ПОВИК

За учество во работата на ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИКТ ПОДГОТОВКА НА ПРАВНИЦИ за академската 2023/2024

Рокот за пријавување е до 10.11.2023.

 

За работата на одделението за ИКТ подготовка на правници може да се пријави СЕКОЈ студент на прв и втор циклус на студии.

 

Доколку сакате подобро да се запознаете со примена на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во правната сфера и како подобро да го организирате вашето време и податоци, како безбедно да ги користите ИКТ во вашиот професионален и приватен домен, кои алатки и услуги се дигитално достапни за извршување на правната професија, пријавете се за учество во работата на ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИКТ ПОДГОТОВКА НА ПРАВНИЦИ за академската 2023/2024.

 

Право на учество има секој студент од студиите на прв или на втор циклус на студии;
Во работата на ИКТ одделението ќе учествуваат најмногу 15 студенти/ки.
После успешно учество во ИКТ одделението студентите ќе добијат сертификат.

 

Пријавувањето за учество во работата на ИКТ одделението е на следната е-маил адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk

 

Пријавувањето е заклучно со 10.11.2023

 

 

Координатор на одделението за ИКТ подготовка на правници
Доц.д-р Благој Неновски

 


 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИКТ ПОДГОТОВКА НА ПРАВНИЦИ

Одделението за ИКТ подготовка на правници е наставно- научна организациска единица на Правниот факултет-Кичево. ИКТ одделението, обезбедува услови за изведување на практична настава и работа на студентите а работата на ИКТ одделението ја организира координатор.

Дејноста на ИКТ одделението ја сочинуваат следните активности:

 • Организирање и изведување на активности за унапредување на знаењето на студентите за примена на информациско комуникациските технологии
 • Истражување и анализа на начините на користење на ИКТ во работењето на правниците
 • Организирање и изведување на едукации за унапредување на знаењето на студентите на нивната работа како правници преку практична обука за организација на датотеки, систем на cloud работење и бекап на податоци, електронска комуникација, организација на време и сл.
 • Организирање на обуки за начините на пребарување и пристап до бази на закони, подзаконски акти и други прописи
 • Организирање на обуки за начинот на пристап и можностите кои се нудат од Електронскиот национален регистар на прописи на Република Северна Македонија
 • Организирање на обуки за пребарување на суска пракса и календар на судења
 • Организирање на обуки за користење на електронско банкарство
 • Организирање на обуки за користење на е-услуги од релевантни институции
 • Организирање на едукација за стекнување на знаење за авторизација за електронски пристап до услуги
 • Организирање на обуки за стекнување на знаење за електронски пристап и користење на услугите на Централен Регистар на Република Северна Македонија
 • Организирање на едукација за стекнување на знаење за пристап и користење на платформата за јавни набавки на Република Северна Македонија
 • Организирање на обуки за користење на IKnow системот
 • ИКТ одделението може да изготвува излагања, презентации, брошури, текстови и други едукативни материјали
 • Учество на тркалезни маси, трибини, семинари, конференции и останати настани кои се однесуваат на теми од интерес на ИКТ одделението, како и одржување на студиски посети на  партнерски организации во земјата и странство
 • Развивање и унапредување на методите на работа со студентите