Дипломска работа 15.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Николче Недановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Приватизација на јавните службиод кандидатот/ката Николче Недановски, констатира ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 18.02.2019 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 12.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Никола Ристевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Социолошки објаснувања на криминалното објаснување" од кандидатот/ката Никола Ристевски, кон ...

Разно 12.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Косултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 19.02.2019 год со почеток во 15.00 часот.

 

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Битола дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска с ...

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Трудово право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Соопштение за комисиско полагање Се известува студентот со бр на индекс 975/Б дека испитот по предметот Трудово право ќе се реализира на 07.02. 2019 година со почеток во 11 00 часот.
Вовед во право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Комисиското полагање на испитот по предметот Вовед во право се закажува за четврток - 07.02.2019 година во 9,оо часот на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола“
Административно право и административна постапка 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Разно 01.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите на Правниот факултет во Битола по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на 5.02.2019 год. со почеток во 15.00 часот.

 

Јавни финансии 31.01.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентот со број на индекс 588/Б ќе се одржи на ден 08.02.2019 година (петок) со почеток во 9.00 часот (Предавална 3)

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Основи на економија 22.01.2019
Консултации и внесување на потписи

Консултации и внесување потписи кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски, ќе се извршат на ден 28.01.2019 (понеделник) во 10:45 часот

Дипломска работа 21.01.2019
Одбрана на дипломски труд - Надежда Милошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Сериски масовни убиства" од кандидатот/ката Надежда Милошевска, констатира дека се исполнети ...

Судски систем 15.01.2019
Термин за испит

Испитот по Судски систем закажан за  30 01 2019 наместо во 11 00 часот,  ќе започне во 9 30 часот 

од предметниот професор 

Информатика 15.01.2019
Термин за колоквиум

Објавен е терминот за втор колоквиум во академската 2018/19

Распоред - втор колоквиум (прва година) - Зимски семестар 2018-19
Казнено право 14.01.2019
Термин за колоквиум

Полагањата за прв поправен и втор колоквиум по предметот Казнено право во втора година на дисперзирани студии во Битола, наместо на 14.01.2019 год., ке се одрзат на 15.01.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Дисперзирани студии во Битола

 

Разно 11.01.2019
Распоред на испити - Јануарска испитна сесија во академската 2018/19
Вонпарнично и извршно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се реализира на 21.01.2019 во 11:00 часот.

Меѓународно приватно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Мегународно приватно право ќе се реализира на 15.01.2019 во 10:00 часот

Основи на економија 10.01.2019
Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Основи на економија (на 14.01.2019 год.) наместо во 11:00 часот ќе се одржи 12:45 часот

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 03.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19

Пријавувањето на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ке се одвива од  21.01.2019 год. (понеделник)  до 25.01.2019 год.(петок)

Разно 31.12.2018
Систематски преглед - ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Разно 28.12.2018
Распоред на втор колоквиум - Зимски семестар 2018/19

Објавени се распоредите на втор колоквиум . РАСПОРЕДИ

Вовед во право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Вовед во право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 10:30 ч

Наследно право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Наследно право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 09:00 ч

Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус +

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Јавни служби 24.12.2018
Одржување на презентации
Се известуваат студентите по предметот Јавни Служби дека во Среда 26.12.2018 нема да се одржат презентации по предметот Јавни Служби. Се замолуваат студентите да ги испратат своите презентации за нивна евалуација на е-маил кај предметниот наставник.
Меѓународно јавно право 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право на ден 24.12.2018 година (понеделник) ќе започнат во 9:30 часот. Вежбите по предметот "Казнено право" на ден 24.12.2018 година ќе започнат во 12 часот. 

Разно 21.12.2018
Резултати од Конкурсот за најдобар есеј

На распишаниот награден Kонкурс за најдобар есеј на Правниот факултет Кичево конкурсната комисија ја донесе следната одлукa  

Наградата за најдобар есеј се доделува на есејот со наслов : „Право и правда состојби и предизвици“ пристигнат под шифра Н88А, од  Невена  Димовска, студент ...

Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до среда, 26.12.2018 година, кај следните одговорни лица: ...

Политички систем 18.12.2018
Предавања
Предавањата по Политички систем на Правниот факултет на ден 18.12.2018 (вторник) наместо во 11.30 ќе отпочнат во 12.45 часот.
Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Криминологија 11.12.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија кои треба да се одржат на 24.12.2018 година (понеделник) ќе се одржат на 14.12.2018 година, со почеток во 10 часот. Редовните предавања закажани за 17.12.2018 година, ќе се одржат во тој термин.

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Андријана Гаовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправање оставина" од кандидатот/ката Андријана Гаовска  констатира дека ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Николче Кузмановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Случајот "Брегзит" и  преспективите на Е.У" од кандидатот/ката Николче Кузмановски   ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Павловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Поим и поделба на власта, со посебен осврт кон владеење на правото и правната држава" од кандидатот/ката

Дипломска работа 05.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Лидија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за одземање на родителските права,определување родителите да имаат положба на старател и враќање на родителс ...

Јавни служби 04.12.2018
Предавања
Те молам следново соопштение да биде објавено на веб страна за Битола: "Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби на ден 05.12.2018 год. (Среда) ќе се одржат".
Разно 03.12.2018
Предавања за системот за Е-данок
На ден 05.12.2018 (среда) во 11:00 часот на Правен факултет - Кичево, дисперзирани студии Битола претставници на Управата за јавни приходи пред студентите ќе го презентираат системот на Е - персонален данок, како и начинот и придобивките од неговото користење. Студентите ќе имаат можност и да се регистрираат ...
Меѓународно јавно право 30.11.2018
Предавања
Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 03.12.2018 година (понеделник) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 07.12.2018 година (петок) во 11 часот
Казнено право 30.11.2018
Предавања

„Предавањата од вон.проф. Никола Тунтевски по предметот Казнено право за студентите од втора година од прв циклус студии во Битола нема да се одржат во вторник на 04.12.2018 година. Истите ќе се одржат наредниот вторник, на 11.12.2018 година во редовниот термин од 9,00 часот.“

Криминологија 29.11.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за 03.12.2018 (понеделник) нема да се одржат. Истите ќе се одржат на 10.12.2018 по редовното предавање.

Политички систем 23.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат вторник (27.11.2018) со почеток во 14.15 часот.

 

Дипломска работа 16.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Христијан Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Полиграф и полиграфско тестирање"​ од кандидатот/ката Христијан Митревски, констат ...

Разно 12.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Политички ситем на Правниот факултет во Битола се закажуваат за 20.11.2018 (вторник)  со почеток во 14.15 часот.

Меѓународно приватно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 15.11.2018 во 10:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 13.11.2018 во 09:30 часот.

Трудово право 08.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр на индекс 1381/Б ќе се одржи на 09.11.2018 со почеток во 10 00 часот

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за прв колоквиум во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Вовед во право 06.11.2018
Предавања - Вежби
Се известуваат студентите дека вежбите по предметот Вовед во право за на ден 06.11.2018 (вторник) се одлагаат и истите дополнително ќе бидат презакажани
Трудово право 05.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Се известуваат студентите со бр на индекс: 1410/Б,209/Б,991/Б,1428/Б,1264/Б,1168/Б,1270/Б,1238/Б,1235/Б дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе с еодржи во петок 09.11. со почеток во 10 00 часот

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Ивана Спировска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Казнено - правните реформи како одговор на миграционата ситуација и новите терористички методи"​ од ка ...

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Соња Коруноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено во правото на Р.М"​ од кандидатот/ката Соња Кору ...

Стварно право 05.11.2018
Внесување на оцени

Внесување на оцени по предметот Стварно право од сите сесии се сакажува за на ден 07.11.2018 (среда) во 11:30 часот 

                                                                                                ...

Наследно право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Вовед во право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Марина Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марина Митревска, констатира дека  се исполнети усл ...

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Маја Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за превоз"​ од кандидатот/ката Маја Митревска, констатира дека  се исполнети услов ...

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 26.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право  во Битола  ќе се одржи на 01 11 2018 со почеток во 14 00 часот 

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Марија Караманди

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марија Караманди, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Даниела Трифуновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Тактика на информативен разговор"​ од кандидатот/ката  Даниела Трифуновска, констатира дека  се исполнети ...

Јавни служби 24.10.2018
Промена на термин за испит
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавни Служби се закажува на 01.11.2018 год. во 14:00ч
Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Биљана Лозановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Систем на санкции спрема деца во Р.М"​ од кандидатот/ката Биљана Лозановска, констатира дека&nb ...

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Емилија Апостолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за задржување во јавна здравствена установа за лекување душевни болести во правото на Р.М"​ од к ...

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Дипломска работа 22.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Горан Владимироски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Нотаријатот во Република Македонија од кандидатот/ката Горан Владимироски, констатира де ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 19.10.2018
Впишување оценки по сите предмети - доц.д-р Мирјана Ристовска
Впишивањето на оцените по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се реализира на 29.10.2018 во 15:00 часот.
Граѓанско процесно право 19.10.2018
Комисиско полагање - Октомври 2018
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 29.10.2018 во 15:30 часот.
Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 29.10.2018 год. во 15:30 часот.
Политички систем 18.10.2018
Комисиско полагање - Октомври 2018
Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 22.10.2018 со почеток во 15.00 часот во просториите на ПФК Битола. Претседател на испитна комисија
Меѓународно јавно право 17.10.2018
Термин за Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 15.10.2018г. и 22.10.2018г. се одложуваат. Истите ќе се одржат на ден 26.10.2018 г. (петок) со почеток во 11 часот.

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Маја Кузмановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов :Извршување врз недвижност според правото на Р.Македонија од кандидатот/ката Емилија Макаловска, ко ...

Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Вовед во право 16.10.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе започнуваат во 10:00 часот денот останува ист

Наследно право 16.10.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе започнуваат во 09:00 часот денот останува ист

Локална самоуправа 16.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 30.10.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Административно право и административна постапка 16.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 30.10.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Марија Димоска Гиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Смртна казна-историски преглед,видови,цел. од кандидатот/ката Марија Димовска Гиновска, ...

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Емилија Макаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Субјекти на вонпарничната постапка и постапката за извршување според правото на Р.М од кандидатот/ката  ...

Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 год. (вторник) со почеток во 11:30 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Дипломска работа 12.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Целевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Извршување на казната затвор во Р.Македонија од кандидатот/ката Елена Целевска, констатир ...

Разно 12.10.2018
Промена на термин за предавање

Се известуваат студентите дека на ден 15.10.2018 (понеделник) наместо Меѓународно јавно право ќе се одржат предавања по предметот Човекови права во 12:00 часот

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Еколошко право 06.10.2018
Промена на термин за предавања
Се известувaaт студентите кoи слушaaт Екoлoшкo прaвo декa предaвaњaтa вo четвртoк нaместo вo 09 00 чaсoт ќе зaпoчнувaaт вo 13 00 чaсoт Oд предметниoт прoфесoр
Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола
Дипломска работа 04.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Кирил Вренцоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Наследување во правната практика на Р.Македонија од кандидатот/ката Кирил Вренцоски, ко ...

Разно 04.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 04.10.2018
Впишување оценки по сите предмети - доц.д-р Ангелина Станојоска
Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за сите предмети од јунска и септемвриска сесија на 08.10.2018 година (понеделник) со почеток во 11:30 часот
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Дипломска работа 02.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Јован Чоновски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Договор за меѓународен превоз од кандидатот/ката Јован Чоновски, констатира дека  се ис ...

Семејно право 02.10.2018
Термин за Предавања

Се известуваат студентите дека на ден 03.10.2018 (среда) нема да се одржи настава по предметот Семејно право

Јавни служби 01.10.2018
Предавања

"Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни служби закажани на 03.10.2018 (Среда) се откажуваат. За нивното одржување во друг термин студентите ќе бидат известени преку соопштение"

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 01.10.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите  по предметите Политички систем и Локална самоуправа се со променет термин и ќе се одржат во вторник (2.10.2018) со почеток во 14.30 часот.

 

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Трудово  право ќе се одржи на 04.10.со почеток во 10 00 часот

Разно 01.10.2018
Распоред на предавања и вежби
Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 25.09.2018
Конесултации кај Проф.д-р Илија Тодоровски (Политички систем и Локална самоуправа)

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат во вторник, 2.10.2018 со почеток во 15.00 часот.

Разно 25.09.2018
Консултации кај Доц. д-р Бранко Димески (Јавни служби и Јавна и државна администрација)

Се известуваат студентите дека консултациите по предметите Јавни Служби и Јавна и државна администрациија се закажуваат во Вторник, 25.09.2018 во 11:15ч.

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Политички систем и право на ЕУ 17.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на Е.У во Септемвриска испитна сесија се презакажува и истиот ќе се одржи на ден 21.09.2018 (петок) со почеток во 14:15 часот

Уставно право 17.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Уставно право во Септемвриска испитна сесија се презакажува и истиот ќе се одржи на ден 21.09.2018 (петок) со почеток во 12:45 часот

Граѓанско процесно право 14.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 19.09.2018 (среда) во 11.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                                              ...

Политички систем 14.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                                              &nb ...

Дипломска работа 14.09.2018
Одбрана на дипломска работа-Стефан Јошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Тероризам: Поим, видови и причини од кандидатот/ката Стефан Јошевски, констатира дека  с ...

Административно право и административна постапка 13.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Административно право и постапка за студентите со бр на инд. 1120/Б  ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник ) со почеток во 10:00 часот.

Локална самоуправа 13.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа за студентите со бр на инд. 1262/Б и 1131/Б ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник ) со почеток во 10:00 часот.

Дипломска работа 07.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Иван Гиновски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Начини на дознавање за постоење на кривично дело" од кандидатот/ката Иван Гиновски, констатир ...

Административно право и административна постапка 06.09.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Административно право и административна постапка закажан на 11.09.2018 (вторник) ќе започне во 11:00 часот

Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Казнено процесно право 04.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за септемвриската испитна сесија, за студентот со бр.на индекс 706/Б ќе се одржи на 10.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Дипломска работа 03.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Кузманоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за одземање и враќање на деловната способност според правата на Р.М" каја е  изработена од страна ...

Дипломска работа 03.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Антонио Србиноски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за расправање оставина во правото на Р.М" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Антонио Ср ...

Локална самоуправа 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање за (студентите со бр. на инд.1026/Б i 1167/Б) по предметот  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола. 

Административно право и административна постапка 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање за (студентот со бр. на инд.1110/Б) по предметот  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНА ПОСТАПКА  во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола. 

Политички систем 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 06.09.2018 (четврток) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола.

 

                                                        &nb ...

Разно 03.09.2018
Средување на досие

Се известуваат студентите од генерацијата 2015/16 што ги имаат положено сите испити  да се јават во службата на студентски прашања кај референт Петар Чакулески во периодот од 04.09 до 14.09.2018 год. (за средување на досие), 

Семејно право 01.09.2018
Промена на термин за испит
Испитот по предметот Семејно право ќе се одржи на ден 03.09.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот
Право на интелектуална сопственост 01.09.2018
Промена на термин за испит
Испитот по предметот Право на интелектуална сопственост ќе се одржи на ден 03.09.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот
Разно 01.09.2018
Практична настава
Се известуваат студентите дека практичната настава организирана од Правниот факултет ќе започне со реализација од ВТОРНИК 04.09.2018 година. Праксата ќе се реализира во Основен суд- Битола, каде студентите треба да бидат присутни во 10.00 часот. УШТЕ ЕДНАШ НАПОМЕНУВАМЕ ДЕКА СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ДОСТАВАТ ...
Трговско право 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Трговскко право кој е закажан за на 13.09.2018 (четврток) се презакажува за на ден 11.09.2018 (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Административно право и административна постапка 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите со досиеа бр. : 1465/Б, 1310/Б  дека консултациите по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржат на 27.08.2018 со (понеделник) во 10:00 часот.

                                                        ...

Вовед во право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите со досиеа бр. : 706/Б, 1551/Б, 1310/Б и 1131/Б дека консултациите по предметот Вовед во право ќе се одржат на 27.08.2018 со (понеделник) во 10:00 часот.

                                                                      &nbs ...

Дипломска работа 22.08.2018
Одбрана на дипломска работа- Владимир Ристевски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Проблемот на трудот и  развивање на доктрината на работните права" каја е  изработена од страна на канди ...

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Применета економија 29.06.2018
Консултации по предметите Применета економика и Јавни финансии

Консултации по предметите Применета економија и Јавни финансии ќе се одржат на ден 03 Јули 2019 г. во Битола со почеток во 11:00 часот. „

 

Дипломска работа 29.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Анета Димоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Институционално политичка архитектура на ЕУ во согласност со Лисабонскиот договор" која е изработена од страна н ...

Дипломска работа 29.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Симона Тасева

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, ЕУ и САД :перспективите на трансатлантското партнерство" која е изработена од страна на кандидатот/ка Симона ...

Дипломска работа 28.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Константин Иванов

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Тела и агенции на Обединетите нации" која е изработена од страна на кандидатот/ка Константин Иванов, с ...

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Дипломска работа 28.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Марија Станојовска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Правна регулација на банкарскиот сектор во Република Македонија со посебен осврт на управување со ризици" која е изр ...

Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...