Menu Close

Објавен е распоредот за полагање на предметите за втор циклус студии во февруарската сесија на сите насоки на ПФК.Се известуваат студентите кои сакаат да полагаат друг предмет освен оние кои се ставени во распоредот да се јават на испит кај предметните професори во денот кога истите реализираат испит на прв или втор циклус .