Објавен е Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, а на Правниот факултет во академската 2022/2023 година има вкупно 32 слободни места на три студиски програми, и тоа:
– Меѓународно право и меѓународна политика – 16 слободни места;
– Казнено право и кривична правда – 6 слободни места;
– Административно право и администрација – 10 слободни места.
Повеќе информации за уписните рокови и потребните документи во Конкурсот