Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Консултации по предметите Граѓанско право и Наследно право

Се известуваат студентите што се повикани на консултации дека истите ќе се одржат на ден 27.08.2019 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Судски систем 26.06.2019
Впишување оценки по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска

Се известуваат студентите дека внесување на оценки во индекс по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска ќе се реализираат на ден 28.06.2019(петок) со почеток во 10:00 часот

Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Административно право и административна постапка 20.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите со бр. на индекс 1367/Б и1638/Б дека комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 28.06.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Вовед во право 20.06.2019
термин за комисиско полагање

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево. Дисперзирани студии во Битола на 28.06.2019 година во 12,оо часот.

                                                                            &n ...

Дипломска работа 19.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправањеоставина во правото на Р.Македонијаод кандидатот/ката Дејан Веле ...

Граѓанско процесно право 14.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се реализира на 20.06.2019 во 12:00 часот.
Семејно право 13.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе се одржи со почеток во 11:00 часот, денот останува ист
Дипломска работа 12.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Милчо Дочовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Предмет на управен спор и видови управни спорови"од кандидатот/ката Милчо Дочовски, констатира д ...

Основи на економија 11.06.2019
Консултации и внесување на оценки

Се известуваат студентите дека консултации и внесување на оценки по предметот Основи на економија кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски ќе се изврши во 13.06.2019 (четврток) во 10:15 часот

Применета економија 10.06.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.06.2019 (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна к ...

Политички систем 08.06.2019
Термин за испит на Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 18.06.2019 со почеток во 11.30 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна комисија

Човекови права 06.06.2019
Комсултации и внесување на оценки
Се известуваат студентите дека внесување на оценки по предметот Човекови права ќе се реализира на ден 10.06.2019(понеделник) во 12:00 часот
Политички систем, Локална самоуправа 06.06.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 11.06.2019, вторник, со почеток во 16:15 часот.

 

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Александар Цветкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Потражна дејност на полициските  органиод кандидатот/ката Александар Цветкоски, констатира дека ...

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Кристијан Павлески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Алтернативни мерки во Република Македонијаод кандидатот/ката Кристијан Павлески, ...

Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Римско право 29.05.2019
Термин за Есеј
Есејот по Римско право ќе се реализира на 03.06.2019 (понеделник) во 11 00 часот.
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Стварно право 27.05.2019
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Стварно право ќе се одржи на ден 28.05.2019 година (вторник) со почеток во 11.00 часот

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Казнено право 16.05.2019
Комисиско полагање - Мај 2019
Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со број на индекс 899/Б, ќе се одржи на 22.05.2019 година (среда) со почеток во 9:30 часот.
Социјална патологија 16.05.2019
Термин за колоквиум
Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија наместо на 22.05, ќе се одржи на 25.05.2019 година (сабота), со почеток во 10 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 13.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат на 20.05.2019 год. (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

 

Римско право 08.05.2019
Предавања

Дополнителните предавања по Римско права ќе се одржат на 10.05.2019 во 10: 00 часот.

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Јован Јаневски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Обврските на субјектите во меѓународното тргувањеод кандидатот/ката Јован Јаневски

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Бенито Петрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Системот на казни во Република Македонијаод кандидатот/ката Бенито Петрески, конст ...

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Христијан Миленкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за давање дозвола за склучување брак според правото на Република Македонијаод кандид ...

Применета економија 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека редовните предавања по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА нема да се одржат на ден 17.04.2019г.“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Јавна и државна администрација 15.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Јавна и државна администрација закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Стварно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 17.04.2019 година (среда) нема да се одржат.

                                                                                          &nb ...

Социјална патологија 15.04.2019
Социјална патологија - одложување на предавања

Предавањата по Социјална патологија закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Локална самоуправа 15.04.2019
Консултации

На ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 12:00 часот проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи ќе одржи нонсултации по предметот Локана самоуправа, на консултации да се јават студентите:

1. Драгана Ризовска досие бр. 1391/Б

2. Кристина Томеска  досие бр. 1447/Б

3. Рахела Марковска доссие бр. 1401/Б

4. Димита ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предававањата по предметот Локална самоуправа се презакажуваат за на ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Уставно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањeто по предметот Уставно право за ден 17.04.2019 (среда) се одлага за 19.04.2019 (петок) со почеток во 10.00 часот.

                                      ...

Настани и случувања 11.04.2019
Трибина „Говор на омраза“ во Битола

На 10.04.2019 година (среда) на Правниот факултет во Битола се одржа трибина на тема „Говор на омраза“ на која гости беа ученици од средните училишта во Битола. На настанот, на присутните им се обрати деканот, вон.проф.д-р Горан Илиќ, додека свои излагања имаа доц.д-р Ангелина Станојоска и асс.м-р Ивон ...

Политички систем 09.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање на испитот по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ќе се одржи на ден 15.04.2019 година (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

Локална самоуправа 08.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална сампоупрва на Правниот факултет во Битола, која е според распоред закажана за вторник, 9.04.2019 година нема да се одржи.

Социјална патологија 08.04.2019
Почеток на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за среда (10.04.2019) наместо во 10, ќе започнат во 9 часот.

Измената важи само за тековната седмица.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Јавни финансии 03.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019
Се известуваат студентите со број на индекс 542/Б и 1043/Б дека комисискиот испит по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 16.04.2019 година (вторник) со почеток во 16.00 часот.
Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Дипломска работа 29.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Арон Павлоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Профил и улога на современиот дипломатод кандидатот/ката Арон Павлоски, констатира дека се испол ...

Судски систем 28.03.2019
промена на термин за прв колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Судски систем ќе започне во 09:00 часот на 05.04.2019 (петок)

Дипломска работа 25.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Томислав Вељановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Субјекти на Вонпарнична постапка за извршување според правото на Р.Мод кандидатот/ката Том ...

Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Локална самоуправа 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Локална самоуправа закажани за ден 26.03.2019 нема да се одржат
Јавна и државна администрација 25.03.2019
Предавања

Се известуваат студентите по Јавна и државна администрација дека предавањата закажани во Среда (27.03.2019) се одложуваат и се презакажуваат за на 29.03.2019 (Петок) во 10.15ч.

Административно право и административна постапка 24.03.2019
Предавања
Предавањата по предметот Административно право и административна постапка закажани за на ден 25.03.2019год (понеделник) се одлагаат.
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Социјална патологија 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за 20.03.2019 (среда), ќе се одржат на 18.03.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Измената важи само за тековната седмица.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Разно 11.03.2019
Впишување оценки кај Ред.проф д-р Блаѓој Ѓорѓиевски

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките по предметите "Јавни финансии" и "Применета економија" ќе се одржи на ден 14.03.2019 во 11:00 часот

Меѓународно приватно право 11.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право на ден 11.03.2019 година нема да се одржат.

Уставно право 05.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 06.03.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 08.03.2019 (петок) во 10.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Горан Илиќ, с.р.
Локална самоуправа 26.02.2019
Комисиско полагање - Март 2019

 Комисиско полагање по предметот Локална самоуправа Беглија Рахманоска 741, на ден 25.03.2019 год.со почеток  во 12:00 часот, во просториите на правен факултет на дисперзирани студии Битола

Разно 26.02.2019
Впишување оценки кај доц.д-р Ангелина Станојоска

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за предметите од јануарската испитна сесија на ден 27.02.2019 година (среда) во 11:30 часот.

Стварно право 26.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 27.02.2019 година (среда) нема да се одржат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде закажан

Уставно право 25.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 27.02.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 01.03.2019 (петок)
во 10.00 часот.

                                                                          ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право ќе се одржуваат во четврток со почеток во 09:00 часот кај Проф.д-р Саша Дукоски

Разно 25.02.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Проф.д-р Светлана Вељановска

С известуваат студентите дека Проф.д-р Светлана Вељановска на ден 28.02.2019(четврток) со почеток во 12:00 часот ќе врши внесување на оценки по сите предмети на кој предава

Разно 21.02.2019
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Административно право закажани за понеделник ќе започнат во 10:00 часот, а предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 13:00 часот 

Консултации 20.02.2019
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултациите по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Консултации 20.02.2019
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

„Консултациите од прв циклус студии по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 20.02.2019
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Консултациите и увидот на испитните тетратки по предметите кај Доц.д-р Мирјана Ристосвска закажани на 22.02.2019 (петок) се презакажуваат за 25.02.2019 (понеделник) во 12:00 часот

Дипломска работа 19.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Права од индустриска сопственостод кандидатот/ката Наташа Дудеска, констатира дек ...

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Дипломска работа 15.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Николче Недановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Приватизација на јавните службиод кандидатот/ката Николче Недановски, констатира ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 18.02.2019 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 12.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Никола Ристевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Социолошки објаснувања на криминалното објаснување" од кандидатот/ката Никола Ристевски, кон ...

Разно 12.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Косултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 19.02.2019 год со почеток во 15.00 часот.

 

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Битола дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска с ...

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Трудово право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Соопштение за комисиско полагање Се известува студентот со бр на индекс 975/Б дека испитот по предметот Трудово право ќе се реализира на 07.02. 2019 година со почеток во 11 00 часот.
Вовед во право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Комисиското полагање на испитот по предметот Вовед во право се закажува за четврток - 07.02.2019 година во 9,оо часот на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола“
Административно право и административна постапка 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Разно 01.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите на Правниот факултет во Битола по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на 5.02.2019 год. со почеток во 15.00 часот.

 

Јавни финансии 31.01.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентот со број на индекс 588/Б ќе се одржи на ден 08.02.2019 година (петок) со почеток во 9.00 часот (Предавална 3)

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Основи на економија 22.01.2019
Консултации и внесување на потписи

Консултации и внесување потписи кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски, ќе се извршат на ден 28.01.2019 (понеделник) во 10:45 часот

Дипломска работа 21.01.2019
Одбрана на дипломски труд - Надежда Милошевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Сериски масовни убиства" од кандидатот/ката Надежда Милошевска, констатира дека се исполнети ...

Судски систем 15.01.2019
Термин за испит

Испитот по Судски систем закажан за  30 01 2019 наместо во 11 00 часот,  ќе започне во 9 30 часот 

од предметниот професор 

Информатика 15.01.2019
Термин за колоквиум

Објавен е терминот за втор колоквиум во академската 2018/19

Распоред - втор колоквиум (прва година) - Зимски семестар 2018-19
Казнено право 14.01.2019
Термин за колоквиум

Полагањата за прв поправен и втор колоквиум по предметот Казнено право во втора година на дисперзирани студии во Битола, наместо на 14.01.2019 год., ке се одрзат на 15.01.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Дисперзирани студии во Битола

 

Разно 11.01.2019
Распоред на испити - Јануарска испитна сесија во академската 2018/19
Вонпарнично и извршно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се реализира на 21.01.2019 во 11:00 часот.

Меѓународно приватно право 11.01.2019
Термин за колоквиум

Колоквиумот по предметот Мегународно приватно право ќе се реализира на 15.01.2019 во 10:00 часот

Основи на економија 10.01.2019
Промена на термин за колоквиум

Вториот колоквиум по предметот Основи на економија (на 14.01.2019 год.) наместо во 11:00 часот ќе се одржи 12:45 часот

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 03.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19

Пријавувањето на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ке се одвива од  21.01.2019 год. (понеделник)  до 25.01.2019 год.(петок)

Разно 31.12.2018
Систематски преглед - ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Разно 28.12.2018
Распоред на втор колоквиум - Зимски семестар 2018/19

Објавени се распоредите на втор колоквиум . РАСПОРЕДИ

Вовед во право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Вовед во право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 10:30 ч

Наследно право 24.12.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека есејот по предметот Наследно право наместо во четврток ќе се одржи на ден 25.12.2018 (вторник) со почеток во 09:00 ч

Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус +

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Јавни служби 24.12.2018
Одржување на презентации
Се известуваат студентите по предметот Јавни Служби дека во Среда 26.12.2018 нема да се одржат презентации по предметот Јавни Служби. Се замолуваат студентите да ги испратат своите презентации за нивна евалуација на е-маил кај предметниот наставник.
Меѓународно јавно право 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право на ден 24.12.2018 година (понеделник) ќе започнат во 9:30 часот. Вежбите по предметот "Казнено право" на ден 24.12.2018 година ќе започнат во 12 часот. 

Разно 21.12.2018
Резултати од Конкурсот за најдобар есеј

На распишаниот награден Kонкурс за најдобар есеј на Правниот факултет Кичево конкурсната комисија ја донесе следната одлукa  

Наградата за најдобар есеј се доделува на есејот со наслов : „Право и правда состојби и предизвици“ пристигнат под шифра Н88А, од  Невена  Димовска, студент ...

Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до среда, 26.12.2018 година, кај следните одговорни лица: ...

Политички систем 18.12.2018
Предавања
Предавањата по Политички систем на Правниот факултет на ден 18.12.2018 (вторник) наместо во 11.30 ќе отпочнат во 12.45 часот.
Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Криминологија 11.12.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија кои треба да се одржат на 24.12.2018 година (понеделник) ќе се одржат на 14.12.2018 година, со почеток во 10 часот. Редовните предавања закажани за 17.12.2018 година, ќе се одржат во тој термин.

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Андријана Гаовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправање оставина" од кандидатот/ката Андријана Гаовска  констатира дека ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Николче Кузмановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Случајот "Брегзит" и  преспективите на Е.У" од кандидатот/ката Николче Кузмановски   ...

Дипломска работа 10.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Елена Павловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Поим и поделба на власта, со посебен осврт кон владеење на правото и правната држава" од кандидатот/ката

Дипломска работа 05.12.2018
Одбрана на дипломска работа- Лидија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за одземање на родителските права,определување родителите да имаат положба на старател и враќање на родителс ...

Јавни служби 04.12.2018
Предавања
Те молам следново соопштение да биде објавено на веб страна за Битола: "Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби на ден 05.12.2018 год. (Среда) ќе се одржат".
Разно 03.12.2018
Предавања за системот за Е-данок
На ден 05.12.2018 (среда) во 11:00 часот на Правен факултет - Кичево, дисперзирани студии Битола претставници на Управата за јавни приходи пред студентите ќе го презентираат системот на Е - персонален данок, како и начинот и придобивките од неговото користење. Студентите ќе имаат можност и да се регистрираат ...
Меѓународно јавно право 30.11.2018
Предавања
Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани на ден 03.12.2018 година (понеделник) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за ден 07.12.2018 година (петок) во 11 часот
Казнено право 30.11.2018
Предавања

„Предавањата од вон.проф. Никола Тунтевски по предметот Казнено право за студентите од втора година од прв циклус студии во Битола нема да се одржат во вторник на 04.12.2018 година. Истите ќе се одржат наредниот вторник, на 11.12.2018 година во редовниот термин од 9,00 часот.“

Криминологија 29.11.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за 03.12.2018 (понеделник) нема да се одржат. Истите ќе се одржат на 10.12.2018 по редовното предавање.

Политички систем 23.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат вторник (27.11.2018) со почеток во 14.15 часот.

 

Дипломска работа 16.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Христијан Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Полиграф и полиграфско тестирање"​ од кандидатот/ката Христијан Митревски, констат ...

Разно 12.11.2018
Консултации кај Проф. д-р Илија Тодоровски

Консултациите по предметите Локална самоуправа и Политички ситем на Правниот факултет во Битола се закажуваат за 20.11.2018 (вторник)  со почеток во 14.15 часот.

Меѓународно приватно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржи на 15.11.2018 во 10:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 08.11.2018
Термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 13.11.2018 во 09:30 часот.

Трудово право 08.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр на индекс 1381/Б ќе се одржи на 09.11.2018 со почеток во 10 00 часот

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за прв колоквиум во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Вовед во право 06.11.2018
Предавања - Вежби
Се известуваат студентите дека вежбите по предметот Вовед во право за на ден 06.11.2018 (вторник) се одлагаат и истите дополнително ќе бидат презакажани
Трудово право 05.11.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Се известуваат студентите со бр на индекс: 1410/Б,209/Б,991/Б,1428/Б,1264/Б,1168/Б,1270/Б,1238/Б,1235/Б дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе с еодржи во петок 09.11. со почеток во 10 00 часот

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Ивана Спировска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Казнено - правните реформи како одговор на миграционата ситуација и новите терористички методи"​ од ка ...

Дипломска работа 05.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Соња Коруноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено во правото на Р.М"​ од кандидатот/ката Соња Кору ...

Стварно право 05.11.2018
Внесување на оцени

Внесување на оцени по предметот Стварно право од сите сесии се сакажува за на ден 07.11.2018 (среда) во 11:30 часот 

                                                                                                ...

Наследно право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Наследно право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Вовед во право 02.11.2018
Термин за Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Вовед во право ќе се одржат на ден 06.11.2018 (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Промената важи само за оваа недела

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Марина Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марина Митревска, констатира дека  се исполнети усл ...

Дипломска работа 02.11.2018
Одбрана на дипломска работа- Маја Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за превоз"​ од кандидатот/ката Маја Митревска, констатира дека  се исполнети услов ...

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 26.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право  во Битола  ќе се одржи на 01 11 2018 со почеток во 14 00 часот 

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Марија Караманди

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори"​ од кандидатот/ката Марија Караманди, констатира дека  се исполнети условите за негова ...

Дипломска работа 25.10.2018
Одбрана на дипломска работа - Даниела Трифуновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Тактика на информативен разговор"​ од кандидатот/ката  Даниела Трифуновска, констатира дека  се исполнети ...

Јавни служби 24.10.2018
Промена на термин за испит
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавни Служби се закажува на 01.11.2018 год. во 14:00ч
Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Биљана Лозановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Систем на санкции спрема деца во Р.М"​ од кандидатот/ката Биљана Лозановска, констатира дека&nb ...

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Емилија Апостолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за задржување во јавна здравствена установа за лекување душевни болести во правото на Р.М"​ од к ...

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Дипломска работа 22.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Горан Владимироски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Нотаријатот во Република Македонија од кандидатот/ката Горан Владимироски, констатира де ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...