СООПШТЕНИЈА:

Конкурс за избор на Студентски правобранител на УКЛО


Соопштение
17.01.2022
Им се соопштува на студентите дека е објавен прелиминарниот распоред за Февруарска испитна сесија во Академската 2021-22


Меѓународно јавно право – промена на термин  на колоквиум
13.01.2022

Полагањето на втор и прв (поправен) колоквиум по предметот Меѓународно јавно право за студентите од Кичево, се презакажува за ден 17.01.2022 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот. “

Криминологија – термин за предавање
12.12.2021

Се известуваат студентите од прв циклус студии дека предавањето по Криминологија кое не беше одржано на 07.12.2021 година, ќе се одржи на 15.12.2021 (среда) со почеток во 16 часот. Линкот останува истиот како и за претходните термини за предавања.
Редовни предавања ќе се одржат и во термините предвидени за нив, односно
14.12; 21.12.; и 28.12.2021, сите со почеток во 9 часот.

Jавни служби – одложување на предавања
06.12.2021

Им се соопштува на студентите дека предавањата по предметот Јавни Служби во Четврток (09.12.2021) се одлагаат. Терминот за нивно одржување дополнително ќе биде објавен.

Криминологија – одложување на предавања
05.12.2021

Се известуваат студентите дека предавањата по Криминологија закажани за 07.12.2021 година (вторник) нема да се одржат. Дополнително ќе биде објавен термин за нивно одржување.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Златко Кузмановски
19.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Синдикат и синдикално организирање во Република С. Македонија од кандидатот Златко Кузмановски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 24.10.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 12:00 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Сема Ѓулагоска
21.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Заштита на правото на сопственост- запишување на правата врз недвижност” од кандидатот/ката Сема Ѓулагоска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 26.10.2021 година (вторник) во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 10:00 часот.


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА 1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
05.10.2021
Право да се пријават на огласот за членови на Факултетското собрание и за председател на Факултетското собрание  на Правен факултет – Кичево  имаат сите  студенти  на Факултетот кои имаат запишано летен семестар во академската 2020/21 и зимски семестар во академската 2021/22. ПОВЕЌЕ…

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД –Викторија Гиноска
02.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Смртна казна од кандидатот/ката Викторија Гиноска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 06.10.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 10:00 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Маре Силјановска
17.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Маре Силјановска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 28.09.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ

24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити