Прекршочно право и прекршочна постапка 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржат на 19.12.2018 во 11:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржат на 19.12.2018 во 09:00 часот.

 

Право на конкуренција 13.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Право на конкуренција кај Проф.д-р Саша Дукоски кои се закажани за на ден 17.12.2018 (понеделник), наместо во 13:00 часот ќе започнат во 09:00 часот

 

Адвокатско и нотарско право 12.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Арсе Петрески  ќе се одржат на ден 13.12.2018 со почеток во 17:30 часот

Прекршочно право и прекршочна постапка 10.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржат на 12.12.2018 во 11:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 10.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржат на 12.12.2018 во 09:00 часот.

Разно 19.11.2018
Распоред на предавања во Зимски семестар 2018/19

Почитувани идни студенти, Ве известуваме дека се објавени распоредите за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 08.11.2018
Четврт уписен рок за втор циклус студии

Правен факултет - Кичево ќе врши уписи на втор циклус студии во четврт уписен рок на следниве насоки:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Магистерски труд 22.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анета Грујоска Китаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Промена на сопственоста на недвижности по пат на екпропријација-со посебен ос ...

Разно 12.10.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
Разно 12.10.2018
Пријавување на испити и термин за полагање
Се известуваат студентите на Втор циклус студии на Правниот Факултет Кичево (дисперзирани студии Битола) дека пријавување на испити во ноемвриската сесија ќе се одвива од 15.10.2018 до 19.10.2018 година Полагањата ќе бидат организирани во периодот од 22.10.2018 до 02 11.2018 година
Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Ангела Јордеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Жените и криминалот- појава и м ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Стефан Гулицоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на нотарот во делот на граѓанската постапкаод кан ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Никола Велески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ОВЛАСТУВАЊАТА НА НОТАРИТЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" 

Магистерски труд 25.09.2018
Одбрана на магистерски труд - Илија Деспотовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна анализа на процесурите за скучување и развод на брак во граѓанс ...

Разно 24.09.2018
Информативна средба
Се известуваат студентите дека информативна средба со деканот и декантската управа во однос на вториот циклус ќе се одржи на 01.10.2018 (понеделник) со почеток во 11 часот.
Основи на менаџмент 04.09.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Основи на менаџмент наместо на 07.09.2018 се презакажува за на 13.09.2018 во 11:00ч.

Магистерски труд 31.08.2018
Одбрана на магистерски труд - Љупчо Гиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :Правна регулација на производството на електрична енергија во услови на зголемен ...

Компаративно граѓанско право 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно граѓанско право се презакажува за 13.09.2018 година  (четврток) во 11 часот

Облигационо право – полноважност на договори и надомест на штета 30.08.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Облигационо право – полноважност на договори и надомест на штета се презакажува за 13.09.2018 година  (четврток) во 11 часот

Магистерски труд 24.08.2018
Одбрана на магистерски труд -Клеопатра Ангелоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правниот третман на сметководствените измами во законодавството на  Република ...

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за втор циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018  год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Магистерски труд 20.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Магистерски труд

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за запишување на стварните права врз недвижни ствари во катастарот на недвижности и нивна заштита од канд ...

Право на осигурување 07.06.2018
Тремин за Испит - Јуни 2018

Се изветуваат студентите дека полагањето по предметот Право на осигурување ќе се одржи на 21.06.2018 (четврток) со почеток во 11:00

Основи на менаџмент 04.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека терминот за полагање на делот на испитот по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески се закажува на 13.06.2018 во 12ч

Прекршочно право и прекршочна постапка 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и прекршочна постапка ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Вонпарнично и извршно право 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Арбитражно право 01.06.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Арбитражно право ќе се одржи на ден 18.06.2018 година во 12:00 часот

Монетарно, кредитно и девизно право 29.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека  испитот закажан за 31.05.2018 истиот се презакажува за на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Право на интелектуална сопственост 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Право на интелектуална сопственост за студентите со бр  на индекс 2/17-II и 1/2017-II ќе се одржи на 12.06.со почеток во 10 часот

Арбитражно право 27.05.2018
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Арбитражно право, закажан на 28.05.2018 година се одлага. Терминот за негово одржување ќе биде дополнително определен.

Основи на менаџмент 23.05.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на 05.06.2018 (Вторник) во 11ч.

Основи на менаџмент 11.05.2018
Предавања

Предавањата по Основи не менаџмент кај доц. д-р. Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 15.05.2018 со почеток во 10 часот.

Разно 09.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Објавен е распоредот на испити за ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Разно 07.05.2018
Пријавување на Испит

Се известуваат студентите на II циклус студии дека пријавувањето на испити во јунска испитна сесија ќе се реализира на 15.05 и 16.05.2018 година

Разно 07.05.2018
Трибина со наслов\"Младите и нивната улога во општеството \"

Се известуваат сите студенти на Правен факултет Кичево дека на ден 09.05.2018 (среда) со почеток во 12:00 часот ќе се одржи трибина на тема "Младите и нивната улога во опшеството" .   

                                                  ...

Магистерски труд 04.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Славица Шошолоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Права и должности на родители кон деца во Република Македонија и споредбеното п ...

Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Монетарно, кредитно и девизно право 02.05.2018
Предавања

Закажани се дополнителни предавања и консултации кај Проф.д-р Благој Ѓоргиевски на ден 07.05.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема "МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА"
Право на интелектуална сопственост 27.04.2018
Предавања
Предавањата кај Проф.д-р Арсе Петрески ќе се одржат 28.04.2018 (сабота) во 11:00 часот
Магистерски труд 27.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Палве А. Лазороски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Сообраќајните прекршоци во Охридската област"Повеќе

Основи на менаџмент 23.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески наместо на 10.05.2018 ќе почнат на 30.04.2018 (Понеделник) во 15:30ч.

Разно 20.04.2018
Распоред на испити за априлски испитен рок
Монетарно, кредитно и девизно право 19.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот Монетарно, кредитно и девизно право кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиовски ќе се одржат на ден 24.04.2018 год.(вторник) со почеток во 11:00 часот.

Студентите по предметот Монетарно кредитно и Девизно право литературата можат да ја најдат кај референтот Дејан Петковски&nbs ...

Монетарно, кредитно и девизно право 17.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот монетарно кредитно и девизно право ќе се одржат на ден 18.04.2018 (среда) со почеток од 15:00 часот
Политички партии и интересни групи 17.04.2018
Предавања

Предавањето по предметот Политички партии и интересни групи кои се закажани за ден 19.04.2018 се одлагаат, и  истите се презакажуваат за на ден 25.04.2018 год (среда) со почеток во 12:00 часот.

Политичка социологија 16.04.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го избрале предметот Политичка социологија кај професорите Проф.д-р Арсе Петрески и Проф.д-р Александар Јованоски дека согласно претходниот взаемен договор за предвремено полагање на испитот, испитот ќе се одржи на ден 25.04.2018 год (среда) со почеток во 15:00 часот.

Право на интелектуална сопственост 16.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите на 2 циклус дека предавањето по предметот Право на интелектуална сопственост кај проф  Вељановска се закажува за понеделник 23.04.2018 со почеток во 10 часот 

Монетарно, кредитно и девизно право 12.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот монетарно кредитно и девизно право ќе се одржат на ден 13 април со почеток од 14 часот
Стечај и стечајна постапка 28.03.2018
Предавања
Се известуваат студентите на втор циклус дека предавањата по предметот Стечај и стечајна постапка наместо на 29 и 30 март ќе се одржат на 31 март (сабота) со почеток во 9 часот
Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 16.04.-18.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Граѓанско процесно право 13.03.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 20.03.2018 год (Вторник) со почеток во 12:00 часот.

Банкарско право 12.03.2018
Дополнителен термин за Испит

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека ќе има дополнителен  термин за испит по предметот Банкарско право и истиот е закажан за на ден 20.03.2018 (Вторник ) со почеток во 11:00 часот

Прекршочно право и прекршочна постапка 28.02.2018
Дополнителен термин за Испит

Дополнителниот термин за полагање на испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и постапка ќе биде на 15.03.2018 година во 14:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 28.02.2018
Дополнителен термин за Испит

Дополнителниот термин за полагање на испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и постапка ќе биде на 15.03.2018 година во 14:00 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 28.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка, закажани на ден 03.03.2018 година се одлагаат. Истите ќе се одржат на 15.03.2018 од 10:00 часот. 

Разно 22.02.2018
Распоред на предавања

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавања.

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Елена Чавковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Бракот на малолетни лица-социоекономски и правен аспект", од кандидато ...

Магистерски труд 20.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ана Даскаловска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Улогата на адвокатурата во давање помош на лица жртви на трговија со луѓе"

Криминалистика 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Криминалистика кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

 

Виктимологија 19.02.2018
Промена на термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Виктимологија кој е закажан за 21.02.2018 година (среда), се презакажува за 02.03.2018 (петок) со почеток во 11:30 часот.

Магистерски труд 16.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Славица Трпеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Криминалистичко и финансиско истражување на перењето пари во Република Македон ...

Граѓанско процесно право 16.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Граѓанско процесно право закажан на 23.02.2018 (петок) се одлага. Терминот на негово одржување дополнително ќе биде определен

Магистерски труд 10.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Адемоглу Љуме

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Организационите и функционалните аспекти на Државното правобранителство во Републи ...

Виктимологија 07.02.2018
Менторска средба – Виктимологија

Им се соопштува на студентите на програмата Казнено право (4+1) кои го избрале предметот Виктимологија, дека консултациите со доц.д-р Ангелина Станојоска околу испитот и материјалот ќе се одржат на 09.02.2018 година (петок) со почеток во 11 часот.

Разно 05.02.2018
Заверка на семестар и избор на предмети

Се известуваат студентите на Втор циклус студии дека заверката на вториот семестар и изборот на предмети треба да го направат во терминот од 21 до 23 февруари.

Разно 01.02.2018
Распоред на Испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека распоредите за испити се објавени ИСПИТ

Корпоративно право 23.01.2018
Менторска средба – Корпоративно право

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Корпоративно право се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 11.00 часот

                                                       Проф.д-р Александра Патоска

 

Меѓународно трговско право 23.01.2018
Менторска средба – Меѓународно трговско право

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Меѓународно трговско право се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 11.00 часот

                                                                  Проф.д-р Александра Па ...

Облигационо право 23.01.2018
Менторска средба – полноважност на договори и надомест на штета

Менторска средба со Проф.д-р Александра Патоска по предметот Облигационо право – полноважност на договори и надомест за штета се закажува за ден 29.01.2018 година (понеделник) во 10.00 часот

                                                        & ...

Методологија на општествени науки 18.01.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Методологија на опшествени науки дека предавањата на истиот се задолжителни

 

                                                                      &nbs ...

Банкарско право 16.01.2018
Консултации

Консултации по предметот Банкарско право кај Доц. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат на 17.01. 2018 г. со почеток во 11 часот.

 

Земјишно книжно право 27.12.2017
Предавања

Се известуваат студентите на Правен факултет - Кичево втор циклус студии, предавањата по предметот Земјишно книжно право ќе се одржат во  29.12.2017 (петок) со почеток во  13:00 часот

Организиран криминал 27.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Организиран криминал кај доц.д-р Ангелина Станојоска (петок) ќе се одржат на 29.12.2017 година во 12:30 часот.

Компаративно казнено право 27.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Компаративно казнено право кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат на 29.12.2017 година (петок) во 11 часот.

Магистерски труд 25.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Надица Речкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Јавното обвинителство на Република Македонија-состојби и перспективи

Разно 22.12.2017
Пријавување на испити

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитната сесија ќе биде реализирана во периодот од 08.02.2018 до 21.02.2018 2018.
Пријавувањето на испитите ќе се изврши од 26 до 28 декември 2017.

Магистерски труд 22.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Михајло Анаќиоски

На ден 29.12.2017 во 13:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево кандидатот Михајло Анаќиоски, студент на II циклус на студии, модул Казнено право, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов Разбојништвото и разбојничката кражба како ...

Прекршочно право и прекршочна постапка 21.12.2017
Термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Прекршочно право и прекршочна постапка се закажуваат на ден 22.12.2017 год. во 12:30 часот.

Облигационо право 19.12.2017
Предавања

 

Предавања по предметот Облигационо право - полноважност на договори и надомест на штета (насока граѓанско право - 4+1) се закажуваат на ден 22.12.2017 год. во 14:00 часот.

Магистерски труд 19.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Садирет Речи

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Односи меѓу родители и деца во правниот систем на Република Македонија

Методологија на општествени науки 14.12.2017
Промена на термин за предавања

Им се соопштува на студентите дека се променети термините за предавата по предметот Методологија на општествени науки.
Новите термини се наведени во распоредот.

Организиран криминал 12.12.2017
Термин за предавања

Консултации по предметот Организиран криминал (4+1) кај доц.д-р Никола Тунтевски се закажуваат на ден 13.12.2017 година во 12:00 часот.

Казнено процесно право 12.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено процесно право (3+1) кај доц.д-р Никола Тунтевски се закажуваат на ден 13.12.2017 год. (после предавањата по Вонпарнично и извршно право).

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Антонио Николовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Трговскиот субјект како елемент на трговското право од кандидато ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Наташа Крстеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Правото на конкуренција на пазарот на трудот во домашното и споредбенот ...

Магистерски труд 11.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Дејан Мицковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Склучување и престанок на Облигационите договори од кандидатот/ка ...

Адвокатско и нотарско право 11.12.2017
Термин за предавања

Се известуваат студентите на  2 Циклус дека предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право за студентите на Граѓанска насока 4+1 и Адвокатско право за Казнена насока 3+2 и 3+1 ќе се одржат на:

- 14.12. 2017 година со почеток во 15 00 часот кај проф. д-р Арсе Петрески
- 15.12.2017 година со ...

Казнено процесно право 04.12.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Казнено процесно право (втор циклус студии - 3+1 и 3+2) се закажуваат на ден 11.12.2017 год. во 11:30 часот.

Магистерски труд 04.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Тестаменти и видови на тестаменти во македонското и споредбеното право од ка ...

Разно 02.12.2017
РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДАВАЊА НА СТРУЧНИ ПРАВНИ (ДИПЛОМСКИ) СТУДИИ И СТРУЧНИ ПРАВНИ (ПОСТДИПЛОМСКИ)СТУДИИ ВО НАСОКИТЕ ГРАЃАНСКО,КАЗНЕНО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

3+1

и

НАСТАВНА ПРОГРАМА

             3+1

ГРАЃАНСКО ПРАВО 3+2

КАЗНЕНО ПРАВО 3+2

Разно 02.12.2017
Соопштение

Соопштение

Се известуваат студентите запишани на Втор циклус студии дека во вторник 05 12 2017 година со почеток во 11 00 часот ќе биде одржан првиот академски час со кој официјално ќе започне годинешната настава на постдипломските студии на Правниот факултет в ...

Магистерски труд 01.12.2017
Одбрана на магистерски труд - Ана Лазареска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Социо-политички и правни аспекти на аболицијата во меѓународната заедниц ...

Разно 22.11.2017
Изборни предмети

Се известуваат студентите запишани на втор циклус во сите насоки да извршат избор на предмети во согласност со наставната програма која ја избрале.
Изборот треба да се реализира најдоцна до 24.11.кај одговорниот референт за 2 циклус во Кичево и Битола

Магистерски труд 13.11.2017
Одбрана на магистерски труд - Дијана Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Современи аспекти на бизнис правото во регулирање на дефицитот на финанс ...

Разно 18.10.2017
Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во втор уписен рок:
- Граѓанско право и Меѓународно право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- ...

Право на конкуренција 29.09.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција кај Проф. Д-р Саша Дукоски е закажува на 04.10.2017 год. во 15:00 часот.

Магистерски труд 29.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Даниела Јаковлеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Нелојална конкуренција и сива економија од кандидатот/ката ...

Разно 28.09.2017
Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок

Ранг листи на примени кандидати во прв уписен рок:
- Граѓанско право (1 година)
- Граѓанско право (2 години)
- Стручни правни ст ...

Магистерски труд 01.09.2017
Одбрана на магистерски труд - Анета Митрејческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Девијантните појави како причини за развод на брак од кандидатот/ката Анета Митрејческа, констатира дека& ...

Разно 25.08.2017
Термин за испит

Термини за полагање на испити во септемвриска испитна сесија:

Комуникологија 29.08 10 часот
Компаративно казнено право  29.08-11 часот
Прекршочно право и прекршочна постапка 30.08.-13 часот
Корпоративно право  и Облигационо право – полноважност на договорите и одговорност за штет ...

Разно 18.08.2017
Пријавување на испити

Пријавувањето на испити за септемвриската испитна сесија ќе се спроведе од 21.08 - 25.08.
Термините за испити дополнително ќе бидат објавени.

Методологија на општествени науки 16.08.2017
Консултации

Косултациите по предметите Политички систем и Локална сампоуправа од прв циклус и Методологија на опшптествените науки од втор циклус ќе се одржат на Правниот факултет во Кичево на 21.08.2017 (понеделник) со почеток во 13.00 часот.

Методологија на општествени науки 20.07.2017
Консултации

Косултациите во Кичево по предметот Методологија на втор циклус ќе се одржат помеѓу 15 и 20 август, а конктретниот термин дополнително ќе биде определен.

Адвокатско и нотарско право 29.06.2017
Термин за испит

 Испитот по предметот Адвокатско и нотарско право кај проф.д-р Арсе Петрески се закажува на ден 05.07.2017 год. во 12:30 часот.

Методологија на општествени науки 29.06.2017
Термин за испит

Испитот по Методологија на општествените науки за втор циклук на студии во јунската испитна сесија ќе се одржи:

 - Струга на 30.06.2017 со почеток во 13.30 часот
 - Битола на 03.07.2017 и 06.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 часот
 - Кичево на 04.07.2017 и 7.07.2017 во периодот меѓу 13.00 и 17.00 ...

Комуникологија 23.06.2017
Внесување на оценки во индекс

Оценките по предметот Комуникологија на втор циклус ќе се внесуваат во индекс на 27.06.во 10 часот

Компаративно казнено право 20.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Компаративно казнено право се закажува на ден 07.07.2017 год. во 12:00 часот.

Виктимологија 19.06.2017
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Виктимологија наместо на 21.06.2017 год. ќе се одржи на ден 23.06.2017 год. со почеток во 11:30 часот.

Комуникологија 11.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Комуникологија во Кичево за двете насоки ќе се одржи на 22 06.со почеток во 11 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Прекршочно право и постапка:

- Кичево,  24.06.2017 во 13 часот
- Битола, 30.06.2017 во 14.30 часот

Виктимологија 11.06.2017
Термин за испит

Термини за полагање на предметот Виктимологија:
- Кичево 21.06.2017 во 10 30 часот
- Битола 26.06.2017 во 10 30 часот

Основи на менаџмент 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на ден 30.06.2017 во 15:00 часот.

Земјишно книжно право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право се закажува на ден 29.06.2017 год. во 16:00 часот.

Методологија на општествени науки 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Методологија на општествени науки се закажува на ден 28.06.2017 год. во 16:00 часот (терминот важи за двете насоки).

Облигационо право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Облигационо право се закажува на ден 20.06.2017 год. во 16:00 часот.

Право на конкуренција 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на конкуренција се закажува на ден 20.06.2017 год. во 16:00 часот.

Право на осигурување 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Право на осигурување се закажува на ден 27.06.2017 год. во 11:00 часот.

Компаративно граѓанско право 09.06.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Компаративно граѓанско право се закажува на ден 27.06.2017 год. во 11:00 часот.

Магистерски труд 07.06.2017
Одбрана на магистерски труд - Николина Јошеска

На ден 14.06.2017 година во 14:00 часот во просториите на Правен факултет Кичево ДС Битола, кандидатот Николина Јошеска студент на II циклус на студии по модулот Казнено право запишан на Правен факултет Кичево јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов "Кривично-правни и криминолошки каракте ...

Разно 07.06.2017
Испитна сесија

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО ПЕРИОДОТ ОД 12 ДО 14 ЈУНИ.
​ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20 ДО 30 ЈУНИ. РАСПОРЕДОТ НА ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛНО.

Земјишно книжно право 30.05.2017
Нов термин за предавања

Предавања по предметот Земјишно и книжно право кај проф.д-р Темелко Ристески се закажуваат на:
- 31.05.2017 год. во 16:00 часот
- 03.06.2017 год. во 09:00 часот

Разно 30.05.2017
Доделување на дипломи

Промоцијата на дипломирани студенти на втор циклус студии ќе се одржи на ден 08.06.2017 год. во 13:00 часот во просториите на Правниот факултет во Кичево.
Се замолуваат студентите да бидат присутни еден час порано.
Листата на студенти е достапна тука.

Методологија на општествени науки 29.05.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Методологија на општествени науки (задолжителен предмет за двете насоки) се закажуваат во следните термини:

- 06.06.2017 год. во 16:00 часот
- 08.06.2017 год. во 16:00 часот
- 10.06.2017 год. во 11:00 часот
- 13.06.2017 год. во 16:00 часот
- 15.06.2017 год. во 16:00 часот
- 17.06.2017 год. ...

Основи на менаџмент 26.05.2017
Термин за испит

Испитот по Основи на менаџмент се закажува за ден 30.05.2017 (вторник) со почеток во 13 часот.

Разно 25.05.2017
Повик за учество

Објавен е повик до сите заинтересирани студенти за Охридската школа на природното право на тема : ГОВОР НА ОМРАЗА, КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА И ДРУГИ СОВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ НА КРИМИНАЛИТЕТ, што се организира во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а ќе се одржи од 17/23 септември 2017, во Уранија Охрид. 
Пове ...

Разно 16.05.2017
Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО

Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, РМ, го организираат првото издание на Охридската школа на природното право, под наслов: Демократија и владеење на правото.
Во рамките на Охридската школа се предвидува научно оспособување и усовршување на 2 ...

Комуникологија 16.05.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Комуникологија се закажува на ден 05.06.2017 год. во 12:00 часот.

Основи на менаџмент 12.05.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај доц- д-р Елизабета Тошева се закажуваат во понеделник 15.05.2017 со почеток во 15.30 часот.

Основи на менаџмент 08.05.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф.д-р Бранко Димески се закажуваат на:
- 11.05.2017 год. во 15:00 часот
- 12.05.2017 год. во 15:00 часот

Комуникологија 28.04.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Комуникологија се закажуваат на ден 03.05.2017 год. во 16:00 часот.

Комуникологија 12.04.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Комуникологија (за двете насоки на втор циклус на студии) кај доц.д-р Светлана Велјановска се закажуваат на:
- 20.04.2017 год. во 16:00 часот
- 21.04.2017 год. во 16:00 часот

Магистерски труд 10.04.2017
Одбрана на магистерски труд - Доминика Стаменска Алексоска

На ден 19.04.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Домника Стаменска Алексоска, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов  ...

Адвокатско и нотарско право 27.03.2017
Термин за предавања

Предавањата по предметот Адвокатско и нотарско право (втор циклус - граѓанска насока) кај проф.д-р Арсе Петрески се закажуваат на:
- 03.04.2017 год. во 16:00 часот
- 04.04.2017 год. во 16:00 часот
- 05.04.2017 год. во 16:00 часот

Виктимологија 27.03.2017
Предавања

Предавањата по Виктимологија кај Доц.Д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат на 01.04.2017 (сабота) со почеток во 11 часот.

Виктимологија 22.03.2017
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Виктимологија кај проф.д-р Оливер Бачановиќ, закажани на ден 24.03.2017 год. се презакажуваат на ден 25.03.2017 год. во 11:00 часот.

Организиран криминал 09.03.2017
Термин за испит

Испитот по предметот Организиран криминал се закажува на ден 20.03.2017 год. во 17:00 часот.

Магистерски труд 03.03.2017
Одбрана на магистерски труд - Давор Софрониевски

На ден 14.03.2017 година во 16.00 часот во просториите на Правен факултет Кичево, кандидатот Давор Софрониевски, студент на II циклус на студии на модулот Грѓанско право, запишан на Правен факултет Кичево, јавно ќе го брани магистерскиот труд со наслов „Облиг ...

Право на осигурување 02.03.2017
Термин за предавања

Предавања по предметот Право на осигурување на проф.д-р Ристо Речкоски се закажуваат на 07.03.2017 год. во 12:30 часот.