Конкурс за упис на студенти во прва година
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, ширум ги отвора вратите за упис на нови студенти во академската 2023/2024 година.
На Правниот факултет место има за 365 нови студенти на две студиски програми и во три градови:
Правни студии – Кичево – 75 слободни места;
Правни студии – Битола – 145 слободни места;
Правни студии – Струга – 45 слободни места;
Политички науки и дипломатија – Кичево – 30 слободни места;
Политички науки и дипломатија – Битола – 50 слободни места;
Политички науки и дипломатија – Струга – 20 слободни места.
Првиот уписен рок ќе се реализира на 21, 22 и 23.08.2023 година.
Повеќе информации на следниот линк: https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2023/07/Konkurs_I_ciklus-2023-2024_06.07.2023.pdf?fbclid=IwAR0tjYys8MIXPwod-HUIq8u0mUN1Hp2EiZ31H0NNGuzQtoSb7deH1zOTOGA