Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Дипломска работа 04.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Николина Манеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни карактеристики на договорот франсиза" од кандидатот/ката Николина Манеска, констатира дека ...

Деловно и договорно право 01.12.2018
Предавања

"Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби закажани на ден 03.12.2018 се одложуваат. Терминот за нивното одржување ќе биде дополнително соопштен

Облигационо право 29.11.2018
Предавања

Се известуваат студентите од III година дека предавањата по предметот Облигационо право во понеделник, 03.12.2018 година се одлагаат и истите дополнително ќе бидат закажани.   

Криминологија 19.11.2018
Предавања

Предавањата по предметот Криминологија закажани за на ден 20.11.2018 (среда) се одлагаат, дополнително ќе биде објавен терминот за нивно одржување

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за колоквиуми за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 31.10.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 220/С, 575/С, 500/С и 598/С ќе се реализира на 06 .11 .со почеток во 11 30 часот.

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Ангела Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување исчезнато лице за умрено и  докажување на смртта во Р.М"​ од кандидатот/ката А ...

Меѓународно јавно право 24.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право  за студентот со бр на индекс 538/С ќе се одржи на 30 октомври со почеток во 11 30 часот 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Политички систем 22.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 25.10.2018 со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК Струга.

                                                                &nb ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 30.10.2018 год. во 12:00 часот.
Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 31.10.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 05.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Основи на економија 02.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите со бр. на инд. 575/с и 579/с дека комисиското полагање по предметот ќе се одржи на ден 08.10.2018г (понеделник) со  почеток во 11:30 часот

Облигационо право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Облигационо право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

Стварно право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

 

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Јавни служби 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби  се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч.".

Јавна и државна администрација 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот  Јавна и државна администрација се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот и Трудово право ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Меѓународно јавно право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот  Меѓународно јавно право  ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Разно 01.10.2018
Распоред за предавања и вежби
Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 12.09.2018
Промена на термин за испит

 Испитите  Казнено право, Казнено процесно, Судски систем и Казнено право применета програма  кај проф.д-р Никола Тунтевски и предметот Еколошко право кај проф.д-р Светлана Вељановска закажани на ден 14.09.2018 (петок) ќе започнат во 12:00 часот

Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Ангелина Станојоска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот
Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Мирјана Ристовска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.
Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Јавни служби 01.09.2018
Промена на термин за испит
"Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби закажан за 04.09.2018 г. (Вторник) се одложува. Терминот за полагање ќе биде дополнително соопштен."
Облигационо право 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.09.2018 година  (вторник) во 11 часот

 

Мултилатерална дипломатија 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Мултилатерална дипломатија се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Јавна и државна администрација 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавна и државна администрација  се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Политички систем и право на ЕУ 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Меѓународно приватно право 24.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 11.09.2018 година (вторник) се презакажува за ден 03.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактира ...

Уставно право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 05.09.2018 (среда) ќе има консултации по предметот Уставно право со почеток во 10:30 часот

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18
Разно 05.07.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола објавува Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј. Право на учество на Конкурсот имаат студентите запишани на прв циклус студии во академската 2018/2019 година. КОНКУРС

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за прв циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Разно 26.06.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Надица Богеска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Договор за шпедиција" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Надица Богеска, со задоволство констатира дека ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Светлана Велјановска

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Акции на ТД - Акционерство и правата на акционерите со осврт на малциските права" каја е  изработена од страна на кан ...

Дипломска работа 20.06.2018
Одбрана на дипломска работа - Катерина Нонческа

По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет - Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на дипломската работа со наслов: “Семејно насилство" каја е  изработена од страна на кандидатот/ка Катерина Ноческа, со задоволство констатира дек ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Мирјана Ристовска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Арбитражно право, Филозофија на правото, Вонпарнично и извршно право, и Меѓународно приватно право, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (п ...

Разно 14.06.2018
Промена на термин за испит

Сите предмети кај доц. д-р Ангелина Станојоска 

Се известуваат студентите дека испитите по предметите Криминологија, Криминалистика и Пенологија, закажани за 19.06.2018 година се презакажуваат и истите ќе се одржат на 22.06.2018 година (петок) со почеток во 10 часот.

Разно 12.06.2018
Потврда за пракса
Финансиско право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Финансиско право ќе се одржи на 12.06.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот

 

Деловно и договорно право 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Деловно и договорно право ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Јавни финансии 07.06.2018
Промена на термин за испит

 Испитот  по предметот Јавни финансии ќе се одржи на 12.06.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот

 

Трудово право 06.06.2018
Комисиско полагање - Јуни 2018
Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр на индекс 586/С ќе се одржи на 14.06.со почеток во 10 часот
Право на интелектуална сопственост 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Право на интелектуална сопственост  ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Семејно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно право ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Наука за политиката 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Наука за политика наместо во 11:00 часот ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Уставно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Уставно право наместо во 11:00 часот ќе започне во 10:00 часот датумот останува непроменет

Дипломска работа 01.06.2018
Одбрана на дипломска работа- Азбије Исмајлоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов Наследување врз основа на закон од кандидатот/ката Азбије Исмајлоска, констатира дека  се исполнети ...

Разно 31.05.2018
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
Меѓународно јавно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 01.06.2018 година (петок) се одложува. Истиот ќе се одржи на ден 11.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно
приватно право во ист ден, задолжително да ...

Право на интелектуална сопственост 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Право на интелектуална сопственост наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Семејно насилство 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Семејно право наместо во 13:00ч. се презакажува за во 11:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет

Јавни служби 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на испит по предметот Јавни Служби наместо во 11:00 ч. се презакажува за во 12:00ч. Датумот (денот) на полагање останува непроменет.

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Облигационо право 28.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11.00 часот

Трудово право 28.05.2018
Комисиско полагање- Јуни 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентот со бр  на индекс 560/С   ќе се одржи на 14.06.со почеток во 10 часот  

Разно 23.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК
Разно 16.05.2018
Упис за втор циклус студии

Правниот факултет-Кичево оваа академска година ќе врши упис на студенти на втор циклус (постдипломски) студии на следните насоки:
- Казнено право
- Граѓанско право
- Меѓународно право
Овие насоки се однесуваат како на моделот 3+1, така и на моделот 3+2 

Разно 16.05.2018
Пријавување на испити за јунска испитна сесија

Се известуваат студентите на прв циклус студии дека пријавувањето на испити ќе трае од 21.05 (понеделник) до 23.05.2018 (среда). Сесијата ќе трае од 01.06.2018 до 15.06.2018 год

(сите студенти кои имаат активно електронско досие, задолжително електронски да ги пријават  предметите кои ќе ги по ...

Разно 10.05.2018
РАСПОРЕД НА ВТОР КОЛОКВИУМ - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18
Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Разно 03.05.2018
Оглас за вршење практична работа во Народната банка на Република Македонија

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Репуб ...

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"
Трудово право 18.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право ќе се реализира на 25.04.2018 со почеток во 14 00 часот

од Комисијата 

Административно право и административна постапка 16.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Се известува студентот со бр на инд. 428/с дека комисиското полагање по предметот Административно право и постапка ќе се одржи на ден 26.04.2018 год. (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 16.04.2018
Промена на термин за испит

Сите испити закажани за ден 19.04.2018 (четврток) се одлагаат и истите се презакажуваат за ден 03.05.2018 ( четврток) со почеток во 12:00 часот

Јавна и државна администрација 16.04.2018
Предавања - Вежби

На ден 19.04.2018 (четврток) предавањата по предметот Јавна и државна администрација нема да се одржат 

Стварно право 16.04.2018
Предавања - Вежби

На ден 19.04.2018 (четврток) предавањата по предметот Стварно право нема да се одржат 

Дипломска работа 16.04.2018
Одбрана на дипломска работа- Билјана Стојановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Работно време критериум за заработувачка од кандидатот/ката Билјана Стојановска, констатира дека&nb ...

Трудово право 16.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 496/С и 560/С ќе се одржи на 25.04.2018 со почеток во 14 00 часот

Граѓанско право 13.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање на испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на 26.04.2018 година во 12:00 часот.

Казнено право 12.04.2018
Комисиско полагање- Април 2018

Комисиското полагање за студентот со бр.на индекс 538/С ќе се одржи на 17.04.2018 година (вторник) со почеток во 12 часот.

Монетарна економија 12.04.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Монетарна економија во Априлски испитен рок ќе се одржи на ден 17.04.2018 год.  (вторник) со почеток во 14:00 часот

Локална самоуправа 10.04.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Локална самоуправа во Струга кај проф. Илија Тодоровски наместо во четврток ќе се одржат во петок, 13.04.2018, со почеток во 12.30 часот. 
 

Разно 05.04.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТЕН РОК
Применета економија 24.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по Применета економија ќе се одржи на ден 27.03.2018 (Вторник) со почеток во 10:00 часот

Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 10.04.-13.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 16.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Уставно право 23.03.2018
Промена на термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека колоквиумот по предметот Уставно право е презакажан за на ден 03.04.2018 год (Вторник) со почеток во 10:00 часот

Разно 21.03.2018
Распоред прв колоквиум - летен семестар 2017/18

Објавен е распоред за прв колоквиум за летен семестар 2017/18 - РАСПОРЕДИ

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Дипломска работа 16.03.2018
Одбрана на дипломска работа- Даниела Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Нотаријатот во Р.М. од кандидатот/ката Даниела Божиновска, констатира дека  се исполнети условите з ...

Уставно право 13.03.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право во Струга кај асс. Милка Димитровска ќе се одржат во петок (16.03.2018) со почеток во 12.30 часот. 

 

Локална самоуправа 12.03.2018
Предавања

Неодржаните предавања од претходната недела по предметот Локална самоуправа во Струга, кај проф. Илија Тодоровски ќе се одржат во петок (16.03.2018) со почеток во 12.30 часот.

Притоа, потенцираме дека редовните предавања по истиот предмет ќе се одржат во четврток на 15.03.2018 со поч ...

Дипломска работа 07.03.2018
Одбрана на дипломска работа- Марио Кекеноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов : Правно политички согледувања на алиментационите барања во споредбеното семејно право од кандидатот/ката  ...

Уставно право 28.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите кај асс. м-р Милка Димитровска по Уставно право ќе се одржат во понеделник во 12:30, а по Локална самоуправа во 15:00.

Локална самоуправа 28.02.2018
Предавања - Вежби

Наставата по предметот Локална самоуправа кај проф. Илија Тодорвски во Струга нема да се одржи во четврток (1.03.2018), а за новиот термин на нејзиното одржување студентите накнадно ќе бидат известени.

Локална самоуправа 28.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите кај асс. м-р Милка Димитровска по Уставно право ќе се одржат во понеделник во 12:30, а по Локална самоуправа во 15:00.

 
Меѓународно приватно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Меѓународно приватно право  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Стварно право 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Стварно право  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Јавна и државна администрација 27.02.2018
Предавања - Вежби

Предавањата по предметот Јавна и државна администрација  нема да се одржат на ден  01.03.2018 (четврток), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.

Дипломска работа 26.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Сахид Идризоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов :"Прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смрт" од кандидатот/ката Садих Идризо ...

Римско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Римско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Граѓанско право 24.02.2018
Предавања - Вежби

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски започнјуваќи од 26.02.2018 (понеделник), ќе се реализираат според истакнатиот распоред 

Локална самоуправа 23.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметите Уставно право и Локална самоуправа што ги држи ас. Милка Димитровска во петок (23.02.2018) во Струга нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат накнадно известени.

Уставно право 23.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметите Уставно право и Локална самоуправа што ги држи ас. Милка Димитровска во петок (23.02.2018) во Струга нема да се одржат, а за нивното одржување во некој нареден термин студентите ќе бидат накнадно известени.

Разно 22.02.2018
Колоквиумска недела

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРВАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 26.03.-31.03,
А ВТОРАТА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.05.-19.05
.

Разно 15.02.2018
Евалуација за Предметите и предметните професори

Се известуваат сите студенти дека при запишување на наредниот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да ја пополнат анкетата за евалуација за предметите и предметните професори  во зимскиот/летниот семестар. ЕВАЛУАЦИЈАТА СЕ ИЗВРШУВА ЕЛЕКТРОНСКИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ

Уставно право 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Уставно право кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) во Струга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување.

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања - Вежби

Вежбите по предметот Локална самоуправа кои ги држи асс. Милка Димитровска во петок (16.02.2018) воСтруга нема да се одржат, и дополнително ќе биде закажан терминот на нивното одржување

Локална самоуправа 15.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Локална самоуправа што ги држи проф. Илија Тодоровски нема да се одржат во четврток (17.02.2018), а терминот на нивното одржување дополнително ќе биде соопштен.
 

Стварно право 14.02.2018
Предавања

Се изветуваат студентите дека на ден 15.02..2018 (Среда) нема да се одржи настава по предметот Стварно право

Локална самоуправа 12.02.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 13.02.2018 (вторник) ќе се одржат консултации по предметот Локална самоуправа во 12:00 часот

Разно 05.02.2018
Достава на активна електронска пошта (email)

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга да доставатат активна електронска пошта (e-mail) до студентска служба најдоцна до 15.02.2018 год (четврток), без активна електронска сметка студентот нема да може да запише нов семестар.

Дипломска работа 05.02.2018
Одбрана на дипломска работа- Бранко Попоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Постапка за расправање оставина од кандидатот/ката Бранко Попоски, констатира дека  се исполнети ...

Уставно право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Уставно право кај Доц. д-р Елена Тиловска - Кечеџи дека нема да се одржат предавања на ден 06.02.2018 год

Римско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Римако право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Граѓанско право 04.02.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека по предметот Граѓанско право кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски нема да се одржува настава во наредните 3 недели

Казнено процесно право 01.02.2018
Комисиско полагање

Комисиското полагање по Казнено процесно право за студентот со бр.на индекс 231/С

ќе се одржи на ден 13.02.2018 година (вторник) со почеток во 10:00 часот.

Стварно право 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.02.2018 година (четврток) во 11:30 часот

Политички систем 01.02.2018
Консултации

Консултациите по предметот Политички систем на Правниот факултеКичево, дисперзирани студии - Струга ќе се одржат на 8.02.2018 (четврток) со почеток во 15.00 часот.
 

Казнено процесно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено процесно право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Казнено право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Казнено право право закажан за ден 30.01.2018 година (вторник) ќе започне во 11:30 часот

Меѓународно јавно право 29.01.2018
Промена на термин за испит - Почеток на испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 31.01.2018 година (среда) ќе започне во 9:30 часот.

Разно 28.01.2018
Запишување на летен семестар

Се информираат студентите дека заверка на зимски семестар и запишување на летен семестар во академската 2017/2018 ќе започне од 19.02.2018 (понеделник) и ке трае  до 21.02.2018 (среда)

Разно 28.01.2018
Изборни предмети

Се информираат студентите дека изборот на изборните предмети за летен семестар ќе се реализира во дополнително определениот рок од 30 јануари до 01 февруари 2018 година. Студентите кои нема да извршат избор во овој рок, ќе бидат распределени од страна на службите за студентски прашања на изборните пре ...

Вовед во право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Вовед во право, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 10:30 часот, датумот останува непроменет

Граѓанско процесно право 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Граѓанско процесно, дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:30 часот, датумот останува непроменет

Административно право и административна постапка 26.01.2018
Промена на термин за испит

Се исвестуваат студентите кои ќе го полагаат предметот Административно право и административна постапка дека е променет часот за полагање на истиот, полагањето ќе започне во 09:00 часот, датумот останува непроменет

Деловно и договорно право 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Деловно и договорно се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

Јавни финансии 22.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавни финансии се презакажува за на ден 26.01.2018 ( петок ) , со почеток во 09:00 часот.

 

Трудово право 18.01.2018
Комисиско полагање

Се известува студентот со бр. на индекс 557/С дека комисиското полагање по предметот Трудово право ќе се одржи на ден 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 12:00 часот

Основи на економија 16.01.2018
Промена на термин за испит

Испитот по Основи на економија се презакажува за ден 31. 01. со почеток во 10 часот.

Политички систем 15.01.2018
Комисиско полагање - Политички систем

Се известува студентот со број на индекс 496/С дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 25.01.2018 (четврток), со почеок во 11:00 часот.

Римско право 12.01.2018
Комисиско полагање

Се известуваат студентите со број  на индекс: 575/С дека полагањето по предметот Римско право ќе се реализира на 29.01.2018 година со почеток во 12 00 часот.