Menu Close

Конечен  распоред на колоквиумска недела за I поправен колоквиум и II колоквиум во летниот семестар во 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник бр.134 од 22 мај 2020).

Конечен распоред за првата колоквиумска недела во летниот семестар во 2019/2020 година, согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник бр.134 од 22 мај 2020).