Деканката на Правниот факултет – Кичево, проф. д-р Светлана Вељановска, денеска потпиша Меморандум за соработка со градоначалникот на општина Охрид, г-дин Кирил Пецаков. Целта на меморандумот е воспоставување на долгорочна научно-стручна, образовна и апликативна соработка помеѓу двете институции.
Меморандумот предвидува соработка во едукативни процеси преку ангажирање на експерти од практиката за реализација на практична настава за студентите и учениците во зависност од расположливите можности.
Меморандумот опфаќа реализација консултации, вклучување на експерти во исполнувањето на теоретските содржини на студиските програми, воспоставување на контакти и заедничка презентација пред домашни и странски субјекти како и организирање на тркалезни маси и размена на искуства на разни панели, трибини и дискусии.
Деканката, проф. д-р Вељановска и градоначалникот Пецаков разговараа за актуелните аспекти на високото образование и можностите за осовременување на условите за настава. Соговорниците заеднички изразија надеж дека воспоставената соработка помеѓу двете институции ќе вроди конкретни и квалитетни проекти, кои ќе дадат придонес во современиот развој на Охрид и останатите населени места од Југозападниот регион на Република Македонија.