Прелиминарен распоред на испити во Февруарска испитна сесија – Академска 2021-22

I година – Февруарски испитен рок, академска 2021/2022 година
II година – Февруарски испитен рок, академска 2021/2022 година
III година – Февруарски испитен рок, академска 2021/2022 година
IV година – Февруарски испитен рок, академска 2021/2022 година