На 18.10.2022 година, поради изборот на поранешниот декан на Правниот факултет – Кичево, проф. д-р Горан Илиќ за проректор за наука на УКЛО, за в.д. деканка е именувана проф.д-р Александра Патоска.