Магистерски труд 04.10.2019
Одбрана на Магистерски труд - Стевчо Кекелевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов КРИВИЧНО ПРАВНИ И КРИМИНОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИЛУВАЊЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Разно 02.10.2019
Запишување на зимски семестар во академската 2019/20

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на зимски семестар во Академската 2019/20 ќе се спроведува на   08.10.2019  и  09.10.2019 година.

Истовремено е потребно да се изврши анкетирање на студентите во врска со изборните предмети. Студентите за Анкетните листи да се ...

Магистерски труд 19.09.2019
Одбрана на Магистерски труд - Влатко Аврамоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов МЕЃУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ЕТНИЧКИТЕ КОНФЛИКТИ од кандида ...

Магистерски труд 17.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Наталија Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП ВО ПЕРИОД ОД 2008м ...

Разно 17.09.2019
Повик за учество на ПРАВНА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

ПОВИК

за учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2019/2020 година

Ви нудиме:

  • Бегство од стандардната рутина на теоретското образование
  • Стекнување на практични знаења и совладување на правничките вештини, под на ...
Магистерски труд 13.09.2019
Одбрана на магистерски труд - Ангела Јовческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов „Постапка за надомест на материјална штета во околности на одговорност врз основа на вина и нејз ...

Методологија на општествени науки 10.09.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Методологија на општествените науки II циклус на Правниот факултет во Битола ќе се одржи на 17.09.2019 со почеток во 14.30 часот.

Разно 06.09.2019
Оглас за пријавување на кандидати за членови и председател на Факултетско студентско собрание

О Г Л А С

за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Се распишува Оглас за избор на:

8 (осум) кандидати за членови на Факултетското студентско собрание и за претседател на Факултетското сту ...

Разно 05.09.2019
Повик за обука за човекови права

Со поддршка на Франкофонската универзитетска агенција (AUF), во периодот од 04.11-09.11.2019 год., во Битола, Правниот факултет ќе организира франкофонска обука на тема: Европскиот суд за човекови права: идни предизвици и тенденции

Краен рок за пријавување: 20.09.2019 година (23:59 часот).

...
Виктимологија 05.09.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Виктимологија наместо на 10.09.2019, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 11 часот.

 

Криминалистика 05.09.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Криминалистика наместо на 10.09.2019, се презакажува и ќе се одржи на 12.09.2019 година со почеток во 11 часот.

 

Компаративно казнено право 05.09.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право закажан за 11.09.2019 година наместо во 14, ќе започне во 13 часот.

Разно 23.08.2019
Распоред на испити - Септемвриска испитна сесија 2018/19
Методологија на општествени науки 21.08.2019
Испит и Консултации

Испитот/Консултациите по предметот Методологија на опшествените науки ќе се одржат на ден 03.09.2019 (вторник) во периодот од 14:30 - 16:00 часот.

Магистерски труд 19.08.2019
Одбрана на магистерски труд - Ивана Тановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ВО ПРАВОТО И ПРАКТИКАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО ...

Разно 13.07.2019
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА
Разно 07.07.2019
Пријавување на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за Септемвриска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива во периодот од 19.08.2019 до 23.08.2019 година. Студентите задолжително да ги пријават и електронски во зададениот период

Магистерски труд 21.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Катерина Котевска - Калајџиевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „ПОСТАПУВАЊЕ И МЕРКИ НА ЗАШТИТА ВО СЛУЧАИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И НАСОКАТА НА НИ ...

Виктимологија 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Виктимологија закажан за 26.06.2019 година (среда) се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Трговија со луѓе 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Трговија со луѓе закажан за 26.06.2019 година (среда) се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Политика на сузбивање криминалитет 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Политика на сузбивање криминал закажан за 24.06.2019 година (понеделник), се презакажува и истиот ќе се одржи на 28.06.2019 година (петок) со почеток во 12 часот.
Компаративно казнено право 20.06.2019
Термин за испит
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Компаративно казнено право закажан за 28.06.2019 година (петок) наместо во 10 часот, ќе започне во 12 часот.
Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Ѓорѓи Менкиноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Осигурување на моторни возила и патничко осигурување во Република Северн ...

Магистерски труд 06.06.2019
Одбрана на магистерски труд - Катерина Марковска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на адвокатот во вонпарничната постапка со посебните постапки"

Разно 05.06.2019
Распоред на испити - Јунска сесија 2018/19
Методологија на општествени науки 04.06.2019
Термин за испит и консултации
Испитите и консултациите по предметот Методологија на општествените науки (II циклус) на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 11.06.2019 (вторник) со почеток во 12.15 часот.
Разно 28.05.2019
Еразмус + мобилност - официјален повик

Програма ERASMUS + Академска 2019/2020
 Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува
ПОВИК
за мобилност во рамките на Е+ Програмата
KA 1: индивидуална мобил ...

Магистерски труд 28.05.2019
Одбрана на Магистерски труд - Марина Илиеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : И ...

Разно 27.05.2019
Пријавување на испити во Јунска сесија 2018/19

Пријавување на испитите за јунска сесија ќе се реализира во периодот од 03.06 до 07.06  а сесијата ќе се одржи во периодот од 10. 06 до 28.06. 

Студентите задолжително испитите да ги пријават и електронски преку сопствениот Iknow профил

Распоредот дополнително ќе биде обја ...

Магистерски труд 21.05.2019
Одбрана на дипломски труд - Верче Хаџиеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Правно регулирање на Родителските права и правото на сурогат мајчинство" ...

Разно 21.05.2019
ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студ ...

Магистерски труд 17.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Томислав Дивјакоски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарите во вонпарничната постапка и постапката за извршување ...

Магистерски труд 17.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Христијан Тупанчески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Системот на прекршочно правната одговорност на здравствените работници ...

Магистерски труд 15.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Лаура Е. Бајрами

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Корисните модели во правото на инте ...

Разно 14.05.2019
Соопштение - CEEPUS

Соопштение - CEEPUS

Им се соопштува на студентите од прв и втор циклус, како и на наставниот кадар на Правен Факултет, дека во тек е повикот за мобилности во рамките на CEEPUS програмата, за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година.

Во рамките на мрежата EUROPE FROM THE VISEGRAD PE ...

Политика на сузбивање криминалитет 14.05.2019
Предавања
Предавањата по предметот Политика на сузбивање на криминалот за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 13,00 часот. Присуството е задолжително.
Трговија со луѓе 14.05.2019
Предавања
Предавањата по предметот Трговија со луѓе за втор циклус студии во Битола ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола на 15.05.2019 година во 11,30 часот. Присуството е задолжително.
Методологија на општествени науки 13.05.2019
Термин за испит и консултации

Испитот и консултациите по предметот Методологија на општествените науки, II циклус,  на Правниот факултет во Битола ќе се одржи на 21.05.2019 (вторник) со почеток во 11.00 часот.

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Андријана Стојановска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Застапеноста на кривичните дела против културното наследство и природн ...

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Александар Настевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Предности и недостатоци на мерката притвор во однос на непрешено водење ...

Магистерски труд 08.05.2019
Одбрана на магистерски труд - Јован Чорбевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПРИМЕНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ИСТРАЖНИ МЕРКИ ВО ПОСТАПКА НА ОТКРИВАЊЕ И ДОКАЖУВАЊ ...

Земјишно книжно право 06.05.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Земјишно и книжно право кај проф. д-р Дејан Витански ќе се одржат на ден 10.05.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот

Разно 06.05.2019
Повик за учество на ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО на тема: „Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем“

Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, ја организираат петтата сесија на Охридската школа на природното право, под наслов: Предизвици на реформите во правниот, политичкиот и безбедносниот систем во период 30 јуни – 7 јули 2019 г ...

Магистерски труд 25.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Маја Најдевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПРЕД ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРАВОТО И ПРА ...

Магистерски труд 25.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Тања Китани

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Компаративен преглед  на граѓанското право од Канонот на Лек  Дукаѓи ...

Магистерски труд 23.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Тања Глигуроска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Улогата на нотарот како повереник на судот во спроведување на непаричните ...

Магистерски труд 22.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Григор Велјановски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН ...

Магистерски труд 20.04.2019
Одбрана на Магистерски труд - Дијана Илиовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Недозволена трговија со оружје во Република Македонија, со посебен осврт н ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Сара Колевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Кривичното дело ,,Полов напад врз дете кое не наполнило 14 години&rdquo ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на дипломски труд - Антонио Ѓ. Стрезовски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : ДОГОВОРИТЕ - ОСНОВ ЗА РЕДЕФИНИРАЊЕ НА МОНОПОЛСКАТА ПОЗИЦИЈА НА ЈАВНИТЕ К ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Ивана Илиевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Учесници во парнична постапка" од кандидатот Ивана Илие ...

Магистерски труд 19.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Ангела Ристевска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Граѓанско правни аспекти во борбата с ...

Виктимологија 19.04.2019
Термин за испит

Испитот по Виктимологија закажан за 22.04.2019 (понеделник) наместо во 13 часот, се презакажува и ќе се одржи во 17 часот (истиот ден).

Економски развој 16.04.2019
Предавања
Се информираат студентите дека закажаните предавања по ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ на ден 17.04.2019г. нема да се одржат. Новиот термин на одржување ќе биде дополнително утврден“ Проф.д-р Благој Ѓоргиевски
Виктимологија 15.04.2019
Термин за испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Виктимологија за презакажува за 22.04.2019 година (среда) и ќе започне во 13 часот.

Трговија со луѓе 15.04.2019
Презакажување на предавања

Предавањата по предметот Трговија со луѓе кај доц.д-р Ангелина Станојоска, закажани за 17.04.2019 година (среда) се презакажуваат и ќе се одржат на 22.04.2019 година (понеделник) со почеток во 9 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 08.04.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржи на 22.04.2019 во 14:00 часот.

Вонпарнично и извршно право 08.04.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 22.04.2019 во 14:00 часот.

Стечај и стечајна постапка 05.04.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Стечај и стечајна постапка закажани за на ден 06.04.2019 9 (сабота ) се одлагаат

Магистерски труд 05.04.2019
Одбрана на магистерски труд - Виолета Стојаноска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : КОНКУРЕНЦИЈА ВО ФОРМАЛНОТО И НЕФОРМ ...

Разно 05.04.2019
Летна школа European Union at the crossroads. New perspectives, current threats

Им се соопштува на студентите дека е во тек повикот за учесници на летната школа "EU at the crossroads. New perspectives, current threats" која од 8ми до 13ти јули, 2019 година, ќе се одржи вo Sinaia, Република Романија.

Заинтересираните студенти да го контактираат вон.проф.д-р Младен Караџоски, на e-mail адресата: Повеќе

Земјишно книжно право 04.04.2019
Предавања
Предавањата по предметот Земјишно и книжно право кај Проф.д-р Дејан Витански закажани за на ден 08.04.2019 и 12.04.2019 се одлагаат. Терминот за нивно одржување дополнително ке биде определен
Разно 02.04.2019
Распоред на испити - Априлска вонредна сесија 2018/19
Граѓанско процесно право 01.04.2019
Комисиско полагање - Април 2019

Комисиското полагање на испитот по Граѓанско процесно право ќе се реализира на 17.04.2019 во 16:00 часот.

Разно 01.04.2019
Универзитетски спортски турнири

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ по повод 40 години од своето основање, на 17.04.2019 година (среда) организира три универзитетски турнири и тоа во пикадо, баскет (3 на 3) и пинг-понг. Право на учество имаат сите студенти од трите циклус на студии.
Заинтересираните студенти во екипна и поединеч ...

Право на интелектуална сопственост 28.03.2019
Промена на термин за предавања

Се известувaaт студентите декa предaвaњaтa пo Прaвo нa интелектуaлнa сoпственoст кaј прoф д-р Вељaнoскa ќе се oдржaт нa 05 04 сo пoчетoк вo 11 чaсoт.

Криминалистика 28.03.2019
Предавање СВР Битола

Им се соопштува на студентите дека на ден 29.03.2019 (петок) со почеток во 10:00 часот свое предавање ќе одржат припадници на Одделот за криминалистичка техника при СВР Битола.

На предавањето имаат право да присуствуваат студентите од насоката Казнено право (сите семестри) и студентите од 3+1 програма ...

Основи на менаџмент 25.03.2019
Предавања
Се известуваат студентите на II циклус студии дека предавањата по предметот Основи на Менаџмент кај вон. проф. д-р Бранко Димески наместо на 03.04.2019 (Среда), ќе започнат во Сабота (06.04.2019) во 11:00ч.
Пенологија 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Пенологија кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

12.04.2019 година (петок) од 10 до 14 часот;

15.04.2019 година (понеделник) од 10 до 14 часот;

16.04.2019 година (вторник) од 10 до 14 часот;

19.04.2019 година (петок) од 10 до 14 часот. ...

Политика на сузбивање криминалитет 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Политика на сузбивање на криминалитет кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

27.03.2019 година (среда) од 14 до 18 часот;

01.04.2019 година (понеделник) од 14 до 18 часот.

Присуството на истите е задолжително.

Криминалистика 20.03.2019
Термин за предавање

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминалистика кај доц.д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат по следниот распоред:

28.03.2019 година (четврток) од 10 до 14 часот

29.03.2019 година (петок) од 10 - 14 часот

Присуството на истите е задолжително

Разно 20.03.2019
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

                                                                                     ФОНДАЦИЈА ТОМА ФИЛА

Врз основа на членовите 4 и 5 од Статутот на Фондацијата Тома Фила и врз  основа на Одлу ...

Разно 20.03.2019
КОНКУРС УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите о ...

Разно 20.03.2019
Промена на Вонредна априлска сесија 2018/19

Ве известуваме дека Априлската сесија на барање на студентите е одложена и истата ќе биде спроведена од 15.04 - 19.04.Распоредите дополнително ќе бидат објавени

Магистерски труд 15.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Марина Спироска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : КАРАКТЕРИСТИКИ И ДИЛЕМИ ВРЗАНИ ЗА ПРАВНИОТ ИНСТИТУТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА&ldqu ...

Малолетничко казнено право 14.03.2019
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Малолетничко казнено право закажани за 15.03.2019 година (петок), наместо во 14 часот, ќе започнат во 10 часот. Присуството на истите е задолжително.
Разно 13.03.2019
Пријавување на испити во Априлска вонредна сесија 2018/19
Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга ,дека Правниот факултет овозможи дополнителна Априлска вонредна сесија за предметите од Зимски семестар. Сите студентии кои сакаат да полагаат во сесијата пријавувањето на испити ќе се реализира во пери ...
Вонпарнично и извршно право 12.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Вонпарнично и извршно право ќе се одржи на 18.03.2019 година во 15:00 часот.

Прекршочно право и прекршочна постапка 12.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Прекршочно право и постапка ќе се одржи на 18.03.2019 година во 10:00 часот

Граѓанско процесно право 06.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржи на ден 11.03.2019 год (понеделник ) со почеток во 13:00 часот

Разно 05.03.2019
Внесување оценки по сите предмети кај Доц.д-р Мирјана Ристовска

Внесувањето на оцените во индекс по предметите кај доц. д-р Мирјана Ристовска ќе се реализира на 11.03.2019 во 12 00 часот.

Компаративно граѓанско право 01.03.2019
Предавања

Предавањето по предметот Компаратвно граѓанско право кај Проф.д-р Саша дукоски од 06.03.2019 се одлагаат и се презакажуваат за на 07.03.2019 (четврток) со почеток во 15:00 часот

Магистерски труд 01.03.2019
Одбрана на магистерски труд - Џули Шутеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Меѓународна правна рамка за спречување на трговијата со човечки органи, дел ...

Казнена политика на судовите 01.03.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Казнена политика на судовите за втор циклус студии на Дисперзирани студии во Битола ќе се одржи на 15.03.2019 година во 11,оо часот

Оштетно право 01.03.2019
Предавања

Предавањата по предметот Отштетно право на 2 циклус ќе се одвиват по следниов распоред 08.04 и 12.04  со почеток во 13 00 часот кај доц д-р Мирјана Ристовска

11.04 и 15.04 со почеток во 15 00 часот кај проф д-р Елена Темелковска Аневска

Разно 26.02.2019
Распоред на предавања на Академски 4+1, Последипломски стручни студии 3+2 и Додипломски 3+1 - Граѓанско, Казнено, Меѓународно право - летен семестар 2018/19
Право на конкуренција 25.02.2019
Предавања

Предавањата по предметот Право на конкуренција се презакажуваат за на ден 07.03.2019 со почеток во 10:00 часот

Земјишно книжно право 22.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот по Земјишно и книжно право закажан за 25.02.2019 (понеделник) ќе се одржи во 13:00 часот

Разно 21.02.2019
Термин за испи по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика

Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на некој од испитите по предметите Виктимологија, Пенологија и Криминалистика, е 25.02.2019 година (понеделник) со почеток во 10 часот.

Казнено процесно право 20.02.2019
Презакажување на термин за испит по предметот Казнено процесно право кај вонр. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска

Испитот од втор циклус студии по предметот Казнено процесно право кај вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски и доц. д-р. Ангелина Станојоска , кои беа закажани за 22.02.2019 година во 12,оо часот се презакажуваат за 27.02.2019 година во 14,оо часот и истите ќе се одржат на ПФК Дисперзирани студии во Битола

Разно 18.02.2019
Предавање на г-дин Francois Lafond

Им се соопштува на студентите дека на 20.02.2019 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Правен факултет - Дисперзирани студии во Битола, предавање на тема: "Between Re-foundation and stagnation: the European Union in 2019" ќе одржи г-динот Francois Lafond, советник на Заменикот на претседателот на Владата, задол ...

Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Симона Пилкоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : Материјални штети во облигационите односи од кандидатот 

Магистерски труд 15.02.2019
Одбрана на магистерски труд - Александра Кебакоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : „Тестаментот во оставинска постапка и улогата на нотарите во нејзиното ре ...

Земјишно книжно право 14.02.2019
Термин за испит

Испитот по предметот Земјишно и книжно право ќе се одржи 25.02.2019 год (понеделник) со почеток 15:30 часот

Разно 13.02.2019
Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Втор циклус студии-сите насоки

Запишување на летен семестар во академската 2018/19

Се известуваат студентите на Правен факултет Кичево дека запишувањето на летен семестар во Академската 2018/19 ќе се спроведува во периодот од 20.02.2019 до 22.02.2019 година.

 

Истовремено е потре ...

Деловно и договорно право 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по Деловно право кај Вонр. проф Елизабета Тошева се презакажува во среда 13.02. со почеток во 11 часот.

 

Правда и внатрешна политика на ЕУ 05.02.2019
Термин за испит

Се известуваат студентите на втор циклус студии по Казнено право на ПФК Битола, дека полагањето по предметот Правда и внатрешни работи на ЕУ ќе се одржи на ден 18.02.2019 во 12.00 часот во просториите на ПФК Битола.

 

                                    ...

Казнена политика на судовите 05.02.2019
Промена на термин за испит

Испитот по предметот Казнена политика на судовите од втор циклус студии, кој беше закажан за 11.02.2019 година за 10,оо часот на Дисперзирани студии во Битола нема да се одржи во закажаниот термин. Новиот термин за полагање на испитот по овој предмет ќе биде објавен дополнително и во договор со студентит ...

Разно 01.02.2019
Распоред на испити

Објавени се распоредите до втор циклс студии , РАСПОРЕДИ

Методологија на општествени науки 31.01.2019
Консултации

Консултациите со студентите по предметот Методологија на општествените науки на студиите од II циклус на Правниот факултет во Битола ќе се одржат на 5.02.2019 со почеток во 14.30 часот.

Право на конкуренција 24.01.2019
Предавања

Предавањата по Право на конкуренција кај Проф.д-р Благој Ѓорѓиевски кои се закажани за на ден 25.01.2019 се одлагаат и истите ќе се одржат на ден 28.01.2019 год (понеделник) со почеток во 10:00 часот

Магистерски труд 23.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Александар Милевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов : МЕРКИТE ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КОРУПЦИЈАТА ВО ЕВРОПСКАТА У ...

Разно 22.01.2019
Задолжително пријавување на испити во IKNOW

Студентите кои ќе полагаат во Февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 год. , Испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и електронски преку своите профили во IKNOW системот. Доколку студентот не го пријави електронски испитот нема да го има во извештајот за пола ...

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Милан Мишковиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов :Компаративна анализа на правото на здравствена заштита и правото на живот во македонскиот здравствен систем и

Магистерски труд 22.01.2019
Одбрана на магистерски труд - Божидар Танчевски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерски труд со наслов : "Комуникативна ситуација и отвореноста на институциите од аспект на жалбената п ...

Магистерски труд 21.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Сања Маркоска Великиќеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ТРГОВИЈА СО ЧОВЕЧКИ ОРГАНИ,

Компаративно граѓанско право 15.01.2019
Предавања

Предавањата по предметот Компаративно граѓанско право ќе се одржат на ден 16.01.2019(среда) со почеток во 12:00 часот

Граѓанско процесно право 14.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско процесно право ќе се одржат на ден 18.01.2019 (петок) со почеток во 11:00 часот

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Филип Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"РЕФОРМИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО ПРЕКУ ВОВ ...

Магистерски труд 13.01.2019
Одбрана на Магистерски труд - Стефан Богески

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"АДВОКАТУРАТА КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА ДЕМ ...

Разно 08.01.2019
Повик за доставување трудови во Годишникот на Правен факултет

Се повикуваат сите заинтересирани автори своите трудови во Годишникот на Правниот факултет да ги достават најдоцна до 25ти февруари 2019 година на e-mail: yearbook.pf@uklo.edu.mk Повеќе информации во повикот ПОВИК

Корпоративно право 08.01.2019
Предавања

Се известуваат студентите кои го имаат запишано предметот Корпоративно право дека на ден 09.01.2019 година (среда) со почеток во 13.00 часот ќе се одржи менторска средба со проф.д-р Александра Патоска.

Предавањата закажани за ден 11.01.2019 година (петок) кај проф.д-р Александра Патоска нема да се одржат.

Разно 06.01.2019
Пријавување на испити за Февруарска испитна сесија - Академска 2018/19
Пријавувањето на испити за втор циклус студии за февруарска испитна сесија во Академската 2018/19 ќе се одвива од 21.01.2019 год. (понеделник) до 23.01.2019 год.(среда) . Термините за полагањето на испитите ќе бидат објавени дополнително а истите ќе се реализираат во периодот од 11 февруари до 01 март 2019.
Методологија на општествени науки 04.01.2019
Предавања
Се известуваат студентите од втор циклус на Правниот факултет во Битола кои во јануари 2019 ќе го следат предметот Методологија на општествените истражувања дека нивното присуство во наставата е задолжително.
Деловно право 26.12.2018
Консултации - Литература
Се известуваат студентите дека на ден 28.12.2018(петок) со почетик во 12:30 ќе се одржат консултации, и студентите ќе можат да си подигнат литература
Деловно право 25.12.2018
Предавања
Предавањата по предметот Деловно право се закажуваат за среда 26.12 со почеток во 11 часот.
Разно 24.12.2018
Прелиминарен повик за Еразмус+

Ве известуваме дека УКЛО го објави повикот за изразување интерес за мобилност во рамките на Еразмус + програмата. 

 

Мобилноста за студенти може да трае еден семестар или една академска година;

Мобилноста за кадар трае пет работни денови со минимум осум работни часа.

  ...

Магистерски труд 23.12.2018
Одбрана на Магистерски труд - Ѓоко Стефаноски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Правна рамка на компоративното управување во Европската унија и нејзината примена во ...

Кибернетски криминал 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Кибенертски криминал кои се закажани за на ден 22.12.2018 (сабота) се одлагаат и истите ќе се одржат на ден  24.12.2018 (понеделник) со почеток во 14:00 часот

Земјишно книжно право 21.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Земјишно и книжно право за насоката Граѓанско право 4+1 ќе се одржат на ден 28.12.2018 (петок) со почеток во 13:00 часот

Разно 20.12.2018
СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДИПЛОМИ ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - КИЧЕВО

Почитувани студенти,

На ден 27.12.2018 година во 11 часот, во просториите на Правен факултет- Кичево, Ве покануваме да присуствувате на свеченоста по повод нашиот јубилеј - 10 години од основањето на ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО. По овој повод Ве известуваме дека ќе се ...

Деловно право 18.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Деловно право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 25.12.2018 со почеток во 13 часот.  
 

 
Банкарско право 18.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Банкарско право кај вонр. проф. д-р Елизабета Тошева ќе се одржат во вторник 25.12.2018 со почеток во 11 часот.

Кибернетски криминал 17.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Кибернетски криминал кај Проф.д-р Светлана Николовска ќе се одржат на ден 22.12.2018 (сабота со полеток во 10:00 часот. за наредните предавања студентите ќе се консултираат со предметниот професор

Право на осигурување 13.12.2018
Предавања

Предавањата по предметот Право на осигурување кај Проф.д-р Александра Патоска  закажани за сабота (15.12.20118 г.) нема да се одржат

Магистерски труд 13.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Љубен Андријашевиќ

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Штета и надомест на штета од работни спорови Повеќе

Граѓанско процесно право 12.12.2018
Предавања
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Граѓанско процесно право закажани за на ден 14.12.2018 и 15.12.2018год. Се одлагаат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде определен. Проф.д-р Дејан Витански
Компаративно граѓанско право 11.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Компаративно граѓанско право се одлагаат и дополнително ќе бидат презакажани

Криминалистика 11.12.2018
Предавања

Им се соопштува на студентите дека предавањата по Криминалистика ќе се одржат на 25.12.2018 година (вторник) со почеток во 15:30 часот и 26.12.2018 година (среда) со почеток во 15 часот.

Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Ивана Ивческа

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Анализа на институтот забрана за д ...

Магистерски труд 07.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Бобан Шајкароски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративна правна анализа на кри ...

Виктимологија 07.12.2018
Предавања
Им се соопштува на студентите дека предавањата по Виктимологија ќе се одржат по претходно објавениот распоред, но и дека присуството на истите е задолжително.
Право на осигурување 06.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека предавањата по предметот Право на осигурување наместо Понеделник (10.12.2018) ќе започнат во Вторник (11.12.2018) од 13:00ч.".

Магистерски труд 05.12.2018
Одбрана на магистерски труд - Анџела Гашпарeц

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Законска регулатива за осигурувањето во Р.Македонија" од кандидат ...

Методологија на општествени науки 03.12.2018
Предавања

Се известуваат студентите од II циклус студии во сите насоки кои го слушаат предметот Методологија на опшествени науки, дека предавањата на истиот кај проф.д-р Димитар Евтимоски ќе се одржат на 25.12.2018 (вторник) со почеток во 11:00 часот.

Казнено процесно право 30.11.2018
Предавања

Предавањата од вон.проф. Никола Тунтевски од втор циклус студии по предметот Казнено процесно право во Битола, кои се закажани за 03.12.2018 година за во 13,оо часот, ќе се одржат истиот ден во 15,30 часот. Присуството е задолжително

Разно 19.11.2018
Распоред на предавања во Зимски семестар 2018/19

Почитувани идни студенти, Ве известуваме дека се објавени распоредите за Зимски семестар во академската 2018/19 година. РАСПОРЕДИ

Разно 08.11.2018
Четврт уписен рок за втор циклус студии

Правен факултет - Кичево ќе врши уписи на втор циклус студии во четврт уписен рок на следниве насоки:

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Разно 24.10.2018
Повик за учество во клубот Titus Flavius Orestes и moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на VIIIFUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во тек ...

Разно 12.10.2018
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
Разно 12.10.2018
Пријавување на испити и термин за полагање
СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите на Втор циклус студии на Правниот Факултет Кичево (дисперзирани студии Битола) дека пријавување на испити во ноемвриската сесија ќе се одвива од 15.10.2018 до 19.10.2018 година Полагањата ќе бидат организирани во периодот од 22.10.2018 до 02 11.2018 година
Магистерски труд 12.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Оливер Велковски

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Алтернативните мерки во Република Македонија и улогата на пробациските службе ...

Разно 03.10.2018
Отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права

Драги студенти, како дел од подготовките на клубот Titus Flavius Orestes, на 10.10.2018 година (среда), со КРЕДО центарот (со почеток во 12 часот) организираме отворена симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права. Доколку се интересирате како изгледаат натпреварите, ве интересира областа на чо ...

Магистерски труд 02.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Билјана Арбовска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Компаративен осврт на системите на развод на брак во светот и Р. Македонија"< ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Анѓела Ѓорѓиоска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Надлежностите на адвокатурата и нотаријатот во Република Македонија од аспек ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Бранкица Божиновска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН К ...

Магистерски труд 01.10.2018
Одбрана на магистерски труд - Емилија Ристеска

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Магистерскиот труд со наслов :"Трговските друштва и нивното позиционирање на пазарот преку остварување на конк ...