Политички систем 18.12.2018
Предавања
Предавањата по Политички систем на Правниот факултет на ден 18.12.2018 (вторник) наместо во 11.30 ќе отпочнат во 12.45 часот.
Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Криминологија 11.12.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија кои треба да се одржат на 24.12.2018 година (понеделник) ќе се одржат на 14.12.2018 година, со почеток во 10 часот. Редовните предавања закажани за 17.12.2018 година, ќе се одржат во тој термин.

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Андријана Гаовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправање оставина" од кандидатот/ката Андријана Гаовска  констатира дека ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Николче Кузмановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Случајот "Брегзит" и  преспективите на Е.У" од кандидатот/ката Николче Кузмановски   ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Павловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Поим и поделба на власта, со посебен осврт кон владеење на правото и правната држава" од кандидатот/ката

Дипломска работа 05.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Лидија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за одземање на родителските права,определување родителите да имаат положба на старател и враќање на родителс ...

Јавни служби 04.12.2018
Предавања
Те молам следново соопштение да биде објавено на веб страна за Битола: "Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби на ден 05.12.2018 год. (Среда) ќе се одржат".
Разно 03.12.2018
Предавања за системот за Е-данок
На ден 05.12.2018 (среда) во 11:00 часот на Правен факултет - Кичево, дисперзирани студии Битола претставници на Управата за јавни приходи пред студентите ќе го презентираат системот на Е - персонален данок, како и начинот и придобивките од неговото користење. Студентите ќе имаат можност и да се регистрираат ...
Меѓународно јавно право 30.11.2018
Предавања
Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 03.12.2018 година (понеделник) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 07.12.2018 година (петок) во 11 часот
Казнено право 30.11.2018
Предавања

„Предавањата од вон.проф. Никола Тунтевски по предметот Казнено право за студентите од втора година од прв циклус студии во Битола нема да се одржат во вторник на 04.12.2018 година. Истите ќе се одржат наредниот вторник, на 11.12.2018 година во редовниот термин од 9,00 часот.“

Криминологија 29.11.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за 03.12.2018 (понеделник) нема да се одржат. Истите ќе се одржат на 10.12.2018 по редовното предавање.

Политички систем 23.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат вторник (27.11.2018) со почеток во 14.15 часот.

 

Дипломска работа 16.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Христијан Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Полиграф и полиграфско тестирање"​ од кандидатот/ката Христијан Митревски, констат ...

Разно 12.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Политички ситем на Правниот факултет во Битола се закажуваат за 20.11.2018 (вторник)  со почеток во 14.15 часот.

Меѓународно приватно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 15.11.2018 во 10:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 13.11.2018 во 09:30 часот.

Трудово право 08.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр на индекс 1381/Б ќе се одржи на 09.11.2018 со почеток во 10 00 часот

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за прв колоквиум во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Вовед во право 06.11.2018
Предавања - Вежби
Се известуваат студентите дека вежбите по предметот Вовед во право за на ден 06.11.2018 (вторник) се одлагаат и истите дополнително ќе бидат презакажани
Трудово право 05.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Се известуваат студентите со бр на индекс: 1410/Б,209/Б,991/Б,1428/Б,1264/Б,1168/Б,1270/Б,1238/Б,1235/Б дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе с еодржи во петок 09.11. со почеток во 10 00 часот

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Ивана Спировска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Казнено - правните реформи како одговор на миграционата ситуација и новите терористички методи"​ од ка ...

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Соња Коруноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено во правото на Р.М"​ од кандидатот/ката Соња Кору ...

Стварно право 05.11.2018
Внесување на оцени

Внесување на оцени по предметот Стварно право од сите сесии се сакажува за на ден 07.11.2018 (среда) во 11:30 часот 

                                                                                                ...

Наследно право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Вовед во право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Марина Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марина Митревска, констатира дека  се исполнети усл ...

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Маја Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за превоз"​ од кандидатот/ката Маја Митревска, констатира дека  се исполнети услов ...

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 26.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право  во Битола  ќе се одржи на 01 11 2018 со почеток во 14 00 часот 

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Марија Караманди

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марија Караманди, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Даниела Трифуновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Тактика на информативен разговор"​ од кандидатот/ката  Даниела Трифуновска, констатира дека  се исполнети ...

Јавни служби 24.10.2018
Промена на термин за испит
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавни Служби се закажува на 01.11.2018 год. во 14:00ч
Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Биљана Лозановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Систем на санкции спрема деца во Р.М"​ од кандидатот/ката Биљана Лозановска, констатира дека&nb ...

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Емилија Апостолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за задржување во јавна здравствена установа за лекување душевни болести во правото на Р.М"​ од к ...

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Дипломска работа 22.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Горан Владимироски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Нотаријатот во Република Македонија од кандидатот/ката Горан Владимироски, констатира де ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 19.10.2018
Впишување оценки по сите предмети - доц.д-р Мирјана Ристовска
Впишивањето на оцените по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се реализира на 29.10.2018 во 15:00 часот.
Граѓанско процесно право 19.10.2018
Комисиско полагање - Октомври 2018
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 29.10.2018 во 15:30 часот.
Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 29.10.2018 год. во 15:30 часот.
Политички систем 18.10.2018
Комисиско полагање - Октомври 2018
Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 22.10.2018 со почеток во 15.00 часот во просториите на ПФК Битола. Претседател на испитна комисија
Меѓународно јавно право 17.10.2018
Термин за Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 15.10.2018г. и 22.10.2018г. се одложуваат. Истите ќе се одржат на ден 26.10.2018 г. (петок) со почеток во 11 часот.

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Маја Кузмановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов :Извршување врз недвижност според правото на Р.Македонија од кандидатот/ката Емилија Макаловска, ко ...

Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 29.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Вовед во право 16.10.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе започнуваат во 10:00 часот денот останува ист

Наследно право 16.10.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе започнуваат во 09:00 часот денот останува ист

Локална самоуправа 16.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 30.10.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Административно право и административна постапка 16.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 30.10.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Марија Димоска Гиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Смртна казна-историски преглед,видови,цел. од кандидатот/ката Марија Димовска Гиновска, ...

Дипломска работа 16.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Емилија Макаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Субјекти на вонпарничната постапка и постапката за извршување според правото на Р.М од кандидатот/ката  ...

Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 год. (вторник) со почеток во 11:30 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Дипломска работа 12.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Целевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Извршување на казната затвор во Р.Македонија од кандидатот/ката Елена Целевска, констатир ...

Разно 12.10.2018
Промена на термин за предавање

Се известуваат студентите дека на ден 15.10.2018 (понеделник) наместо Меѓународно јавно право ќе се одржат предавања по предметот Човекови права во 12:00 часот

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Еколошко право 06.10.2018
Промена на термин за предавања
Се известувaaт студентите кoи слушaaт Екoлoшкo прaвo декa предaвaњaтa вo четвртoк нaместo вo 09 00 чaсoт ќе зaпoчнувaaт вo 13 00 чaсoт Oд предметниoт прoфесoр
Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола
Дипломска работа 04.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Кирил Вренцоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Наследување во правната практика на Р.Македонија од кандидатот/ката Кирил Вренцоски, ко ...

Разно 04.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 04.10.2018
Впишување оценки по сите предмети - доц.д-р Ангелина Станојоска
Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за сите предмети од јунска и септемвриска сесија на 08.10.2018 година (понеделник) со почеток во 11:30 часот
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Дипломска работа 02.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Јован Чоновски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Договор за меѓународен превоз од кандидатот/ката Јован Чоновски, констатира дека  се ис ...

Семејно право 02.10.2018
Термин за Предавања

Се известуваат студентите дека на ден 03.10.2018 (среда) нема да се одржи настава по предметот Семејно право

Јавни служби 01.10.2018
Предавања

"Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни служби закажани на 03.10.2018 (Среда) се откажуваат. За нивното одржување во друг термин студентите ќе бидат известени преку соопштение"

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 01.10.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите  по предметите Политички систем и Локална самоуправа се со променет термин и ќе се одржат во вторник (2.10.2018) со почеток во 14.30 часот.

 

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Трудово  право ќе се одржи на 04.10.со почеток во 10 00 часот

Разно 01.10.2018
Распоред на предавања и вежби
Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 25.09.2018
Конесултации кај Проф.д-р Илија Тодоровски (Политички систем и Локална самоуправа)

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат во вторник, 2.10.2018 со почеток во 15.00 часот.

Разно 25.09.2018
Консултации кај Доц. д-р Бранко Димески (Јавни служби и Јавна и државна администрација)

Се известуваат студентите дека консултациите по предметите Јавни Служби и Јавна и државна администрациија се закажуваат во Вторник, 25.09.2018 во 11:15ч.

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Политички систем и право на ЕУ 17.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на Е.У во Септемвриска испитна сесија се презакажува и истиот ќе се одржи на ден 21.09.2018 (петок) со почеток во 14:15 часот

Уставно право 17.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Уставно право во Септемвриска испитна сесија се презакажува и истиот ќе се одржи на ден 21.09.2018 (петок) со почеток во 12:45 часот

Граѓанско процесно право 14.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 19.09.2018 (среда) во 11.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                                              ...

Политички систем 14.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                                              &nb ...

Дипломска работа 14.09.2018
Одбрана на дипломска работа-Стефан Јошевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Тероризам: Поим, видови и причини од кандидатот/ката Стефан Јошевски, констатира дека  с ...

Административно право и административна постапка 13.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Административно право и постапка за студентите со бр на инд. 1120/Б  ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник ) со почеток во 10:00 часот.

Локална самоуправа 13.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа за студентите со бр на инд. 1262/Б и 1131/Б ќе се одржи на ден 17.09.2018 (понеделник ) со почеток во 10:00 часот.

Дипломска работа 07.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Иван Гиновски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Начини на дознавање за постоење на кривично дело" од кандидатот/ката Иван Гиновски, констатир ...

Административно право и административна постапка 06.09.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Административно право и административна постапка закажан на 11.09.2018 (вторник) ќе започне во 11:00 часот

Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Објавени е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Битола

Казнено процесно право 04.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за септемвриската испитна сесија, за студентот со бр.на индекс 706/Б ќе се одржи на 10.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Дипломска работа 03.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Кузманоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за одземање и враќање на деловната способност според правата на Р.М" каја е  изработена од страна ...

Дипломска работа 03.09.2018
Одбрана на дипломска работа- Антонио Србиноски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Постапка за расправање оставина во правото на Р.М" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Антонио Ср ...

Локална самоуправа 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање за (студентите со бр. на инд.1026/Б i 1167/Б) по предметот  ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола. 

Административно право и административна постапка 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање за (студентот со бр. на инд.1110/Б) по предметот  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНА ПОСТАПКА  во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден17.09.2018 (понеделник) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола. 

Политички систем 03.09.2018
Комисиско полагање- Септември 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 06.09.2018 (четврток) во 10.00 часот во просториите на ПФК Битола.

 

                                                        &nb ...

Разно 03.09.2018
Средување на досие

Се известуваат студентите од генерацијата 2015/16 што ги имаат положено сите испити  да се јават во службата на студентски прашања кај референт Петар Чакулески во периодот од 04.09 до 14.09.2018 год. (за средување на досие), 

Семејно право 01.09.2018
Промена на термин за испит
Испитот по предметот Семејно право ќе се одржи на ден 03.09.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот
Право на интелектуална сопственост 01.09.2018
Промена на термин за испит
Испитот по предметот Право на интелектуална сопственост ќе се одржи на ден 03.09.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот
Разно 01.09.2018
Практична настава
Се известуваат студентите дека практичната настава организирана од Правниот факултет ќе започне со реализација од ВТОРНИК 04.09.2018 година. Праксата ќе се реализира во Основен суд- Битола, каде студентите треба да бидат присутни во 10.00 часот. УШТЕ ЕДНАШ НАПОМЕНУВАМЕ ДЕКА СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ДОСТАВАТ ...
Трговско право 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Трговскко право кој е закажан за на 13.09.2018 (четврток) се презакажува за на ден 11.09.2018 (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Административно право и административна постапка 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите со досиеа бр. : 1465/Б, 1310/Б  дека консултациите по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржат на 27.08.2018 со (понеделник) во 10:00 часот.

                                                        ...

Вовед во право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите со досиеа бр. : 706/Б, 1551/Б, 1310/Б и 1131/Б дека консултациите по предметот Вовед во право ќе се одржат на 27.08.2018 со (понеделник) во 10:00 часот.

                                                                      &nbs ...

Дипломска работа 22.08.2018
Одбрана на дипломска работа- Владимир Ристевски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Проблемот на трудот и  развивање на доктрината на работните права" каја е  изработена од страна на канди ...

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Применета економија 29.06.2018
Консултации по предметите Применета економика и Јавни финансии

Консултации по предметите Применета економија и Јавни финансии ќе се одржат на ден 03 Јули 2019 г. во Битола со почеток во 11:00 часот. „

 

Дипломска работа 29.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Анета Димоска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Институционално политичка архитектура на ЕУ во согласност со Лисабонскиот договор" која е изработена од страна н ...

Дипломска работа 29.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Симона Тасева

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, ЕУ и САД :перспективите на трансатлантското партнерство" која е изработена од страна на кандидатот/ка Симона ...

Дипломска работа 28.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Константин Иванов

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Тела и агенции на Обединетите нации" која е изработена од страна на кандидатот/ка Константин Иванов, с ...

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Дипломска работа 28.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Марија Станојовска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно - научниот совет на Правниот факултет - Кичево. Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: ,, Правна регулација на банкарскиот сектор во Република Македонија со посебен осврт на управување со ризици" која е изр ...

Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Дипломска работа 19.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Викторија Дамеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Договор за продажба" каја е  изработена од страна на кандидатката Викторија Дамеска, со задоволство констатира дек ...

Дипломска работа 14.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Александар Киревски

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Природата на деликтите во областа кај договорите од областа на дловното право" кај  изработена од страна на канд ...

Социјална патологија 14.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Социјална патологија закажан за 19.06.2018 година се презакажува и истиот ќе се одржи на 20.06.2018 година (среда) со почеток во 10 часот.

Меѓународно приватно право 14.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Меѓународно приватно право ќе се одржи на 20.06.2018 (среда) година во 11:00 часот.

Граѓанско процесно право 14.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 20.06.2018 (среда) година во 11:00 часот.

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Дипломска работа 11.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Ангела Трифуновска
По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Политиката на проширување на ЕУ и Западен Балкан” изработена од страна на кандидатката Ангела Трифуновска, со задоволство конст ...
Трговско право 08.06.2018
Промена на термин за испит
Испитот по трговско право кој е закажан за 13 јуни се презакажува за 11 јуни понеделник во терминот за испит кај професорот Саша Дукоски
Политички систем 31.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот и Политички систем во Битола ќе се одржат на 4.06.2018 (понеделник) со почеток во 15.45 часот.

Локална самоуправа 31.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот Локална самоуправа и  во Битола ќе се одржат на 4.06.2018 (понеделник) со почеток во 15.45 часот.

Разно 31.05.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Политички систем 30.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 01.06.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот

Семејно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Семејно право наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Право на интелектуална сопственост 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Право на интелектуална сопственост наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Стварно право 28.05.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 31.05.2018 година (четврток) во 10.00 часот

Трудово право 28.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр  на индекс 356/Б , 1000/Б  и 1365/Б ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот  

Казнено процесно право 27.05.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено процесно право за студентот со бр. на индекс 454/Б ќе се одржи на 19.06.2018 година (вторник) со почеток во 14 часот.

Казнено право 27.05.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со бр.на индекс 454/Б ќе се одржи на 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Локална самоуправа 24.05.2018
Комисиско полагање - Локална самоуправа

Се известуваат студентите со бр на инд. 1096/Б и1131/Б.  дека комисиското полагање ќе се одржи на ден  07.06.2018 (четврток) со почеток во  10:00 часот

Разно 23.05.2018
Продолжување на термин за пријавување на испити

Ве известуваме дека рокот за пријавување испити во јунска испитна сесија е продолжен до 30.05.2018 год.

Разно 23.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
Разно 16.05.2018
Упис за втор циклус студии

Правниот факултет-Кичево оваа академска година ќе врши упис на студенти на втор циклус (постдипломски) студии на следните насоки:
- Казнено право
- Граѓанско право
- Меѓународно право
Овие насоки се однесуваат како на моделот 3+1, така и на моделот 3+2 

Разно 16.05.2018
Пријавување на испити за јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека пријавувањето на испити ќе трае од 21.05 (понеделник) до 23.05.2018 (среда). Сесијата ќе трае од 01.06.2018 до 15.06.2018 год

(сите студенти кои имаат активно електронско досие, задолжително електронски да ги пријават  предметите кои ќе ги по ...

Уставно право 14.05.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите од прва година дека колоквиумското полагање по предметот Уставно право ќе се одржи на ден 21.05.2018 (понеделник) во 11 часот.

Граѓанско право 14.05.2018
Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Граѓанско право ќе одржи во една група со почеток во 10:00 часот 

Разно 10.05.2018
РАСПОРЕД НА ВТОР КОЛОКВИУМ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18
Римско право 08.05.2018
Консултации

Дополнителни консултации по предметот Римско право ќе се одржат на 09.05.2018 година (среда) во 10:30 часот.

Дипломска работа 07.05.2018
Одбрана на дипломска работа- Марија Ѓелеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Семејно сместување (згрижувачки семејства) според законските прописи на Р. Македонија" од кандидатот/ката ...

Римско право 04.05.2018
Есеј

Есеј по римско право студентите ќе пишуваат на 07.05.2018 (понеделник) во 11 00 часот.

Меѓународно приватно право 03.05.2018
Предавања - Вежби
"Дополнителните предавања по предметот Меѓународно приватно право ќе се одржат на ден 04.05.2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот
Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Разно 03.05.2018
Оглас за вршење практична работа во Народната банка на Република Македонија

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Репуб ...