На 20.12.2023 година во СИЦ е одржана Универзитетска студентска конференција “Од студентите на УКЛО за општеството“. Од Правниот факултет учествуваа нашите студентки м-р Ана Џима, м-р Радмила Јовановска и м-р Наталија Атанасовска кои работеа под менторство на вон. проф. д-р Ангелина Станојоска и доц. д-р Ивона Шушак Лозановска, како и студентот Трајче Степаноски кој работеше под менторство на доц. д-р Пакиза Туфекџи.