НАЈАВА НА Iknow СИСТЕМОТ – МОДУЛ ЗА УПИСИ

 

 

 

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА