Француски јазик 1 09.10.2019
Известување

Се замолуваат студентите кои го избрале предметот Француски јазик 1 да се пријават кај предметниот професор на следната адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Дипломска работа 09.10.2019
Одбрана на дипломски труд - Ангела Лекоска
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ И СОСТОЈБИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕД ...
Дипломска работа 09.10.2019
Одбрана на Дипломска работа - Мериха Шахин

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : ",Жените како сторители на сериски убиства" од кандидатот/ката Мерита Шахин, констати ...

Криминологија 08.10.2019
Предавања - вежби

Се известуваат студентите дека вежбите по предметот Криминологија од Понеделник 14.10.2019 се презакажуваат за во Среда 16.10.2019 во 12:45 часот

Меѓународен тероризам 07.10.2019
Предавања

Се информираат студентите од втора година дека предавањата  од СРЕДА во 13 часот по предметот МЕЃУНАРОДЕН ТЕРОРИЗАМ се откажуваат. 

Доц.д-р Ице Илијевски

Меѓународно јавно право 04.10.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право закажани за 07.10.2019 година (понеделник) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за 10.10.2019 година (четврток) во 11 часот.

Разно 03.10.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н IV К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Човекови права 03.10.2019
Предавања

Предавањата по Човекови права ќе започнуваат од 13:00 до 15:45.

 

Римско право 03.10.2019
Предавања

Предавањата по предметот Римско право ќе започуваат од 10:00 до 12:45.

Јавни служби 03.10.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Јавни служби на дисперзираните студии во Битола дека предавањата наместо во 13 часот ќе започнуваат од 10:00 часот.

Дипломска работа 02.10.2019
Одбрана на Дипломска работа - Мартина Димовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : ",Семејно насилствоод кандидатот/ката Мартина Димовска, констатира дека се ис ...

Разно 01.10.2019
Избор на предмети во Академската 2019 - 2020

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, со дисперзирани студии Битола и Струга дека најдоцна до 04.10.2019 (петок) да се јават во службата за студентски прашања за избор на предмети

Дипломска работа 30.09.2019
Одбрана на Дипломска работа - Гоце Јовановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Дактилоскопски евиденции и употребата на отпечатоците од папиларни линии" од кандидатот/ката Гоце ...

Разно 28.09.2019
Почеток на настава на прв циклус студии
Се информираат студентите од студиските години на прв циклус дека редовната настава ќе почне да се одвива од 02.10.2019 (среда) по претходно објавениот распоред.
Разно 28.09.2019
Прв академски час
Се информираат студентите запишани во прва година дека првиот академски час во Битола и Кичево ќе се одржи на 01.10.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот.
Јавни финансии 27.09.2019
Предавања

„ Се информираат студентите дека предавањата по предметот ЈАВНИ ФИНАНСИИ во БИТОЛА закажани за ден 02.10.2019г. (среда)  нема да се одржат. Терминот за надоместување на пропуштените часови ќе биде дополнително соопштен.Следните часови ќе се одржуваат соогласно објавениот распоред“.

Повеќе

Разно 25.09.2019
Впишување оценки кај доц.д-р Ангелина Станојоска - сите предмети

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска на 26.09.2019 година (четврток) со почеток во 10 часот ќе впишува оценки по сите предмети за јунска и септемвриска испитна сесија.

Дипломска работа 24.09.2019
Одбрана на Дипломска работа - Ангела Лекоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕУ И СОСТОЈБИТЕ ВО РЕПУБЛИКА ...

Вовед во право 24.09.2019
Комисиско полагање - Септемвриска испитна сесија 2018 - 19

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево Дисперзирани студии во Битола на 26.09.2019 година во 11,оо часот

Разно 23.09.2019
Распоред на предавања и вежби - Зимски семестар (Академска 2019-20)
Дипломска работа 19.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Илче Зуламоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Законски аспекти на законот за Јавен обвинител на РМ (историски развој од 1991 до 2019 година)од кан ...

Судски систем 19.09.2019
Консултации кај Вонр. проф.д-р Светлана Вељановска

Консултациите по предметот Судски систем се закажуваат на 25.09.2019 со почеток во 10:00 часот од Предметниот професор

Меѓународно приватно право 18.09.2019
Впишување оценки кај Вонр.проф д-р Елена Темелковска - Аневска

Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска ќе се врши во следните термини: на ден 20.09.2019 година (петок) во периодот од 12 до 13 часот и на ден 23.09.2019 година (понеделник) во 10 часот. 

Меѓународно јавно право 18.09.2019
Впишување оценки кај Вонр.проф д-р Елена Темелковска - Аневска

Внесувањето на оценки во индекс по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право кај Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска ќе се врши во следните термини: на ден 20.09.2019 година (петок) во периодот од 12 до 13 часот и на ден 23.09.2019 година (понеделник) во 10 часот. 

Меѓународно јавно право 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентот со бр на индекс 884/Б се закажува за четврток 19.09.2019 со почеток во 9 00 часот.

                                                                              ...

Локална самоуправа 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Локална самоуправа, во Витола за студентот со индекс број 1367/Б ќе се одржи на ден 26.09.2019(четврток) во 10:00 часот

Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Политички систем 17.09.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ќе се одржи на ден 26.09.2019 (четврток) со почеток во 11.00 часот во просториите на ПФК Битола.

                                      &nb ...

Применета економија 13.09.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија за студентот со број на индекс 1043/Б во рамки на септемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 19.09.2019 (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

 Претседател на испитна комисија

Разно 13.09.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Дипломска работа 12.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Марјан Којчев

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Криминалистичко планирање и верзии.од кандидатот/ката Марјан Којчев, констатира де ...

Дипломска работа 12.09.2019
Одбрана на дипломски труд - Горан Милинајдовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни лекови во вонпарничната постапка и постапката за извршување според правото на Р.М.од кан ...

Политички систем, Локална самоуправа 10.09.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на ден 17.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

Разно 10.09.2019
Запишување на Зимски семестар во Академската 2019-2020

Запишување на Зимски семестар на Академската 2019-2020 ќе се извршува во периодот од 25.09.2019 до 10.10.2019 година.

НАПОМЕНА: Студентите задолжително да понесат со себе индекс во кој се внесени предметите од претходниот зимски семестар(2018-2019), и внесени оцени на тие предмети кои се положени.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското ст ...

Разно 05.09.2019
Повик за обука за човекови права

Со поддршка на Франкофонската универзитетска агенција (AUF), во периодот од 04.11-09.11.2019 год., во Битола, Правниот факултет ќе организира франкофонска обука на тема: Европскиот суд за човекови права: идни предизвици и тенденции

Краен рок за пријавување: 20.09.2019 година (23:59 часот).

...
Основи на економија 04.09.2019
Термин за испит
Соопштение за испитот "Основи на економија" Студентите кои не го полагаа испитот по предметот "Основи на економија" кај Проф. Д-р Димитар Ефтимовски, истиот ќе се одржи на 23.09.2019 во 13:00 часот во Битола.
Меѓународно јавно право 03.09.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 04.09.2019 година се презакажува за ден 06.09.2019 година во 12 часот."
Разно 02.09.2019
Дополнителен термин за испит по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право

Дополнителен термин за полагање на испитите по предметите Меѓународно приватно право и Вонпарнично и извршно право е 16.09.2019 во 13:00 часот

Социјална патологија 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Социјална патологија наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

 

Криминалистика 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Криминалистика наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

 

Пенологија 30.08.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по Пенологија наместо на 10.09, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 12 часот.

Казнено право применета програма 30.08.2019
Казнено право - применета програма - Комисиско полагање

Комисиското полагање за студентит со број на индекс 856/Б ќе се одржи на 13.09.2019 година во 10 часот.

Меѓународно јавно право 29.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентите со бр на индекс 991/Б   и 856/Б се закажува за 06.09. 2019 со почеток во 9 часот

Основи на економија 29.08.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Основи на економија ќе се одржи на ден 04.09.2019 со почеток во 09:00 часот

Меѓународно јавно право 27.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019
Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право за студентот со бр на индекс 1453/Б се закажува за 06.09. 2019 со почеток во 9 часот Од комисијата
Казнено право 27.08.2019
Комисиско полагање - Септември 2019
Се известува студентот со број на индекс 1327/Б дека комисиското полагање по предметот Казнено право ќе се одржи на 02.09.2019 година (понеделник) во 10 часот.
Разно 26.08.2019
Информативна средба

Им се соопштува на студентите на Правниот факултет дека на ден 29.08.2019 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК во Битола, ќе се одржи информативна средба во врска со можноста за продолжување на четиригодишни правни студии од прв циклус.

                  &nbs ...

Разно 23.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и право на ЕУ и Уставно право

Консултациите по предметите Политички систем и право на ЕУ и Уставно право кај Проф. д-р Горан Илиќ ќе се одржат на ден 27.08.2019 (вторник) во 10:30 часот во просториите на ПФК Битола

Политички систем, Локална самоуправа 21.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на ден 03.09.2019 (вторник) во периодот од 14:00 -16:00 часот

Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Консултации по предметите Граѓанско право и Наследно право

Се известуваат студентите што се повикани на консултации дека истите ќе се одржат на ден 27.08.2019 (вторник) со почеток во 11:00 часот

Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Судски систем 26.06.2019
Впишување оценки по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска

Се известуваат студентите дека внесување на оценки во индекс по предметот Судски систем кај проф.д-р Светлана Вељановска ќе се реализираат на ден 28.06.2019(петок) со почеток во 10:00 часот

Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Административно право и административна постапка 20.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите со бр. на индекс 1367/Б и1638/Б дека комисиското полагање по предметот Административно право и административна постапка ќе се одржи на ден 28.06.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Вовед во право 20.06.2019
термин за комисиско полагање

Комисискиот испит по предметот Вовед во правото ќе се одржи на Правен факултет Кичево. Дисперзирани студии во Битола на 28.06.2019 година во 12,оо часот.

                                                                            &n ...

Дипломска работа 19.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Дејан Велевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за расправањеоставина во правото на Р.Македонијаод кандидатот/ката Дејан Веле ...

Граѓанско процесно право 14.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019
Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се реализира на 20.06.2019 во 12:00 часот.
Семејно право 13.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе се одржи со почеток во 11:00 часот, денот останува ист
Дипломска работа 12.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Милчо Дочовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Предмет на управен спор и видови управни спорови"од кандидатот/ката Милчо Дочовски, констатира д ...

Основи на економија 11.06.2019
Консултации и внесување на оценки

Се известуваат студентите дека консултации и внесување на оценки по предметот Основи на економија кај Проф.д-р Димитар Ефтимоски ќе се изврши во 13.06.2019 (четврток) во 10:15 часот

Применета економија 10.06.2019
Термин за комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот Приеменета економија во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 17.06.2019 (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна к ...

Политички систем 08.06.2019
Термин за испит на Комисиско полагање

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на јунската испитна сесија ќе се одржи на ден 18.06.2019 со почеток во 11.30 часот во просториите на ПФК Битола.

                                            Претседател на испитна комисија

Човекови права 06.06.2019
Комсултации и внесување на оценки
Се известуваат студентите дека внесување на оценки по предметот Човекови права ќе се реализира на ден 10.06.2019(понеделник) во 12:00 часот
Политички систем, Локална самоуправа 06.06.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 11.06.2019, вторник, со почеток во 16:15 часот.

 

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Александар Цветкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Потражна дејност на полициските  органиод кандидатот/ката Александар Цветкоски, констатира дека ...

Дипломска работа 05.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Кристијан Павлески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Алтернативни мерки во Република Македонијаод кандидатот/ката Кристијан Павлески, ...

Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Римско право 29.05.2019
Термин за Есеј
Есејот по Римско право ќе се реализира на 03.06.2019 (понеделник) во 11 00 часот.
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Стварно право 27.05.2019
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Стварно право ќе се одржи на ден 28.05.2019 година (вторник) со почеток во 11.00 часот

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Казнено право 16.05.2019
Комисиско полагање - Мај 2019
Комисиското полагање по предметот Казнено право за студентот со број на индекс 899/Б, ќе се одржи на 22.05.2019 година (среда) со почеток во 9:30 часот.
Социјална патологија 16.05.2019
Термин за колоквиум
Им се соопштува на студентите дека вториот колоквиум по предметот Социјална патологија наместо на 22.05, ќе се одржи на 25.05.2019 година (сабота), со почеток во 10 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 13.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Битола кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат на 20.05.2019 год. (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

 

Римско право 08.05.2019
Предавања

Дополнителните предавања по Римско права ќе се одржат на 10.05.2019 во 10: 00 часот.

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Јован Јаневски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Обврските на субјектите во меѓународното тргувањеод кандидатот/ката Јован Јаневски

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Бенито Петрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Системот на казни во Република Македонијаод кандидатот/ката Бенито Петрески, конст ...

Дипломска работа 23.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Христијан Миленкоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за давање дозвола за склучување брак според правото на Република Македонијаод кандид ...

Применета економија 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека редовните предавања по ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА нема да се одржат на ден 17.04.2019г.“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Јавна и државна администрација 15.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Јавна и државна администрација закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Стварно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 17.04.2019 година (среда) нема да се одржат.

                                                                                          &nb ...

Социјална патологија 15.04.2019
Социјална патологија - одложување на предавања

Предавањата по Социјална патологија закажани за 17.04.2019 година (среда), нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

Локална самоуправа 15.04.2019
Консултации

На ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 12:00 часот проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи ќе одржи нонсултации по предметот Локана самоуправа, на консултации да се јават студентите:

1. Драгана Ризовска досие бр. 1391/Б

2. Кристина Томеска  досие бр. 1447/Б

3. Рахела Марковска доссие бр. 1401/Б

4. Димита ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предававањата по предметот Локална самоуправа се презакажуваат за на ден 19.04.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Уставно право 15.04.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањeто по предметот Уставно право за ден 17.04.2019 (среда) се одлага за 19.04.2019 (петок) со почеток во 10.00 часот.

                                      ...

Настани и случувања 11.04.2019
Трибина „Говор на омраза“ во Битола

На 10.04.2019 година (среда) на Правниот факултет во Битола се одржа трибина на тема „Говор на омраза“ на која гости беа ученици од средните училишта во Битола. На настанот, на присутните им се обрати деканот, вон.проф.д-р Горан Илиќ, додека свои излагања имаа доц.д-р Ангелина Станојоска и асс.м-р Ивон ...

Политички систем 09.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање на испитот по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ќе се одржи на ден 15.04.2019 година (понеделник) со почеток во 16.00 часот.

Локална самоуправа 08.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална сампоупрва на Правниот факултет во Битола, која е според распоред закажана за вторник, 9.04.2019 година нема да се одржи.

Социјална патологија 08.04.2019
Почеток на предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за среда (10.04.2019) наместо во 10, ќе започнат во 9 часот.

Измената важи само за тековната седмица.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Јавни финансии 03.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019
Се известуваат студентите со број на индекс 542/Б и 1043/Б дека комисискиот испит по предметот Јавни финансии ќе се одржи на ден 16.04.2019 година (вторник) со почеток во 16.00 часот.
Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Дипломска работа 29.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Арон Павлоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Профил и улога на современиот дипломатод кандидатот/ката Арон Павлоски, констатира дека се испол ...

Судски систем 28.03.2019
промена на термин за прв колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Судски систем ќе започне во 09:00 часот на 05.04.2019 (петок)

Дипломска работа 25.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Томислав Вељановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Субјекти на Вонпарнична постапка за извршување според правото на Р.Мод кандидатот/ката Том ...

Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Локална самоуправа 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Локална самоуправа закажани за ден 26.03.2019 нема да се одржат
Јавна и државна администрација 25.03.2019
Предавања

Се известуваат студентите по Јавна и државна администрација дека предавањата закажани во Среда (27.03.2019) се одложуваат и се презакажуваат за на 29.03.2019 (Петок) во 10.15ч.

Административно право и административна постапка 24.03.2019
Предавања
Предавањата по предметот Административно право и административна постапка закажани за на ден 25.03.2019год (понеделник) се одлагаат.
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Социјална патологија 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Социјална патологија закажани за 20.03.2019 (среда), ќе се одржат на 18.03.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Измената важи само за тековната седмица.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Разно 11.03.2019
Впишување оценки кај Ред.проф д-р Блаѓој Ѓорѓиевски

Се известуваат студентите дека внесувањето на оценките по предметите "Јавни финансии" и "Применета економија" ќе се одржи на ден 14.03.2019 во 11:00 часот

Меѓународно приватно право 11.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право на ден 11.03.2019 година нема да се одржат.

Уставно право 05.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 06.03.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 08.03.2019 (петок) во 10.00 часот. Предметен наставник Проф. д-р Горан Илиќ, с.р.
Локална самоуправа 26.02.2019
Комисиско полагање - Март 2019

 Комисиско полагање по предметот Локална самоуправа Беглија Рахманоска 741, на ден 25.03.2019 год.со почеток  во 12:00 часот, во просториите на правен факултет на дисперзирани студии Битола

Разно 26.02.2019
Впишување оценки кај доц.д-р Ангелина Станојоска

Им се соопштува на студентите дека доц.д-р Ангелина Станојоска ќе впишува оценки за предметите од јануарската испитна сесија на ден 27.02.2019 година (среда) во 11:30 часот.

Стварно право 26.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стварно право на ден 27.02.2019 година (среда) нема да се одржат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде закажан

Уставно право 25.02.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Уставно право од ден 27.02.2019 се одложува и истото ќе се одржи на ден 01.03.2019 (петок)
во 10.00 часот.

                                                                          ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право ќе се одржуваат во четврток со почеток во 09:00 часот кај Проф.д-р Саша Дукоски

Разно 25.02.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Проф.д-р Светлана Вељановска

С известуваат студентите дека Проф.д-р Светлана Вељановска на ден 28.02.2019(четврток) со почеток во 12:00 часот ќе врши внесување на оценки по сите предмети на кој предава

Разно 21.02.2019
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Административно право закажани за понеделник ќе започнат во 10:00 часот, а предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 13:00 часот 

Консултации 20.02.2019
Комисиски испит по Вовед во правото за ДС Битола - Презакажување на термин за консултации по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

Консултациите по предметот Вовед во правото - Комисиски испит кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Консултации 20.02.2019
Презакажување на термин за консултации по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски

„Консултациите од прв циклус студии по предметите Казнено право и Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 11,30 часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 20.02.2019
Презакажување на консултации кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Консултациите и увидот на испитните тетратки по предметите кај Доц.д-р Мирјана Ристосвска закажани на 22.02.2019 (петок) се презакажуваат за 25.02.2019 (понеделник) во 12:00 часот

Дипломска работа 19.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Наташа Дудеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Права од индустриска сопственостод кандидатот/ката Наташа Дудеска, констатира дек ...

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Дипломска работа 15.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Николче Недановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Приватизација на јавните службиод кандидатот/ката Николче Недановски, констатира ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 18.02.2019 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Дипломска работа 12.02.2019
Одбрана на дипломски труд - Никола Ристевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Социолошки објаснувања на криминалното објаснување" од кандидатот/ката Никола Ристевски, кон ...

Разно 12.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Косултациите по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 19.02.2019 год со почеток во 15.00 часот.

 

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Битола дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска с ...

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Трудово право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Соопштение за комисиско полагање Се известува студентот со бр на индекс 975/Б дека испитот по предметот Трудово право ќе се реализира на 07.02. 2019 година со почеток во 11 00 часот.
Вовед во право 02.02.2019
Термин за комисиско полагање
Комисиското полагање на испитот по предметот Вовед во право се закажува за четврток - 07.02.2019 година во 9,оо часот на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола“
Административно право и административна постапка 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 01.02.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по преедметите Локална самоуправа и Административно право и постапка во Битола, ќе се одржат на ден 14.02.2019год. (четврток) со почеток во 11:00 часот

Разно 01.02.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите на Правниот факултет во Битола по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на 5.02.2019 год. со почеток во 15.00 часот.

 

Јавни финансии 31.01.2019
Комисиско полагање - Февруари 2019

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентот со број на индекс 588/Б ќе се одржи на ден 08.02.2019 година (петок) со почеток во 9.00 часот (Предавална 3)

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...