СООПШТЕНИЈА:Основи на економија – консултации
20.02.2024
Внесување оценки и консултации по предметот Основи на економија кај Проф. д-р Димитар Ефтимоски ќе се одржат на 21/02/2024 (среда) година во 13:00ч.


Уставно право – предавања
19.02.2024
Им се соопштува на студентите од прва година на ПФК во Битола дека предавањата и вежбите по предметот “Уставно право” ќе се одржуваат редовно и со физичко присуство во согласност со утврдениот распоред.
Предметен професор
Проф. д-р Горан Илиќ


Повик за Еразмус +
19.02.2024

Ве известуваме дека УКЛО  го објави отворениот интерен повик за аплицирање за индивидуални мобилности на студенти и кадри во рамките на КА 131 (со институции од земјите членки во ЕУ и земјите асоцирани во Програмата, односно програмските земји) за академската 2024/2025 година ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата – Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола (uklo.edu.mk), со краен рок за реализација на сите мобилности до 31 јули 2025.
Повеќе информации имате на наведениот линк, со рок за онлајн апликација до 04.03.2024 година: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2024/
Како и кај факултетската координаторка, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

Право на осигурување- предавања
16.02.2024

Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Право на осигурување дека првото предавање со физичко присуство ќе се одржи на ден 21.02.2024 г. (среда) во 10 часот


Јавна и државна администрација – предавања
15.02.2024
“Се известуваат студентите кои го избрале предметот Јавна и државна администрација да испратат своја e-mail адреса на branko.dimeski@uklo.edu.mk


Социологија на политика
15.02.2024
Првите предавања по предметот Социологија на политика ќе се одржат на ден 22.02.2024 (четврток) со почеток во 11:00 часот.


Информатика 2
15.02.2024
Првите предавања по предметот Информатика 2 ќе се одржат на ден 22.02.2024 (четврток) со почеток во 10:00 часот.


Повик за регистрација во базата на студенти на ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО
Повик за регистрација во базата на студенти на  ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО.


Локална самоуправа – промена на термин за испит
15.02.2024
Почитувани,
испитот по предметот Локална самоуправа на Дисперзираните студии во Битола од 16.02.2024г. ќе се одложи за 21.02.2024г. СРЕДА во 13.30ч.


Соопштение:
14.02.2024
Се известуваат студентите, запишани на прв циклус на студии, дека предавањата и вежбите од летниот семестар започнуваат од Понеделник (19.02.2024 година) по утврдениот распоред кој е објавен на  web страната.


Предмети кај проф д-р Елизабета Тошева – промена на термин за испити
11.02.2024
Испитите кај проф д-р Елизабета Тошева закажани за ден 14.02.2024 (Меѓународна економија, Применета економија, Претприемништво и бизнис и Заштита на потрошувачи) ќе се одржат со почеток во 11 часот.


Информатика – промена на термин за испит
03.02.2024
Испитот по предметот Информатика 1 ќе се одржи на ден 06.02.2024г (вторник) во 10:00 часот.


Основи на економија – промена на термин за испит
03.02.2024
Се информираат студентите дека испитот и поправниот втор колоквиум по предметот Основи на економија наместо на 16.02.2024 година ќе се одржат на 21.02.2024 година во 13:30ч.


Судски систем – промена на термин за испит
01.02.2024
Полагањето по предметот Судски систем во Битола ќе се одржи на 7 февруари со почеток во 10 00 часот
Од предметниот професор


Меѓународно приватно право (за студентите од тригодишните студии) – термин за испит

29.01.2024

Испитот по предметот Меѓународно приватно право  (за студентите од тригодишните студии) ќе се одржи на ден 02.02.2024 година (петок) во 13 часот.

Меѓународно јавно право – промена на термин за испит

29.01.2024
Испитот по предметот Меѓународно јавно право се презакажува за 02.02.2024 година (петок) во 13 часот.

Меѓународно право за правата на човекот – термин за испит
29.01.2024

Испитот по предметот Меѓународно право за правата на човекот ќе се одржи на ден 02.02.2024 година (петок) во 13 часот.

 Римско право, Граѓанско и стварно право и Наследно право – термин за испит
29.01.2024
Испитите по предметите, Римско право, Граѓанско и стварно право и Наследно право наместо на 31.01.2024 год. се одлагаат и ќе се спроведат на 06.02.2024 год. во 11:00 ч.


Право на европски организации – термин за испит
26.01.2024
Се известуваат студентите  дека испитот по Право на европски организации ќе спроведе на 01.02.2024 во 10:00


Современи европски политики – термин за испит
26.01.2024
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Современи европски политики ќе се споведе на 01.02.2024 во 10:00


Дипломатско и конзуларно – термин за испит
26.01.2024
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Дипломатско и конзуларно право ќе се спроведи на 01.02.2024 во 10:00 часот


Историја на дипломатија – термин за испит
26.01.2024
Се известуваат студентите дека испитот по предметот Историја на дипломатија ќе се спроведи на 01.02.2024 во 10 часот


Aдминистративно право и постапка – термин за комисиското полагање
26.01.2024

Му се соопштува на студентот со реден број на индекс 2007/б дека комисиското полагање по предметот Административно право и постапка ќе се одржи на ден 15.02.2024 година (четврток), со почеток во 12.00“Јавни финансии – термин за комисиското полагање
25.01.2024

Комисиското полагање по предметот Јавни финансии за студентот со број на индекс 1649/Б  се закажува за 09.02.2024 година со почеток во 10.00 часот
Од комисијата


ИЗВЕСТУВАЊЕ:

– Пријавувањето на испити за зимски семестар ќе се реализира во периодот 15-17.01.2024 година.
– Заверка на семестар за студентите од ПРВА година ќе се реализира во периодот 15-17.01.2024 година.
– Заверка на семестар за студентите од ВТОРА, ТРЕТА и ЧЕТВРТА година ќе се реализира во периодот од 19-21.02,2024 година


Meѓународно приватно право – термин за колоквиум
16.01.2024
Во согласност со барањето на студентите, вториот колоквиум по МПП ќе се одржи на 24.01.2024 година во 12:00 часот.