Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Јавни Служби наместо на 15.11.2018 год. се презакажува за на 23.11.2018 год. во 10:30ч."
Дипломска работа 12.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Муарем Равманоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Заштита на правото на сопственост - запишување на правата врз недвижност"​ од кандидатот/ката Муар ...

Разно 12.11.2018
Консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Увид во тестовите и консултации по Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право  е закажано за на ден 14.11.2018 год (среда) во 12:00 часот

Разно 12.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево се закажуваат за 19.11.2018 (понеделник) со почеток во 15.00 часот.

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за прв колоквиум во Академската  2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Основи на економија 01.11.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Основи на економија  ќе се одржат на ден 07.11.2018 (Среда) со почеток во во 09:15 часот

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 01.11.2018
комисиско полагање - Ноември

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 811, 820 и 842 ,  ќе се реализира на 05.11.со почеток во 10 00 часот

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 19.10.2018
Впишување оценки по сите предмети - доц.д-р Мирјана Ристовска
Впишивањето на оцените по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се реализира на 24.10.2018 во 10:00 часот.
Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 24.10.2018 год. во 09:30 часот.
Дипломска работа 17.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Александра Петровска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Судска контрола над администрацијата-управен спор од кандидатот/ката Александра Петровска, констатира дек ...

Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 29.10.2018 год. (понеделник) со почеток во 09:00 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево
Јавни служби 05.10.2018
Термин за Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот наместо од 09:00 часот ќе започнуваат во 10:30 часот

Разно 04.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 01.10.2018
Распоред за предавања и вежби
Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево
Меѓународно јавно право 25.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 26.09.2018 (среда) во 11:00 часот

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево

 

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево

Повеќе

Граѓанско процесно право 17.09.2018
Комисиско полагање - Септември 2018
Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право за студентот до бр. на инд.159 е закажано на ден 19.09.2018 ( среда) со почеток во 11:00 часот
Англиски јазик 11.09.2018
Промена на термин за испит
Испитот по предметите Англиски јазик I и Англиски јазик II, ќе се одржат на ден 17.09.2018 (Понеделник) со почеток во 09:00 часот
Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево

Меѓународно јавно право 24.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 10.09.2018 година (понеделник) се презакажува за ден 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактира ...

Уставно право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 06.09.2018 (четврток) ќе има консултации по предметот Уставно право со почеток во 09:30

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

 

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

 

 

 

Јавна и државна администрација 27.06.2018
Консултации
Консултациите по предметите Јавни Служби и Јавна и државна администрација во Кичево се закажуваат за во Четврток 28.06.2018 во 09ч.
Јавни служби 27.06.2018
Консултации
Консултациите по предметите Јавни Служби и Јавна и државна администрација во Кичево се закажуваат за во Четврток 28.06.2018 во 09ч.
Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Разно 14.06.2018
Академски календар

ххххх

 

 1. Казнена испитна сесија: пријавување од 15.10 до 19.10; сесија од 22.10 до 09.11 (без 23 );

 

 

 

 

2. Прва колоквиумска недела: 12.11.2018 - 17.11.2018;Повеќе

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Казнено право 08.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018
Комисиското полагање за студентот со бр.на индекс 671 ќе се одржи на 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот.
Стечај и стечајна постапка 06.06.2018
Промена на термин
Испитот по предметот стечај и стечајна постапка ќе се одржи на ден 16.06 ( сабота ) со почеток во 12:00 часот
Меѓународно јавно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 08.06.2018 година (петок) се одложува. Истиот ќе се одржи на ден 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително ...

Разно 31.05.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Јавни служби 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Јавни Служби наместо во 11:00 ч. се презакажува за во 12:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет.

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Уставно право 24.05.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Се известуваат студентите дека испитот ќе се одржи на ден 06.06.2018 со почеток во 11:00 часот

Наука за политиката 24.05.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Се известуваат студентите дека испитот ќе се одржи на ден 06.06.2018 со почеток во 11:00 часот

Разно 23.05.2018
Продолжување на термин за пријавување на испити

Ве известуваме дека рокот за пријавување испити во јунска испитна сесија е продолжен до 30.05.2018 год.

Разно 23.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
Разно 16.05.2018
Упис за втор циклус студии

Правниот факултет-Кичево оваа академска година ќе врши упис на студенти на втор циклус (постдипломски) студии на следните насоки:
- Казнено право
- Граѓанско право
- Меѓународно право
Овие насоки се однесуваат како на моделот 3+1, така и на моделот 3+2 

Разно 16.05.2018
Пријавување на испити за јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека пријавувањето на испити ќе трае од 21.05 (понеделник) до 23.05.2018 (среда). Сесијата ќе трае од 01.06.2018 до 15.06.2018 год

(сите студенти кои имаат активно електронско досие, задолжително електронски да ги пријават  предметите кои ќе ги по ...

Разно 10.05.2018
РАСПОРЕД НА ВТОР КОЛОКВИУМ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18
Разно 07.05.2018
Трибина со наслов\"Младите и нивната улога во општеството \"

Се известуваат сите студенти на Правен факултет Кичево дека на ден 09.05.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот ќе се одржи трибина на тема "Младите и нивната улога во опшеството" .   

                                                  &nbs ...

Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Разно 03.05.2018
Оглас за вршење практична работа во Народната банка на Република Македонија

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Репуб ...

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"

КОНКУРС за избор на најдобар есеј на тема: „МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА”

Монетарна економија 12.04.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Монетарна економија во Априлски испитен рок ќе се одржи на ден 17.04.2018 год.  (вторник) со почеток во 14:00 часот

Дипломска работа 12.04.2018
Одбрана на Дипломски труд - Владимир Синадиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Принципот на поделба на власта со посебен осврт на Р.Македонија од кандидатот/ката Владимир Синадиноски, ко ...

Разно 05.04.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТЕН РОК
Дипломска работа 26.03.2018
Одбрана на Дипломски труд - Јован Димитријоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Акти на администарцијата од кандидатот/ката Јован Димитријоски, констатира дека  се исполнети условите з ...

Дипломска работа 26.03.2018
Одбрана на Дипломски труд - Јован Димитријоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Акти на администарцијата од кандидатот/ката Јован Димитријоски, констатира дека  се исполнети условите з ...

Јавна и државна администрација 26.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Јавна и државна администрација се презакажува за на ден 02.04.2018 год (Понеделник) со почеток во 13:00 часот.

 

Јавна и државна администрација 26.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Јавна и државна администрација се презакажува за на ден 02.04.2018 год (Понеделник) со почеток во 13:00 часот.

 

Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 10.04.-13.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Уставно право 23.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Уставно право е презакажан за на ден 04.04.2018 год (Среда) со почеток во 10:00 часот

Дипломска работа 23.03.2018
Одбрана на дипломски труд - Симеска Катерина

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Друштва за осигурување од кандидатот/ката Симеска Катерина, констатира дека  се исполнети условите за не ...

Судски систем 22.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека терминот на колоквиум по предметот Судски систем кој е закажан за на ден 26.03.2018 (Понеделник) ќе започне во 13:30 часот

Разно 21.03.2018
Распоред прв колоквиум - летен семестар 2017/18

Објавен е распоред за прв колоквиум за летен семестар 2017/18 - РАСПОРЕДИ

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &n ...

Локална самоуправа 07.03.2018
Предавања - Вежби
Предавањата по предметот Локална самоуправа во Кичево, кои беа одложени минатата недела, ќе се одржат во петок (9.03.2018) со почеток во 12.30 часот
Уставно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Уставно право  нема да се одржат на ден  28.02.2018 (среда), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Меѓународно приватно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право  нема да се одржат на ден  28.02.2018 (среда), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Локална самоуправа 27.02.2018
Предавања - Вежби

Наставата по предметот Локална самоуправа кај проф. Илија Тодоровски во Кичево нема да се одржи денес (27.02.2018), а за нејзиното одржување во некој иден термин студентите накнадно ќе бидат известени.

Уставно право 25.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право   во четврток (01.03.2018) во Кичево нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат дополнително известени.
 

 
Локална самоуправа 25.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа  во четврток (01.03.2018) во Кичево нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат дополнително известени.
 

 
Римско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Римско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Граѓанско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Разно 22.02.2018
Колоквиумска недела

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.03.-31.03,
А ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.05.-19.05
.

Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и предметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Уставно право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право кои ги држи асс. Милка Димитровска во четврток (15.02.2018) во Кичево нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

 

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа кои ги држи асс. Милка Димитровска во четврток (15.02.2018) во Кичево нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

 

Уставно право 12.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 14.02.2018 (среда) ќе се одржат консултации по предметот Уставно право во 12:00 часот

Судски систем 12.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Судски ситем ќе се одржат на ден 14.02.2018 (среда) со почеток во 14:45 часот

Дипломска работа 12.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Салмин Шаќироски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Стекнување сопственост по пат на наследување од кандидатот/ката Салмин Шаќироски, констатира дека  се испо ...

Судски систем 08.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Судски систем  закажани за на ден 09.02.2018 год. (петок) нема да се одржат. 

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Меѓународно приватно право 05.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Меѓународно приватно право  закажани за на ден 07.02.2018 год. (среда) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 14.02.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 05.02.2018
Предавања

 

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Уставно право  закажани за на ден07.02.2018 год. (среда) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 14.02.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Уставно право кај Доц. д-р Елена Тиловска - Кечеџи дека нема да се одржат предавања на ден 07.02.2018 год

Римско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Римако право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Деловно и договорно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Деловно и договорно право ќе се одржат на ден 05.02.2018 година (понеделник) во 13:00 часот

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 05.02.2018 година (понеделник) во 13:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Кичево ќе се одржат на 6.02.2018 (вторник) во 15:00 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда).

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Политички систем 26.01.2018
Комисиско полагање

Се известуват студентот со број  на индекс: 159 дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се реализира на 31.01.2018 (среда) година со почеток во 12 00 часот.

Дипломска работа 25.01.2018
Одбрана на дипломска работа - Наташа Јаковлеска Михајлоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Академија за сидии и јавни обвинители на РМ од кандидатот/ката Наташа Јаковлеска Михајлоска, констатира дек ...

Меѓународно јавно право 15.01.2018
Промена на термин за полагање

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Меѓународно јавно право наместо на 16.01.2018 година ќе се одржи на ден 18.01.2018 година (четврток) со почеток во 11 часот.

Трудово право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 806 и 826, дека полагањето по предметот Трудово право ќе се реализира на 25.01. 2018 година со почеток во 10 00 часот.

Казнено право применета програма 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Казнено процесно право 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Казнено право 11.01.2018
Почеток на испит

Испитот по предметите Казнено право, Казнено процесно право и Казнено право применета програма кои се закажани на ден 30.01.2018 год., наместо во 10:00 ќе започнат во 12:00 часот.

Разно 09.01.2018
Јануарска испитна сесија 2018 - распореди

Објавен е распоредот за испити за јануарската испитна сесија 2018.
Доколку на студентите им се совпаѓаат термините за полагање испити по два или повеќе предмети, дополнителните термини може да ги определат во координација со предметните професори.

Разно 05.01.2018
Систематски преглед за студентите од прва година

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД (студенти I година)


СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ДЕКА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗДРАВСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА ОРГАНИЗИРАБЕСПЛАТНИ СИСТЕМАТСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА СТУДЕНТИТЕ. ПРЕГЛЕДИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ОД 09.01.2018Г-
31.01.2018Г. во термин од 11:00час-14:00час.
НАПОМЕНА: ПРЕГЛЕ ...

Облигационо право 26.12.2017
Нов термин за колоквиум

Се известуваат студентите од трета година дека вториот колоквиум по предметот Облигационо право кај проф. д-р Саша Дукоски ќе се одржи на 29.12.2017 год. во 15:30 часот.

Дипломска работа 22.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Кристина Секуловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Одржување на редот и дисциплината во пенитенцијарните установи во Република Македонија од кандидатот/ката Крис ...

Дипломска работа 21.12.2017
Одбрана на дипломска работа - Соња Тасевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Народниот правобранител во областа на заштита на правата на децата од кандидатот/ката Соња Тасевска, конста ...

Јавни служби 21.12.2017
Почеток на колоквиум

Се известуваат студентите по предметот Јавни служби дека полагањето на Колоквиум 2 во вторник (26.12.2017) наместо во 11:30 часот ќе започне во 13:00 часот.

Разно 21.12.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите дека изборот на изборни предмети за летниот семестар ќе се реализира во периодот од 15.01.2018 - 17.01.2018 год.

Разно 18.12.2017
Пријавување на испити

Пријавување на испити за јануарскиот испитен рок ќе се спроведи од 25.12.2017 - 27.12.2017.
Испитната сесија ќе се спроведе во периодот од 15.01.2017 - 31.01.2017 година, додека наставата во летниот семестар ќе започне од 05.02.2018 год.

Меѓународно приватно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 22.12.2017 (петок) во 10:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 18.12.2017
Термин за колоквиум

Вторите колоквиуми по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 22.12.2017 (петок) во 10:00 часот.

Разно 14.12.2017
Свеченото доделување на дипломи

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до понеделник, 18.12.2017 година, кај следните одговорни лица:

-за Кичево: Ирена Ололоска
-за Струга: Мери Танаскоска
-за Битола: Дијана Киров ...

Јавни служби 13.12.2017
Почеток на предавања

Се известуваат студентите по предметот Јавни служби дека предавањата во петок (15.12.2017) наместо во 09:00 часот ќе започнат во 10:00 часот.

Разно 12.12.2017
Колоквиумска недела

Им се соопштува на студентите дека колоквиумската недела ќе се спроведе од 22.12.2017 - 29.12.2017 година според распоред кој дополнително ќе биде објавен.

Семејно право 05.12.2017
Консултации

Консултациите по предметот Семејно право (за студентот Маја Милошевски) се закажуваат на ден 07.12.2017 год. во 13:00 часот.

Разно 30.11.2017
Уверение за завршени студии

Се известуваат студентите кои ги завршиле студиите на тригодишните додипломски студии дека можат да поднесат барањње до студентските служби за издавање на уверение за завршен прв циклус студии (додипломски). 
При поднесувањето, потребно е да се достави и уплатница за уплатени 2000 денари на с ...

Јавни финансии 30.11.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Јавни финансии на ден 30.11.2017 год нема да се одржат.
Истите ќе се одржат на ден 12.12.2017 год. во 15:00 часот.

Политички систем и право на ЕУ 29.11.2017
Вежби

Се известуваат студентите дека во вторник, на 05.12.2017 ќе се одржат двојни вежби по следниот распоред:

1. Политички систем и право на ЕУ од 11:00 до 14:00
2. Политички систем од 14:00 до 15:00

Политички систем 29.11.2017
Вежби

Се известуваат студентите дека во вторник, на 05.12.2017 ќе се одржат двојни вежби по следниот распоред:

1. Политички систем и право на ЕУ од 11:00 до 14:00
2. Политички систем од 14:00 до 15:00

Дипломска работа 17.11.2017
Одбрана на дипломска работа - Даниел Анѓелески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Даниел Анѓелески, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Разно 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Настани и случувања 17.11.2017
Конкурс за избор на најдобар есеј

Во рамки на проектот за одбележување на Меѓународниот ден на човековите права (10 декември), поддржан од Француската Амбасада на Република Македонија, Француската Алијанса - Битола во соработка со Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола и Правниот факултет - Кичево распишуваат КОНК ...

Наследно право 15.11.2017
Почеток на вежби

Се известуваат студентите од трета година, кои го слушаат предметот Наследно право, дека вежбите по истиот во четврток (16.11.) наместо во 12ч ќе започнат во 10ч.
Промената важи само за овој четврток.

Наследно право 13.11.2017
Термин за вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржуваат во следните термини:

Кичево - четврток од 12:00 часот
Битола - петок од 12:15 часот
Струга - вторник од 14:30 часот