Menu Close
Прелиминарниот распоред за првата колоквиумска недела во летниот семестар во 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник бр.134 од 22 мај 2020).
Конечниот распоред ќе биде изготвен откако ќе биде објавен Протоколот за полагање испити на високообразовните установи.