Криминологија 18.10.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија закажани за 21.10.2019 (понеделник) се презакажуваат за 25.10.2019 (петок) со почеток во 9 часот.
Меѓународно јавно право 16.10.2019
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународно јавно право на ден 18.10.2019 година (петок) ќе започнат во 10 часот

Дипломска работа 16.10.2019
Одбрана на дипломски труд - Дејан Митрески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правна, деловна и деликатна способност за субјектите во Граѓанското право" од кандидатот/ката  ...

Криминологија 12.10.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Криминологија закажани за 14.10.2019 година (понеделник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.
Наследно право 07.10.2019
Предавања - вежби
Се известуваат студентите од трета година дека вежбите по предметот Наследно право во среда (09.10.2019) ќе започнат во 13:00 часот
Криминологија 05.10.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминологија наместо во понеделник (07.10.2019) ќе се одржат во среда (09.10.2019) со почеток во 9 часот. Измената важи само за таа седмица.
Разно 03.10.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н IV К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Облигационо право 03.10.2019
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Облигационо право на ден 07.10.2019 година (понеделник) нема да се одржат и истите се одлагаат за 08.10.2019 година (вторник) во 9.30 часот

Јавни служби 03.10.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Јавни служби на дисперзираните студии во Струга дека наместо во понеделник предавањата ќе започнат во вторник (08.10.2019) во 09:30 часот

Разно 01.10.2019
Избор на предмети во Академската 2019 - 2020

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, со дисперзирани студии Битола и Струга дека најдоцна до 04.10.2019 (петок) да се јават во службата за студентски прашања за избор на предмети

Разно 28.09.2019
Почеток на настава на прв циклус студии
Се информираат студентите од студиските години на прв циклус дека редовната настава ќе почне да се одвива од 02.10.2019 (среда) по претходно објавениот распоред.
Разно 23.09.2019
Распоред на предавања и вежби - Зимски семестар (Академска 2019-20)
Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Разно 13.09.2019
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Меѓународно јавно право 10.09.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право на 12.09.2019 година (четврток) ќе се одржи во 11 часот.

Разно 10.09.2019
Запишување на Зимски семестар во Академската 2019-2020

Запишување на Зимски семестар на Академската 2019-2020 ќе се извршува во периодот од 25.09.2019 до 10.10.2019 година.

НАПОМЕНА: Студентите задолжително да понесат со себе индекс во кој се внесени предметите од претходниот зимски семестар(2018-2019), и внесени оцени на тие предмети кои се положени.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското сту ...

Меѓународно приватно право 02.09.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан на ден 05.09.2019 се презакажува за 07.09.2019 година во 11 часот".
Разно 30.08.2019
Термини за испити кај доц. д-р Мирјана Ристовска

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска наместо на 04.09.2019 година, ќе се одржат на 05.09.2019 година (четврток) со почеток во  10 часот

Разно 30.08.2019
Термини за испити кај доц. д-р Ангелина Станојоска

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај доц. д-р Ангелина Станојоска наместо на 04.09.2019 година, ќе се одржат на 05.09.2019 година (четврток) со почеток во 10 часот.

 

Разно 29.08.2019
Информации за упис при ПФК

Им се соопштува на сите заинтересирани за упис на Правниот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола дека Правниот факултет поседува свој информативен пункт во Струга каде може да се добијат сите информации за уписите за прв и втор циклус студии во Кичево и во Битола.

Разно 27.08.2019
Информативна средба

Им се соопштува на студентите на Правниот факултет дека на ден 29.08.2019 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК во Струга, ќе се одржи информативна средба во врска со можноста за продолжување на четиригодишни правни студии од прв циклус.

                  &nbs ...

Политички систем, Локална самоуправа 23.08.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 6.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

 

Разно 20.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Разно 19.08.2019
Известување од страна на асс. м-р Милка Димитровска

Се известуваат студентите кои имаат обврски кај асс. м-р Милка Димитровска  (семинарски, есеи и сл) истите да ги доставуваат кај предметните професори

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2010 ГОДИНА
Разно 04.07.2019
Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19
Се известуваат студентите дека Септемвриската испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 02.09.2019 до 20.09.2019 година. Распоредите на испитите дополнително ќе биде објавен
Разно 04.07.2019
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија 2018/19
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период.
Меѓународно јавно право 24.06.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно јавно право се презакажува за ден 28.06.2019 година (петок) во 10:30 часот."
Граѓанско процесно право 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 11:30 часот
Административно право и административна постапка 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Административно право и постапка ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 11:30 часот
Вовед во право 24.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Вовед во право ќе се одржи на ден 27.06.2019(четврток) со почеток во 10:00 часот
Практична настава 23.06.2019
Известување за практична настава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

                                                                          

Се известуваат сту ...

Вовед во право 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Вовед во право ќе започне во 10:00 часот, датумот останува непроменет
Дипломска работа 17.06.2019
Одбрана на дипломски труд - Ибраим Фигем

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Наследување во брачна и семејна заедница"од кандидатот/ката Ибраим Фигем, констатира дека се испол ...

Меѓународно приватно право 10.06.2019
Термин за испит
"Испитот по предметот Меѓународно приватно право ќе започне во 11 часот. Датумот останува непроменет."
Локална самоуправа 10.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуват студентот со бр. на инд. 483/С дека комисиското полагање по предметот Локална самоуправа ќе се одржи на ден 19.06.2019 (среда) со почеток во 11:00 часот

Политички систем 10.06.2019
Комисиско полагање - Јуни 2019

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот Политички систем ќе се одржи на ден 12.06.2019 (среда) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 06.06.2019
Консултации кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи

Консултациите кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи ќе се одржат на ден 12.06.2019(среда) со почеток во 10:00 часот

Разно 06.06.2019
Промена на термини на испити кај Проф. д-р Саша Дукоски

Испитите кои се кај Проф.Д-р. Саша Дукоски наместо на 26.06. 2019 година , ќе се одржат на 20.06.2019 година со почеток во 11:30 часот.

Еколошко право 05.06.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Еколошко право на 10 јуни ќе започне во 12 00 часот .Проф Вељановска
Разно 04.06.2019
Распоред на испити Јунска испитна сесија 2018/19
Разно 01.06.2019
Пријавување на испити за Јунска испитна сесија 2018/19

Се известуваат стидентите дека пријавувањето на испити  за Јунска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 03.06.2019 до 07.06.2019 година. Исто така сите студенти кои имаат Iknow профил да ги пријават испитите електронски.

Распоредот на испити дополнително ќе биде о ...

Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуал ...

Разно 23.05.2019
СРЕДБА СО СТУДЕНТИ

Средба со студенти

Се известуваат студентите дека средба со членовите на Деканатската управа и наставниот кадар, во однос на можностите за продолжување на студирањето на Правниот факултет или промена на моделот на студирање (трансфер од тригодишни студии во четиригодишни студ ...

Реторика на право 21.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуват студентите од втора година на дисперзираните студии од Правниот факултет во Струга дека вториот колоквиум по предметот Реторика и право кај проф. д-р Александар Јованоски се презакажува за на ден 23.05.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Административно право и административна постапка 20.05.2019
Термин за колоквиум

Се известуваат студентите дека полагањето на колоквиум по предметот Административно право и постапка наместо во 11:00 часот ќе се одржи во 10:00 часот, датумот останува непроменет

Локална самоуправа 15.05.2019
Консултации по предметите Политички систем и Локална самоуправа
Консултации по предметите Локална самоуправа и Политички систем на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 27.05.2019 год. (понеделник) со почеток vo 16.00 часот.
Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Разно 14.05.2019
Распоред на втор колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Дипломска работа 16.04.2019
Одбрана на Дипломска работа - Ивона Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговија со луѓеод кандидатот/ката Ивона Божиновска, констатира дека се исполнети усл ...

Локална самоуправа 15.04.2019
Предавања

Предавањата по предметот Локална самоуправа ќе се одржат на ден 16.04.2019 (вторник ) со почеток во 11:00 часот

Локална самоуправа 10.04.2019
Предавања

Наставата по предметот Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга, која по распоред е предвидена за четврток, 11.04.2019 год. нема да се одржи.

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Меѓународно приватно право 03.04.2019
термин за колоквиум

Првиот колоквиум по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 04.04.2019 година (четврток) ќе започне во 10:30 часот.

Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Разно 25.03.2019
Распоред на прв колоквиум во Летен семестар во Академската 2018/19
Локална самоуправа 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Локална самоуправа закажани за ден 28.03.2019 нема да се одржат
Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за ст ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет  овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира ...

Дипломска работа 01.03.2019
Одбрана на дипломски труд - Александар Јованоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Мерки за ограничување на движењето на лица, заседа, рација, блокадаод кандидатот/ката Ал ...

Трудово право 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Трудово право кај Проф.д-р Анастас Џуроски ќе започнат на ден 01.03.2019(Петок) со почеток во 10:00 часот

Уставно право 18.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Уставно право ќе се одржи на ден 19.02.2019 (вторник) во 12:00 часот

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Трудово право 12.02.2019
Термин за испит

Полагањето по предметот Трудово право ќе се одржи на 20.02.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот

Меѓународно јавно право 12.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно јавно право закажан за ден 13.02.2019 година (среда) се презакажува за ден 21.02.2019 година (четврток) со почеток во 9:30 часот.

Разно 12.02.2019
Консултации - Стварно право и Облигацино право

Консултациите по предметите Стварно право и Облигационо право ќе се одржат на ден 21.02.2019 година (чеврток) во 11.30 часот

Од предметниот професор

Разно 08.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево, Дисперзирани студии - Струга дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 25.02.2019 до 01.03.2019 година.

Претходно е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборни ...

Меѓународно приватно право 05.02.2019
Промена на термин / време на полагање

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан на ден 06.02.2019 година (среда), ќе започне во 11 часот.

Разно 04.02.2019
Распоред на предавања и вежби во летен семестар - Академска 2018/19
Разно 31.01.2019
Консултации - Политички систем и Локална самоуправа

Консултациите со студентите по предметите Политички систем и Локална самоуправа на Правниот факултет во Струга ќе се одржат на 8.02.2019 со почеток во 14.30 часот.

 

Уставно право 29.01.2019
Термин за испит
Испитот по предметот Уставно право закажан за ден 30.01.2019 (среда) се одлага.
Облигационо право 25.01.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 29.01.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот Од предметниот наставник
Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Разно 11.01.2019
Распоред на испити - Јануарска испитна сесија во академската 2018/19
Јавни финансии 09.01.2019
Дополнителна литература

Дополнителната литература по предметот јавни финансии студентите можат да ја подигнат на ден 17.01.2019 (четврток)

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Разно 03.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19

Пријавувањето на испити за Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ке се одвива од  21.01.2019 год. (понеделник)  до 25.01.2019 год.(петок)

Разно 31.12.2018
Систематски преглед - ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Разно 28.12.2018
Распоред на втор колоквиум - Зимски семестар 2018/19

Објавени се распоредите на втор колоквиум . РАСПОРЕДИ

Политички систем 24.12.2018
Предавања

Наставата по предметот Политички систем на Правниот факултет за Струга се поместува од четврток во петок, 28.12.2018 год. со почеток во 13.00 часот.

 

Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус +

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Разно 21.12.2018
Резултати од Конкурсот за најдобар есеј

На распишаниот награден Kонкурс за најдобар есеј на Правниот факултет Кичево конкурсната комисија ја донесе следната одлукa  

Наградата за најдобар есеј се доделува на есејот со наслов : „Право и правда состојби и предизвици“ пристигнат под шифра Н88А, од  Невена  Димовска, студент ...

Јавни служби 20.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите дека заради прославување на 10 -от јубилеј на факултетот, предавањата по предметот Јавни Служби ќе се одржат во Понеделник (24.12.2018) во 10:00ч
Облигационо право 20.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по предметот Облигационо право, заради обврски на предметниот наставник на ден 27.12.2018 година ќе се одржат во вообичаениот термин во понеделник, 24.12.2018 година во 10 часот Проф.д-р Александра Патоска
Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека за свеченото доделување на дипломите, потребно е да доставите потврда за уплатени 3.800,00 денари на сметката на факултетот, најдоцна до среда, 26.12.2018 година, кај следните одговорни лица: ...

Јавни служби 20.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби наместо во Понеделник ќе се одржат во Четврток (27.12.2019) во 09:00ч.

Дипломска работа 19.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Анета Ситникоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Судска контрола врз управата во Република Македонија" од кандидатот/ката Анета Ситникоска, ко ...

Облигационо право 19.12.2018
Промена на термин за предавања

Се известуваат студентите од трета година дека предавањата по Облигационо право во понеделник, 24.12.2018 година нема да се одржат, а ќе бидат одржани во четврток, 27.12.2018 година од 9.00 часот

Проф.д-р Александра Патоска

Дипломска работа 18.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Андријана Тупаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Наследување врз основа на тестамент" од кандидатот/ката Андријана Тупаноска, констатира дека ...

Дипломска работа 18.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Стојан Велјановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Договор за градење" од кандидатот/ката Стојан Велјановски, констатира дека се исполнети услов ...

Дипломска работа 18.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Јасмина Карадиноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Трговски договори за превоз на стока" од кандидатот/ката Јасмина Карадиноска, констатира дека ...

Разно 13.12.2018
Промена на термин за втора колоквиумска недела - Академска 2018-19

Се известуваат студентите дека втората колоквиумска недела во зимски семестар од Академската 2018/19 се презакажува и истата ќе се спроведе во периодот од14.01.2019 до 19.01.2019 година

Дипломска работа 04.12.2018
Одбрана на дипломски труд - Николина Манеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Правни карактеристики на договорот франсиза" од кандидатот/ката Николина Манеска, констатира дека ...

Деловно и договорно право 01.12.2018
Предавања

"Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби закажани на ден 03.12.2018 се одложуваат. Терминот за нивното одржување ќе биде дополнително соопштен

Облигационо право 29.11.2018
Предавања

Се известуваат студентите од III година дека предавањата по предметот Облигационо право во понеделник, 03.12.2018 година се одлагаат и истите дополнително ќе бидат закажани.   

Криминологија 19.11.2018
Предавања

Предавањата по предметот Криминологија закажани за на ден 20.11.2018 (среда) се одлагаат, дополнително ќе биде објавен терминот за нивно одржување

Разно 06.11.2018
Распоред на колоквиуми - Зимски семестар 2018-19

Објавени се распоредите за колоквиуми за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 06.11.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ"

КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР ЕСЕЈ

 

Правниот факултет - Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола,по повод десетгодишниот јубилеј распишува Конкурс за најдобар есеј  на тема:

 

ПРАВО И ПРАВДА: СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Разно 01.11.2018
Известување од Асс. м-р Милка Тодоровска

Се известуваат студентите дека асс. М-р Милка Димитровска е на отсуство до јануари 2019 година, па сите контакти врзани за факултетски обврски и прашања да ги остваруваат директно со службите и со надлежните професори. Семинарските работи по предметите Политички систем и право на ЕУ, Политички систе ...

Трудово право 31.10.2018
Комисиско полагање - Ноември 2018

Комисиското полагање по предметот Трудово право за студентите со бр на индекс 220/С, 575/С, 500/С и 598/С ќе се реализира на 06 .11 .со почеток во 11 30 часот.

Дипломска работа 24.10.2018
Одбрана на дипломска работа- Ангела Митревска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : "Постапка за прогласување исчезнато лице за умрено и  докажување на смртта во Р.М"​ од кандидатот/ката А ...

Меѓународно јавно право 24.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот Меѓународно јавно право  за студентот со бр на индекс 538/С ќе се одржи на 30 октомври со почеток во 11 30 часот 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 24.10.2018
Европски ден на граѓанска правда

25ти октомври е Европскиот ден на граѓанска правда. Во насока на одбележување на истиот, Основниот суд во Битола го поканува сите професори и студенти од Правниот факултет, на 25.10.2018 година (четврток) да го посетат Судот, судењата кои се јавни и да добијат информации околу неговата работа.

Политички систем 22.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Комисиското полагање по предметот ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ во рамки на ноемвриската испитна сесија ќе се одржи на ден 25.10.2018 со почеток во 12.00 часот во просториите на ПФК Струга.

                                                                &nb ...

Разно 22.10.2018
Конкурс за најдобар Истражувачки труд и Есеј

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола распишува Конкурс за најдобар  

I. ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУД

II. ЕСЕЈ

 

Критериуми и услови:

Право на учество на Конкурсот имаат студентите зап ...

Разно 18.10.2018
Промена на термин за испит кај доц. д-р Мирјана Ристовска
Испитите по предметите Вонпарчично и извршно право и Меѓународно приватно право кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се одржат на 30.10.2018 год. во 12:00 часот.
Криминалистика 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Криминалистика се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Пенологија 16.10.2018
Термин за испит
Испитот по предметот Пенологија се закажува за 30.10.2018 година во терминот за ноемвриската казнена сесија.
Казнено процесно право 16.10.2018
Термин за испит

Испитот по предметот Казнено процесно право во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 31.10.2018 год. (среда) со почеток во 10:00 часот

Стечај и стечајна постапка 12.10.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Стечај и стечајна постапка во Ноемвриска испитна сесија ќе се одржи на ден 30.10.2018 заедно со другите предмети што се закажани во тој ден

Разно 09.10.2018
Ноемвриска испитна сесија

Пријавувањето за казнената ноемвриска сесија ќе започне од 15.10.2018 до 19.10.2018 година, а се сијата ќе започне од 22.10.2018 до 02.11.2018

Распоред на ИСПИТИ

 

Разно 05.10.2018
Конечна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 05.10.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од четврт уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Основи на економија 02.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите со бр. на инд. 575/с и 579/с дека комисиското полагање по предметот ќе се одржи на ден 08.10.2018г (понеделник) со  почеток во 11:30 часот

Облигационо право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Облигационо право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

Стварно право 01.10.2018
Консултации

Консултациите по испитот од септемвриска сесија по предметот Стварно право ќе се одржат на ден 08.10.2018 година во 11.30 часот

 

Разно 01.10.2018
Дополнителен конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Јавни служби 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби  се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч.".

Јавна и државна администрација 01.10.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот  Јавна и државна администрација се закажува за на ден 08.10.2018 во 10:00ч

Трудово право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот и Трудово право ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Меѓународно јавно право 01.10.2018
Комисиско полагање- Октомври 2018

Се известуваат студентите дека комисиското полагање по предметот  Меѓународно јавно право  ќе се одржи на 05.10 со почеток во 9 00 часот.

Разно 01.10.2018
Распоред за предавања и вежби
Разно 26.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 25.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од трет уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од трет  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 24.09.2018
Електронска евалуација на наставниви и наставни програми на ПФК

Се известуваат сите студенти од втора и трета година дека при запишување на зимскиот семестар ЗАДОЛЖИТЕЛНО мора да пополнат анкетен лист  за оценување на квалитетот на студиската програма и за квалитетот на наставно-образовната дејност на наставниците/соработниците.

 

Напомена: С ...

Разно 24.09.2018
Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНКУРС

Разно 20.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Конечна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 18.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од втор уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од втор  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 12.09.2018
Промена на термин за испит

 Испитите  Казнено право, Казнено процесно, Судски систем и Казнено право применета програма  кај проф.д-р Никола Тунтевски и предметот Еколошко право кај проф.д-р Светлана Вељановска закажани на ден 14.09.2018 (петок) ќе започнат во 12:00 часот

Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Ангелина Станојоска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот
Разно 11.09.2018
Промена на термин за испит
Им се соопштува на студентите дека испитите кај доц.д-р Мирјана Ристовска закажани за 12.09.2018 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 17.09.2018 година (понеделник) со почеток во 10 часот.
Разно 06.09.2018
Конечна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

 Конечна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Разно 05.09.2018
Конкурс за избор на најдобар научно истражувачки труд и есеј на тема : Влијанието и придобивките за приклучување кон евроатланските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност
Разно 04.09.2018
Прелиминарна листа на примени кандидати од прв уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Објавена е Прелиминарна листа на примени кандидати од прв  уписен рок на Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии Струга

Јавни служби 01.09.2018
Промена на термин за испит
"Се известуваат студентите дека испитот по предметот Јавни Служби закажан за 04.09.2018 г. (Вторник) се одложува. Терминот за полагање ќе биде дополнително соопштен."
Облигационо право 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право ќе се одржи на ден 04.09.2018 година  (вторник) во 11 часот

 

Мултилатерална дипломатија 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Мултилатерална дипломатија се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Јавна и државна администрација 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Јавна и државна администрација  се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Политички систем и право на ЕУ 29.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Политички систем и право на ЕУ се презакажува за на ден 13.09.2018 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот

Меѓународно приватно право 24.08.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Меѓународно приватно право закажан за ден 11.09.2018 година (вторник) се презакажува за ден 03.09.2018 година (понеделник) со почеток во 11 часот. Студентите на кои им се поклопуваат испитите по Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во ист ден, задолжително да ја контактира ...

Уставно право 22.08.2018
Консултации

Се известуваат студентите дека на ден 05.09.2018 (среда) ќе има консултации по предметот Уставно право со почеток во 10:30 часот

Разно 19.07.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК АКАДЕМСКА 2017/18