Разно 22.02.2017
Упис на летен семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ЗАПИШАНИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ, ДЕКА УПИСОТ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 01.03.2017 ДО 08.03.2017.

Разно 12.09.2016
Запишување на семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО, ДЕКА УПИСОТ НА СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ СПРОВЕДЕ ОД 15.09.-22.09.2016.

Мултилатерална дипломатија 05.09.2016
Термин за испит

Се известуваат докторантите дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија ќе се одржи на ден 19.09.2016 со почеток во 12.00 часот.

Предметни професори:
Проф. Д-р Владимир Ортаковски
Проф. Д-р Горан Илиќ
< ...

Мултилатерална дипломатија 24.06.2016
Термин за испит

Се известуваат докторантите на студиската програма од III циклус студии по Меѓународно право и политика, дека полагањето по предметот Мултилатерална дипломатија закажано за ден 29.06.2016 се одлага и истото ќе се одржи на ден 30.06.2016 во 10.30 часот во про ...

Дипломатија на големите европски сили и Балканот 02.06.2016
Термин за испит

Испитот по предметот „Мултилатерална дипломатија’ останува во истиот термин , на 29.06.2016г. во 13:00 часот, додека терминот за испитот по предметот „Дипломатија на големите европски сили и Балканот“ со проф. д-р Владо Поповски се преместува за на 09.07.2016г. во 13:00 часот .

Мултилатерална дипломатија 02.06.2016
Термин за испит

Испитот по предметот „Мултилатерална дипломатија’ останува во истиот термин , на 29.06.2016г. во 13:00 часот, додека терминот за испитот по предметот „Дипломатија на големите европски сили и Балканот“ со проф. д-р Владо Поповски се преместува за на 09.07.2016г. во 13:00 часот .

Разно 20.05.2016
Јунска испитна сесија

Термин за полагање на испити во јунската испитна сесија на трет циклус на студии:

- Дипломатија на големите сили кај проф.д-р Владо Поповски: 20.06.2016 год. во 13:00 часот
- Мултилатерална дипломатија кај проф.д-р Владимир Ортаковски и доц.д-р Горан Илиќ: 29.06.2016 год. во 13:00 часот

Разно 31.03.2016
Повик за трудови - меѓународна конференција

Повик за доставување на трудови на меѓународна конференција е поставена на следниот линк.
Повеќе информации кај Доц.д-р Ангелина Станојоска.

Разно 10.03.2016
Запишување на нов семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ДЕКА УПИСОТ НА СЕМЕСТАР ЗА ВТОР И ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 14.03.-18.03.2016 Г.

Дипломатија на големите европски сили и Балканот 29.02.2016
Предавања

Предавањата по предметот „Дипломатија на големите европски сили и Балканот“ започнуваат на 05.03.2016г. во 13:00 часот. 

Дипломатија на големите европски сили и Балканот 29.01.2016
Предавања

Предавањата за III семестар ќе започнат на 05.03.2016г. во 13:00 часот, во просториите на Правен факултет-Кичево, Д.С. Битола , со предметот „Дипломатија на големите европски сили и Балканот“ од Проф. д-р Владо Поповски.

Сите премети 11.01.2016
Февруарска испитна сесија 2016

Им се соопштува на студентите на трет циклус студии дека е објавен распоредот за полагање на испити во февруарска испитна сесија. Истиот е поставен на следниот линк.

Методологија на општествени науки 16.12.2015
Предавања

Им се соопштува на студентите запишани на III циклус студии дека предавањата по предметот „Методологија“ ќе се одржат на 19.12.2015 г. и 26.12.2015г. (сабота) во 13:00 часот.

Разно 11.12.2015
Испитна сесија

Им се соопштува на студентите запишани на III циклус студии дека наредната испитна сесија ќе биде во месец февруари од 01.02.2016г. до 20.02.2016г.

Методологија на општествени науки 24.11.2015
Предавања

Предавање по предметот Методологија од Проф. д-р Илија Тодоровски се закажува на ден 06.12.2015 година, веднаш по заврушвањето на испитот по предметот Меѓународно арбитражно право.
Напомена: присуството на сите предавања за овај предмет е Повеќе

Меѓународно арбитражно право 24.11.2015
Испит

Испитот по „Меѓународно арбитражно право“ ќе се одржи на 06.12.2015 г.(недела) во 11:00 часот, а потоа се продолжува со предавањата со проф.  д-р Илија Тодоровски по предметот „Методологија“.

Теорија на меѓународни политички односи 24.11.2015
Предавања

Предавањата по предметот Теорија на меѓународни политички односи се закажуваат на ден 28.11.2015 год. во 12:30 часот.

Меѓународно економско право 24.11.2015
Испит

Им се соопштува на студентите дека испитот по „Меѓународно економско право“ ќе се одржи на 28.11.2015 г. (сабота) во 10:00 часот.

Методологија на општествени науки 10.11.2015
Предавања

Почитувани докторанти,
Поради карактерот на предавањата по предметот „Методологија“ од Проф. д-р Илија Тодоровски, кој се содржи од непосредни практични задачи, присуството на сите предавања за овај предмет е 

Разно 17.08.2015
Термин за испит

Термини за одржување на испити во септемвриска испитна сесија:

- Меѓународно право (јавно и приватно) - 18.09.2015 во 13:00 часот
Право на Европските организации - 27.08.2015 во 13:00 часот
Меѓународно право и политика (взаемност) - 04.09.2015 год. во 13:00 часот

Разно 02.06.2015
Упис на втор семестар

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ОД 01.06.- 08.06.  ЌЕ СЕ ВРШИ УПИС НА ВТОР СЕМЕСТАР.

Меѓународно право ( јавно и приватно) 07.04.2015
Термин за предавања и испит

Испитот по предметот Меѓународно право ( јавно и приватно) ќе се одржи во периодот од 8.07.2015  до 15.07.2015. 
Точниот термин ќе биде определн со предметните професори.

 

Меѓународно право и политика (взаемност) 07.04.2015
Термин за предавања и испит

Предавањето по предметот Меѓународно право и политика (взаемност) ќе се одржи во следните термини

13.06.2015 во 13.00
20.06.2015 во 13.00
27.06.2015 во 13.00
04.07.2015 во 13.00


Испитот по предметот Меѓународно право и политика ( взаемност) ќе се одржи во периодот од 28.08.2015  до 04.09.2015
...

Европската унија во меѓународните односи 07.04.2015
Термин за предавања и испит

Предавањето по предметот Европската унија во меѓународните односи ќе се одржи во следните термини

16.05.2015 во 13.00
23.05.2015 во 13.00
30.05.2015 во 13.00
06.05.2015 во 13.00

Испитот по предметот Европската унија во меѓународните односи ќе се одржи во периодот од  28.08.2015 до 04.09.2015
То ...

Право на европски организации 07.04.2015
Термин за предавања и испит

Предавањето по предметот Право на европски организации ќе се одржи во следните термини:

- 18.04.2015 во 13.00
- 25.04.2015 во 13.00
- 02.05.2015 во 13.00
- 09.05.2015 во 13.00

Испитот по предметот Право на европски организации ќе се одржи во периодот од 8.07.2015  до 15.07.2015. 
Точнио ...

Разно 09.03.2015
Повик за објавување научни трудови

ПОВИК за објавување трудови во ХОРИЗОНТИ (серија А-општествени и хуманистички науки) и (серија Б – природно-математички, техничко-технолошки,
биотехнички и медицински науки и здравство).
Повеќе информации на следниот линк.

 

Разно 16.02.2015
Стипендии за меѓународна академска мобилност

Civil Society Scholar Awards (CSSA) стипендираат меѓународна академска мобилност со цел да им овозможат на докторантите и универзитетските кадри пристап до ресурси кои потпомагаат социјално ангажирани и критички истражувања.

Стипендиите се от ...

Разно 07.02.2015
Прв академски час

Почитувани докторанти,
Ќе ни претставува голема чест доколку присуствувате на првиот академски час, коjшто ќе се одржи на 21ви февруари во 13:00 часот, во просториите на Правниот факултет во Битола.
Вемолиме ...

Разно 27.01.2015
Ранг листа на примени кандидати

Ранг листата на примени кандидати на трет циклус студии е поставена тука.

Разно 20.01.2015
Студиска програма

Студиската програма по МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И ПОЛИТИКА за трет циклус студии е поставена тука.