Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Кебакоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Тестаментот во оставинска постапка и улогата на нотарите во нејзиното ре ...

Земјишно книжно право 14.02.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право ќе се одржи 25.02.2019 год (понеделник) со почеток 15:30 часот

Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потре ...

Деловно и договорно право 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по Деловно право кај Вонр. проф Елизабета Тошева се презакажува во среда 13.02. со почеток во 11 часот.

 

Правда и внатрешна политика на ЕУ 05.02.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии по Казнено право на ПФК Битола, дека полагањето по предметот Правда и внатрешни работи на ЕУ ќе се одржи на ден 18.02.2019 во 12.00 часот во просториите на ПФК Битола.

 

                                    ...

Казнена политика на судовите 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Казнена политика на судовите од втор циклус студии, кој беше закажан за 11.02.2019 година за 10,оо часот на Дисперзирани студии во Битола нема да се одржи во закажаниот термин. Новиот термин за полагање на испитот по овој предмет ќе биде објавен дополнително и во договор со студентит ...

Разно 01.02.2019
Распоред на испити

Објавени се распоредите до втор циклс студии , РАСПОРЕДИ

Методологија на општествени науки 31.01.2019
Консултации

Консултациите со студентите по предметот Методологија на општествените науки на студиите од II циклус на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 5.02.2019 со почеток во 14.30 часот.

Право на конкуренција 24.01.2019
Предавања

Предавањата по Право на конкуренција кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиевски кои се закажани за на ден 25.01.2019 се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 28.01.2019 год (понеделник) со почеток во 10:00 часот

Магистерски труд 23.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Александар Милевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : МЕРКИТE ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЕВРОПСКАТА У ...

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Милан Мишковиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов :Компаративна анализа на правото на здравствена заштита и правото на живот во македонскиот здравствен систем и

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на магистерски труд - Божидар Танчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерски труд со наслов : "Комуникативна ситуација и отвореноста на институциите од аспект на жалбената п ...

Магистерски труд 21.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Сања Маркоска Великиќеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ ОРГАНИ,

Компаративно граѓанско право 15.01.2019
Предавања

Предавањата по предметот Компаративно граѓанско право ќе се одржат на ден 16.01.2019(среда) со почеток во 12:00 часот

Граѓанско процесно право 14.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржат на ден 18.01.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Филип Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО ПРЕКУ ВОВ ...

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Стефан Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"АДВОКАТУРАТА КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА ДЕМ ...

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Корпоративно право 08.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го имаат запишано предметот Корпоративно право дека на ден 09.01.2019 година (среда) со почеток во 13.00 часот ќе се одржи менторска средба со проф.д-р Александра Патоска.

Предавањата закажани за ден 11.01.2019 година (петок) кај проф.д-р Александра Патоска нема да се одржат.

Разно 06.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија - Академска 2018/19
Пријавувањето на испити за втор циклус студии за февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива од 21.01.2019 год. (понеделник) до 23.01.2019 год.(среда) . Термините за полагањето на испитите ќе бидат објавени дополнително а истите ќе се реализираат во периодот од 11 февруари до 01 март 2019.
Методологија на општествени науки 04.01.2019
Предавања
Се известуваат студентите од втор циклус на Правниот факултет во Битола кои во јануари 2019 ќе го следат предметот Методологија на општествените истражувања дека нивното присуство во наставата е задолжително.
Деловно право 26.12.2018
Консултации - Литература
Се известуваат студентите дека на ден 28.12.2018(петок) со почетик во 12:30 ќе се одржат консултации, и студентите ќе можат да си подигнат литература
Деловно право 25.12.2018
Предавања
Предавањата по предметот Деловно право се закажуваат за среда 26.12 со почеток во 11 часот.
Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус+

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Магистерски труд 23.12.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ѓоко Стефаноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Правна рамка на компоративното управување во Европската унија и нејзината примена во ...

Кибернетски криминал 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Кибенертски криминал кои се закажани за на ден 22.12.2018 (сабота) се одлагаат и истите ќе се одржат на ден  24.12.2018 (понеделник) со почеток во 14:00 часот

Земјишно книжно право 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Земјишно и книжно право за насоката Граѓанско право 4+1 ќе се одржат на ден 28.12.2018 (петок) со почеток во 13:00 часот

Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Почитувани студенти,

На ден 27.12.2018 година во 11 часот, во просториите на Правен факултет- Кичево, Ве покануваме да присуствувате на свеченоста по повод нашиот јубилеј - 10 години од основањето на ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО. По овој повод Ве известуваме дека ќе се ...

Деловно право 18.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Деловно право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 25.12.2018 со почеток во 13 часот.  
 

 
Банкарско право 18.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Банкарско право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 25.12.2018 со почеток во 11 часот.

Кибернетски криминал 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Кибернетски криминал кај Проф.д-р Светлана Николовска ќе се одржат на ден 22.12.2018 (сабота со полеток во 10:00 часот. за наредните предавања студентите ќе се консултираат со предметниот професор

Право на осигурување 13.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Право на осигурување кај Проф.д-р Александра Патоска  закажани за сабота (15.12.20118 г.) нема да се одржат

Магистерски труд 13.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Љубен Андријашевиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Штета и надомест на штета од работни спорови Повеќе

Граѓанско процесно право 12.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско процесно право закажани за на ден 14.12.2018 и 15.12.2018год. Се одлагаат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде определен. Проф.д-р Дејан Витански
Компаративно граѓанско право 11.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Компаративно граѓанско право се одлагаат и дополнително ќе бидат презакажани

Криминалистика 11.12.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминалистика ќе се одржат на 25.12.2018 година (вторник) со почеток во 15:30 часот и 26.12.2018 година (среда) со почеток во 15 часот.

Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Анализа на институтот забрана за д ...

Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Бобан Шајкароски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна правна анализа на кри ...

Виктимологија 07.12.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Виктимологија ќе се одржат по претходно објавениот распоред, но и дека присуството на истите е задолжително.
Право на осигурување 06.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека предавањата по предметот Право на осигурување наместо Понеделник (10.12.2018) ќе започнат во Вторник (11.12.2018) од 13:00ч.".

Магистерски труд 05.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Анџела Гашпарeц

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Законска регулатива за осигурувањето во Р.Македонија" од кандидат ...

Методологија на општествени науки 03.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите од II циклус студии во сите насоки кои го слушаат предметот Методологија на опшествени науки, дека предавањата на истиот кај проф.д-р Димитар Евтимоски ќе се одржат на 25.12.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот.

Казнено процесно право 30.11.2018
Предавања

Предавањата од вон.проф. Никола Тунтевски од втор циклус студии по предметот Казнено процесно право во Битола, кои се закажани за 03.12.2018 година за во 13,оо часот, ќе се одржат истиот ден во 15,30 часот. Присуството е задолжително

Разно 19.11.2018
Распоред на предавања во Зимски семестар 2018/19

Почитувани идни студенти, Ве известуваме дека се објавени распоредите за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 08.11.2018
Четврт уписен рок за втор циклус студии

Правен факултет - Кичево ќе врши уписи на втор циклус студии во четврт уписен рок на следниве насоки:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 12.10.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
Разно 12.10.2018
Пријавување на испити и термин за полагање
СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите на Втор циклус студии на Правниот Факултет Кичево (дисперзирани студии Битола) дека пријавување на испити во ноемвриската сесија ќе се одвива од 15.10.2018 до 19.10.2018 година Полагањата ќе бидат организирани во периодот од 22.10.2018 до 02 11.2018 година
Магистерски труд 12.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Оливер Велковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Алтернативните мерки во Република Македонија и улогата на пробациските службе ...

Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Магистерски труд 02.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Билјана Арбовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративен осврт на системите на развод на брак во светот и Р. Македонија"< ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анѓела Ѓорѓиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на адвокатурата и нотаријатот во Република Македонија од аспек ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Бранкица Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН К ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Емилија Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Трговските друштва и нивното позиционирање на пазарот преку остварување на конк ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Маргарита Стефаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов "РАСКИНУВАЊЕ НА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ДОГОВОРИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ИМОТНИТЕ ДОГО ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анета Бопковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПАРНИЧНА ПОСТАПКА ВО РЕПУБЛИКА М ...

Магистерски труд 30.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Маргарита Груевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"НАСЛЕДУВАЊЕ ВО БРАЧНА И СЕМЕЈНА  ЗАЕДНИЦА ВО Р.МАКЕДОНИЈА СО КОМПАРАТИВНА ...

Магистерски труд 29.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Виктор Џумеркоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ИЗВРШИТЕЛИТЕ, ИНСТИТУЦИИТЕ И ЈАВНОСТА –ФАКТОР ЗА ЕФИКАСНО ...

Магистерски труд 29.09.2018
Одбрана на Магистерски труд - Бранкица Огненоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ЖЕНИТЕ  ВО ПРОФЕСИЈАТА, АДВОКАТУРА – КОМПАРАТИВЕН  ПРИКАЗ НА  СОСТО ...

Магистерски труд 25.09.2018
Одбрана на магистерски труд - Бујар Драла

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Повелбата за основните права на ЕУ како пизма за толкување од страна на Судот на ЕУ"од кандидатот/ката

Разно 24.09.2018
Информативна средба
Се известуваат студентите дека информативна средба со деканот и декантската управа во однос на вториот циклус ќе се одржи на 26.09.2018 (среда) со почеток во 10 часот.
Виктимологија 07.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по Виктимологија закажан за 10.09.2018 година, наместо во 14, ќе започне во 12 часот.

Криминалистика 07.09.2018
Промена на термин за испит

Испитот по Криминалистика закажан за 10.09.2018 година, наместо во 13, ќе започне во 12 часот.

Методологија на општествени науки 03.09.2018
Термин за испит

Се информираат студентите од вториот циклус на студии дека предметот Методологија на општествените науки кај проф. Илија Тодоровски во Битола ќе се полага на ден 14.09.2018 година (петок)  со почеток во 16.15 часот.

Разно 28.06.2018
Запишување на зимски семестар во академската 2018/19

Запишување на зимски семестар за академската 2018/19 ќе се спроиведи на 26.09 , 27.09 и 28.09.2018, и во исто време ќе се пополнуваат и анкетни листови за изборни предмети за втор циклус

Разно 28.06.2018
Пријавување на испити во Септемвриска испитна сесија

Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се спроведе од 20.08.2018 до 24.08.2018 год, а септемврискиот испитен рок ќе започне од 03.09 - 17.09.2018 година

Магистерски труд 27.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ксенија Јосуфовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ НА БАЛКАНОТ СО ПОСЕБЕН ОС ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ана Стојковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Штета, надомест на штета со посебен осврт на штета случена при сообраќајна незг ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Наташа Писовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Медијација како алтернативен метод за решавање на граѓански спорови & ...

Магистерски труд 26.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Иво Делиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  УРЕДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА И ЕТАЖНАТА СОПСТВЕНПСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА од кандид ...

Разно 26.06.2018
Информации за стипендии за македонски државјани
Министерството за надворешни работи, преку Министерството за образование и наука, објавува информација за можноста за стипендии за македонски државјани за академската 2018/2019 година, за магистерски и докторски студии за меѓународна јавна администрација. Рокот за пријавување е до 17 јули 2018 година, на ...
Магистерски труд 21.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Кочовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :  Кривичното дело „Загрозување на безбедноста на сообраќајот“ и неговите к ...

Магистерски труд 21.06.2018
Одбрана на магистерски труд - Антигона Јовановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Постапка за медијација во кривичната постапка, со посебен осврт на подрачјето на ...

Трговија со луѓе 14.06.2018
Промена на термин за испит

е известуваат студентите дека испитот по предметот Трговија со луѓе, наместо на 19.06.2018 година, ќе се одржи на 20.06.2018 година (среда) со почеток во 15 часот.

Компаративно казнено право 14.06.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право, наместо на 19.06.2018 година, ќе се одржи на 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 12 часот.

Земјишно книжно право 04.06.2018
Промена на термин за испит

 

Полагањето по предметот Земјишно и книжно право ќе се одржи на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Монетарно, кредитно и девизно право 30.05.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека  испитот закажан за 01.06.2018 истиот се презакажува за на ден 07.06.2018 (четврток) со почеток во 12:00 часот

Магистерски труд 29.05.2018
Одбрана на магистерски труд - Дијана Кирова

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов Правно економски детерминати за водењето на кредитната политика во банкар ...

Разно 28.05.2018
Повик за мобилност во рамките на CEEPUS програмата

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2018/2019 годинаИм се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен ...

Адвокатско и нотарско право 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Адвокатско право  за студентот со бр  на индекс 189/II/Б    ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот 
 

Комуникологија 28.05.2018
Термин за испит

Полагањето по предметот Комуникологија за студентите со бр  на индекс 176/II/Б и  и 11/17-II/Б ќе се одржи на 08.06.со почеток во 10 часот

Виктимологија 27.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Виктимологија закажан за 21.06.2018 година, наместо во 15, ќе започне во 12 часот.

Трговија со луѓе 27.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по Трговија со луѓе закажан за 19.06.2018 година, наместо во 12, ќе започне во 15 часот.

Основи на менаџмент 23.05.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус дека испитот по предметот Основи на менаџмент се закажува на 18.06.2018 (Понеделник) во 10ч.

Основи на менаџмент 10.05.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека вторите предавања по предметот Основи на менаџмент ќе започнат на 17.05.2018 (Четврток) во 11:15ч.

Разно 09.05.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Објавен е распоред на испити за ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК

Разно 07.05.2018
Пријавување на Испит

Се известуваат студентите на II циклус студии дека пријавувањето на испити во јунска испитна сесија ќе се реализира на 15.05 и 16.05.2018 година

Политички партии и интересни групи 05.05.2018
Предавања

Предавањата по предметот Политички партии и интересни групи кај Проф.д-р Елена Тиловска- Кечеџи ќе се одржат на ден 07.05.2018 (понеделник со почеток во 14:00 часот

Разно 03.05.2018
ПОВИК за Програмата ERASMUS+ во академската 2018/2019 година

Објавен е официјалниот Повик за Програмата ERASMUS + за мобилности на кадар

и студенти во академската 2018/2019 година. Повеќе информации кај Еразмус + координаторот доц. д-р Ангелина Станојоска и на следниот линк:

ERAZMUS + CALL 

Малолетничко казнено право 03.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите (3+1) дека испитот по предметот Малолетничко казнено право ќе се одржи на 08.05.2018 година (вторник) со почеток во 10 часот.  

 

Трговија со луѓе 03.05.2018
Термин за испит

Им се соопштува на студентите од Казнената насока (3+2) дека испитот по предметот Трговија со луѓе ќе се одржи на 08.05.2018 година (вторник) со почеток во 10 часот. 

Основи на менаџмент 02.05.2018
Предавања

Предавањата по Основи на менаџмент кај Доц. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во деновите 07.05 (понеделник) и 08.05 (вторник) со почеток во 13 часот.

 

Разно 30.04.2018
Конкурс за избор на најдобар есеј на тема \"МОЈАТА ВИЗИЈА ЗА ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА\"
Разно 30.04.2018
Работна средба со раководството на ПФК

Се известуваат студентите на II циклус студии дека на ден 03.05.2018 (четврток) во 13:00 часот ќе се одржи работна средба со раководството на ПФК во насока за информирање на студентите за тековните активности околу нивните студии 

Основи на менаџмент 26.04.2018
Предавања
Предавањата по предметот Основи на менаџмент кај проф. д-р Бранко Димески наместо на 12.05.2018 ќе почнат на 02.05.2018 (Среда) во 15:45ч
Политички партии и интересни групи 26.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањето по предмeтот Политички партии и интересни групи од ден 28.04.2018 год. се одложува и истото ќе се одржи на ден 03.05.2018 год. во 11.00 часот.

                                                        &nb ...

Политички партии и интересни групи 25.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата  кај Проф.д-р Елена Кечеџи закажани за ден 26.04.2018 (четврток ) се одлагаат и истите се презакажуваат за ден 03.05.2018 ( четвтрок) со почеток во 11:00 часот

Разно 20.04.2018
Распоред на испити за априлски испитен рок
Пенологија 19.04.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата закажани за 20.04.2018 година, ќе започнат во 11 часот. Додека тие закажани за 21.04 се презакажуваат за 23.04.2018 година (со почеток во 14 часот).
Магистерски труд 19.04.2018
Одбрана на магистерски труд - Филип Николоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов " Јавните набавки како инструмент за зголемување на конкуренцијата во ја ...

Комуникологија 19.04.2018
Предавања

Предавања по предметот  „Комуникологиоја“ на ден 24.04.2018 од 12:00 часот , кај Проф. д-р Ѓорги Тоновски

Правда и внатрешна политика на ЕУ 19.04.2018
Предавања

Предавања по предметот „Правда и внатрешни работи на ЕУ“ на ден 24.04.2018 од 9:30 часот, кај Проф. д-р Ѓорги Тоновски

Политички партии и интересни групи 17.04.2018
Предавања

Предавањето по предметот Политички партии и интересни групи кои се закажани за ден 21.04.2018 се одлагаат, и  истите се презакажуваат за на ден 26.04.2018 год (четврток) со почеток во 11:00 часот.

Политичка социологија 16.04.2018
Термин за испит

Се известуваат студентите кои го избрале предметот Политичка социологија кај професорите Проф.д-р Арсе Петрески и Проф.д-р Александар Јованоски дека согласно претходниот взаемен договор за предвремено полагање на испитот, испитот ќе се одржи на ден 26.04.2018 год (четврток) со почеток во 12:00 час ...

Комуникологија 15.04.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои имаат го избрано предметот Комуникологија дека предавањата кај проф Вељановска ќе се одржат на 19.04. со почеток во 12 00 часот.
 

 
Трговија со луѓе 13.04.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Ангелина Станојоска наместо на 19.04.2018 година, ќе се одржи на 18.04.2018 година со почеток во 15 часот.

 

Трговија со луѓе 13.04.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањето по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Никола Тунтевски закажано за 14.04.2018 година нема да се одржи. Дополнително ќе биде објавен термин за негово одржување.
Деловно и договорно право 13.04.2018
Термин за испит

Испитот по деловно право кај Проф др Анастас Џуровски ќе се одржи на 17 април со почеток од 14 часот 

 

Арбитражно право 10.04.2018
Предавања

Предавањата по предметот „Арбитражно право“ на втор циклус студии (насока: Граѓанско право 3+2, дисперзирани студии-Битола) закажани за 12.04.2018 година (четврток) и 13.04.2018 година (петок) нема да се одржат. Истите се презакажуваат за 28.04.2018 година (сабота) во 09:00 часот и 05.05.2018 година (сабота) во 09:00 ча ...

Деловно и договорно право 28.03.2018
Предавања
Предавањата кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на 05.04.2018 со почеток во 11:00 часот
Арбитражно право 28.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Арбитражно право закажани на ден 29.03.218 (четврток) наместо во 15:00 часот ќе започнат во 16:00 часот

Криминалистика 27.03.2018
Предавања - Вежби

Им се соопштува на студентите дека вторите предавања по Криминалистика ќе се одржат на 29.03.2018 година (четврток) со почеток во 13 часот.

Разно 23.03.2018
Вонредна Априлска сесија
СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ИСПИТИ ЗА АПРИЛСКАТА(ВОНРЕДНА) ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 16.04.-18.04.2018 ГОДИНА.ИСПИТНАТА СЕСИЈА ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.04.-30.04.2018 ГОДИНА.
Магистерски труд 23.03.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Измените во новиот Закон за кривичната постапка, со посебен осврт на начинот ...

Разно 23.03.2018
Конкурс за доделување стипендија Тома Фила

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз основа на Одлуката на Одборот на Фондацијата бр.02-7/1 од 21.03.2018 година, Фондацијата Тома Фила објавува конкурс за доделување стипендија Тома Фила - Конкурс 
 

Меѓународни организации и меѓунарони односи 23.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Меѓународни организации и меѓународни односи се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 02.04.2018 год (Понеделник) во 11:00 часот.

Монетарно, кредитно и девизно право 22.03.2018
Предавања

Предавањата кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на 03.4.2018 и на 05.04.2018 со почеток во 15:00 часот

 

Малолетничко казнено право 22.03.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 23.03.2018 (петок) наместо во 15 часот, ќе започнат во 10 часот.

Разно 19.03.2018
ТРИВИУМ КОНКУРС - Натпревар во ораторство

КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема: &nb ...

Криминалистика 19.03.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите од насоката Казнено право (3+2) дека предавањата по Криминалистика кои треба да се одржат на 29.03.2018 година, ќе се одржат на 21.03.2018 година (среда) со почеток во 13 часот.
Арбитражно право 15.03.2018
Предавања
"Предавањата по предметот Арбитражно право на втор циклус студии (насока: Граѓанско право 3+2) закажани за ден 16.03.2018 година (петок) во 12 часот нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување
Малолетничко казнено право 15.03.2018
Предавања
Малолетничко казнено право - Предавања Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 16.03.2018 година (петок) наместо во 15 часот, ќе се одржат со почеток во 9 часот. Предавањата за 15.03.2018 година ќе се одржат во терминот предвиден во распоредот.
Деловно и договорно право 14.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите од II циклуст студии дека предавањата по деловно право кај проф.д-р Анастас Џуровски ќе се одржат на ден 20.03.2018 (Вторник) со почеток во 15:00 часот

Право на интелектуална сопственост 13.03.2018
Предавања

Се известуваат студентите кои избрале да слушаат Право на интелектуална сопственост  на 2 циклус студии (3+2 граѓанско право)  дека предавањата кај проф д-р Светлана Вељановска  се закажани за  15.03  и  22.03 со почеток во 12 часот

Меѓународно трговско право 12.03.2018
Термин за Испит

Се известуваат студентите од втор циклус студии 3+1 и 3+2 дека испитот по предметот Меѓународно трговско право ке се одржи на ден 15.03.2018 (Четврток) со почеток во 14:00 часот

Монетарно, кредитно и девизно право 12.03.2018
Промена на термин за предавање

Се известуваат студнтите на II циклус Дипломски студии 3+2 Граѓанско право дека предавањата по предметот Монетарно, кредитно и девизно право наместо на 15.03.2018 (Четврток) ќе се одржат на 19.03.2018 (Понеделник) со почеток во 10:00 часот кај проф. д-р Благој Ѓорѓиовски.

Истовремено ќе се одржа ...

Магистерски труд 10.03.2018
Одбрана на Магистерски труд - Симона Маџевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов „Врбубање на граѓани за служба во странска војска, како еден од изворите на т ...

Прекршочно право и прекршочна постапка 08.03.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и прекршочна постапка кај Доц.д-р Лазе Јаќимоски закажани за ден 09.03.2018 (Петок) се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 19.03.2018 ( Понеделник ) со почеток во 15:00 часот

Граѓанско процесно право 05.03.2018
Испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 09.03.2018 ( петок ) со почеток во 13:00 часот

Прекршочно право и прекршочна постапка 01.03.2018
Предавања

Предавањата по предметот Прекршочно право и постапка, закажани на 02.03.2018 година се одлагаат. Истите ќе се одржат на 05.03.2018 (понеделник) од 13:00 часот.

Компаративно граѓанско право 28.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Компаративно граѓанско право закажани за на ден 01.03.2018 (четврток) се одлагаат, и истите ќе се спроведат на следниот редовен термин

Меѓународни организации и меѓунарони односи 28.02.2018
Предавања

Предавањата по предметот Меѓународни организации и меѓународни односи кај проф.д-р Елена Тиловска - Кечеџи и проф.д-р  Младен Караџоски ќе се одржат на ден 30.03.2018 (петок) во 11:00 часот

Вонпарнично и извршно право 28.02.2018
Дополнителен термин за Испит

Дополнителниот термин за полагање на испитите по предметите Вонпарнично и извршно право и Прекршочно право и постапка ќе биде на 12.03.2018 година во 14:00 часот.

Право на осигурување 28.02.2018
Испит

Испитот по Право на осигурување во Битола ќе се одржи на ден 12.03.2018 (понеделник) со почеток во 11:00 часот

 

Магистерски труд 22.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Николче Митревски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Нормативниот систем како дел од комуникативната ситуација и неговата апли ...

Разно 22.02.2018
Распоред на предавања

Им се соопштува на студентите дека е објавен распоредот на предавања.

Семејно насилство 22.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Семејно насилство ќе се одрзи на ден 23.02.2018 (петок) со почеток во 15:00 часот

Методологија на општествени науки 22.02.2018
Термин за испит

Испитот по Методологија на Правниот факултет во Битола ќе се одржи во сабота (24.02.2018) со почеток во 13.00 часот.
 

Правда и внатрешна политика на ЕУ 19.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Правда и внатрешна политика на ЕУ се презакажува за на ден 22.02.2018 год (четврток) со почеток во 11:00 часот

Граѓанско процесно право 16.02.2018
Промена на термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Граѓанско процесно право закажан на 22.02.2018 (четврток) се одлага. Терминот на негово одржување дополнително ќе биде определен

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Гордана Аврамоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Медиумите и правата на детето", од кандидатот/ката Гордана Ав ...

Магистерски труд 15.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Мерита Шабани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : "Односи со јавноста и невладините организации", од кандидатот/ката

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд - Турџан Куртевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  „Спецификациите на прекршочната постапка во рамки на админист ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Наташа Ласовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов  Кривично - правни и криминолошки аспекти на сериските убиства ...

Магистерски труд 12.02.2018
Одбрана на Магистерски труд- Олгица Дејкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : “Систем на кривични санкции во Република Македонија, со посебен осврт на каз ...

Магистерски труд 08.02.2018
Одбрана на магистерски труд - Ана Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов : Видови монополи и монополски спогодби во Европската унија, од кандидатот/ка ...