Menu Close

6ти КОРОНА Дијалози

На 10.06.2020 година (среда) во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржаа шестите по ред Корона дијалози на тема: „Криминолошките и криминалистички влијанија од глобалната пандемија“ на која говореа професорот Горазд...

Повеќе

Корона дијалози

„Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“. На 27.05.2020 година во 20.00 часот се одржа серијалот КОРОНА ДИЈАЛОЗИ за влијанието на пандемијата врз општественото живеење и секојдневните текови. Темата се однесуваше на „Влијанието...

Повеќе

Виртуелна тркалезна маса

„Човековите права во време на коронавирусот: Криминално однесување, владеење на правото и демократија“ Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во соработка со Mediterranea Меѓународниот центар за истражување на ...

Повеќе

За студентите:

Распоред на испит и колоквиум
13.08.2020
Се известуваат стидентите дека се објавени Конечните распоредни за II дополнителен колоквиум, и Прелиминарните распореди за испити во Септемвриската испитна сесија .

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020
Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни студенти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ
04.08.2020
Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020
Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

Наследно право – Консултации
13.08.2020
Консултациите по предметот Наследно право  кај Доц.Д-р. Лазе Јаќимоски ќе се одржат на ден 18.08.2020 год. Вторник во 10:00 часот.

Јавна и државна администрација
13.08.2020
Се известуваат студентите кои го полагаат Колоквиум 2 по предметот Јавна и државна администрација дека полагањето наместо во Сабота (22.08.2020) се презакажува за на 18.08.2020 (Вторник) во 10:00 часот

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ
04.08.2020
Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ
04.08.2020
Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани  студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за студенти на студиските програми по “Казнено право и Криминологија” , “Бизнис право”, “Административно право и администрација”, “Меѓународно право и меѓународни односи” и “Човекови права и односи”
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Повик за меѓународна научна коференција

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите . 
Комисија за оценка на докторскиот труд:
 -Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА БИТОЛА

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

uklo
eprint
ebsco
ceepus_logo