СООПШТЕНИЈА:

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Жанко Симоноски
17.06.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „ИНСПЕКЦИСКА ПОСТАПКА – ПОСЕБНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛА ” од кандидатката Жанко Симоноски,  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 25.06.2024 година (вторник) во просториите на ПФК  Кичево со почеток во 12:30 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Сања Бошалеска
28.05.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧКИ УСЛУГИ ВО ДОМАШНОТО И СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО„  од кандидатот Сања Бошалеска
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден  05.06.2024 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Елизабета Андреска
28.05.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ПРЕКУ МЕЃУНАРОДНОТО ХУМАНИТАРНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНИОТ ЗАКОН ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА„  од кандидатот Елизабета Андреска
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден  11.06.2024 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 13:30 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД –  Сефадин Емини
28.05.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ТРЕТМАНОТ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА РСМ НАСПРОТИ МЕЃУНАРОДНОТО И ШЕРИJАТСКОТО ПРАВО„  од кандидатот  Сефадин Емини
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден  11.06.2024 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Вјолца Волина Оџа
28.05.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Адвокатски друштва во Република Северна Македониja – состојби, законски решенија и перспективи„  од кандидатот Вјолца Волина Оџа.
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден  11.06.2024 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот.


Информација за мобилност во рамките на CEEPUS програмата
23.05.2024

Дали сте заинтересирани да студирате во земјите од Централна Европа или на Балканот? 
CEEPUS нуди мобилност за студенти на Прв, Втор и Трет циклус и наставници од високообразовни институции (универзитети) од земјите – членки.
Потсетување: Рокот за аплицирање за зимскиот семестар е 15 јуни.
Придружете ни се на онлајн информативен состанок посветен на CEEPUS мобилностите: “All You Would Like to Know about CEEPUS but You Are Shy to Ask”
6.06. from 16 to 17 CET

Промоција на дипломирани студенти
22.05.2024
Почитувани студенти,
Особена чест и задоволство ни претставува да Ве известиме дека Правниот факултет Кичево, организира промоција на дипломирани студенти на прв и втор циклус студии.
Промоцијата ќе се одржи на 29 Мај, со почеток во 12 часот, во Амфитеатарот на Правен факултет Кичево.
Промовирани дипломирани студенти не прв и втор циклус студии ќе бидат следните студенти:


Соопштение 
12.04.2024
Им се соопштува на студентите на Втор циклус студии дека пријавувањето на испити ќе се спроведе во период од 28 до 29/5/2024.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – СТЕФАНКА ИВАНОВСКА 
18.05.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Jaвнo – привaтнo пaртнeрствo вo лoкaлнитe eдиници сo пoсeбeн oсврт нa oпштинa Гoстивaр“ од кандидатот Стефанка Ивановска.

По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден  29.05.2024 година (Среда) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 13:00 часот.


Арбитражно право , Европски систем – термин за испит
20.05.2024
Испитите по предметите Арбитражно право и Европски систем за заштита на човековите права ќе се одржат на 20.05.2024 година во 13:30 часот, online, на следниот линк: https://meet.google.com/abg-czsy-vtt?authuser=0


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – СИМОНА ЈАКОВЛЕСКА
29.04.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ПРАВА И ПОСТАПКА СО ПРИТВОРЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ од кандидатот Симона Јаковлеска
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден    29 .04.2024 година (Понеделник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот“


Соопштение 
12.04.2024

Пријавување на испити за казнена испитна сесија во период од 18 -19 април 2024 год


Соопштение 

12.04.2024

Испитната казнена сесија ќе се спроведе во период од 22 до 26 април 2024 г. во договор со предметните професори.

Мастер клас ОБСЕ
11.04.2024

Ги известуваме студентите дека Мастеркласот на ОБСЕ ќе се одржи хибридно – со физичко присуство и онлајн на 16.04.2024 година (вторник) со почеток од 12 часот, во Салата за состаноци на УКЛО, која се наоѓа во зградата на Правен факултет ДС Битола (втор кат).
Мастеркласот ќе биде посветен на тема: „Корупција и финансирање на политичките партии и нивните изборни кампањи“; а предавачи ќе бидат Злата Ѓорѓевиќ – експерт за корупција и финансирање на политичките партии и нивните изборни кампањи во Србија
Билјана Ивановска – поранешен раководител на Антикорупциската комисија во нашата земја.
За оние што не се во можност да присуствуваат со физичко присуство на мастеркласот, во продолжение го имате линкот за online вклучување на настанот  https://osce-org.zoom.us/j/99060785787 (Meeting ID: 990 6078 5787; Passcode: 02847844)

Методологија на општествените истражувања – предавања
25.03.2024

Предавањата по предметот Методологија на општествените истражувања, наместо на 02/04/2024 година, се презакажуваат за 03/04/2024 година (среда) во 11ч.
Студентите кои ќе ги следат предавањата потребно е да ги пратат следниве информации до предметниот наставник, на следнава електронска адреса: dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk
–          Име и презиме
–          Број на индекс
–          Насока (смер)
–          Електронска адреса
Од предметниот наставник,
Проф. д-р Димитар Ефтимоски


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Теодора Пејоска
13.03.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ТРГУВАЊЕТО НА БЕРЗА ВО ДОМАШНОТО И МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО“од кандидатот Теодора Пејоска
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден    21 .03.2024 година (Четврток) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 13:30 часот“


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Едие Азиз
13.03.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ВО ДОМАШНАТА И СПОРЕДБЕНАТА ПРАВНА РАМКА “од кандидатот Едие Азиз
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден    21 .03.2024 година (Четврток) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот“


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Дритан Селими
05.03.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ШПЕДИЦИЈА ВО ДОМАШНИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЈЌАЈ“од кандидатот Дритан Селими
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден    15 .03.2024 година (Петок) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 13:00 часот“


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Фљамур Јашари
05.03.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ВИДОВИ И МОДАЛИТЕТИ НА МОНОПОЛИТЕ И МОНОПОЛСКИТЕ СПОГОДБИ“од кандидатот Фљамур Јашари
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден    14 .03.2024 година (Четврток) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот“


Методологија на општествените истражувања – Консултации
20.02.2024
Внесување оценки и консултации по предметот Методологија на општествените истражувања кај Проф. д-р Димитар Ефтимоски ќе се одржат на 21/02/2024 (среда) година во 13:00ч.


Повик за регистрација во базата на студенти на ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО
Повик за регистрација во базата на студенти на  ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО.


Криминологија – термин за испит
07.02.2024
Се известуваат студентите запишани на насоката Казнено право и криминологија дека испитот по предметот Криминологија ќе се одржи во Битола на 01.03.2024 година (петок) со почеток во 11 часот.

Виктимологија – термин за испит
07.02.2024
Се известуваат студентите запишани на насоката Казнено право и криминологија дека испитот по предметот Виктимологија ќе се одржи во Битола на 04.03.2024 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Материјално казнено право – посебен дел – термин за испит
06.02.2023
Почитувани, по барање на студентите, запишани на втор циклус студии на Правен факултет Кичево и Дисперзирани студии во Битола на насоката Казнено право и криминологија, полагањето на испитот по предметот Материјално казнено право – посебен дел ќе се спроведе со физичко присуство на 13,02,2024 година во 17,оо часот во просториите на Дисперзирани студии во Битола. Ова се однесува и на студентите запишани на Правен факултет Кичево и на студентите од Дисперзираните студии во Битола.


Арбитражно право – комисиско полагање
05.02.2023

Му се соопштува на студентот со број на индекс 166-II/К дека комисиското полагање по предметот ,,Арбитражно право”, во Кичево, ќе се одржи на ден 08.02.2024 година (Четврток), со почеток во 10: 00 ч.


Економски развој и Методологија на општествените истражувања – термин за испит
03.02.2024
Се информираат студентите дека испитите по предметите Економски развој и Методологија на општествените истражувања наместо на 16.02.2024 година ќе се одржи на 21.02.2024 година во 10:30ч.


Заверка на летен семестар во академската 2023-24
02.02.2024
Се известуваат студентите запишани на сите насоки на втор циклус студии во Кичево и Битола дека заверка на летен семестар ќе се рализира на 5 и 6 февруари


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Мерсиха Емини
30.01.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Остварување на правата од работен однос во домашното Право и правото на еу -со посебен осврт на законитоста во донесување на Одлуките“од кандидатот Мерсиха Емини
По спроведената постапка и донесената Одлука се  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 01.02.2024 година (Четврток) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот“


Пријавување на испити
26.01.2024
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити на Втор циклус студии ќе се спроведе во период од 29 – 31 јануари  2024 година.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Хулја Бешир
18.01.2024
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Акции и начини на акционерско одлучување кај трговските друштва во Република Северна Македонија“од кандидатот Хулја Бешир
По спроведената постапка и донесената Одлука н  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 24.01.2024 година (Среда) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот“


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Христина Трајаноски
21.12.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Правни последици од стечајот на трговските друштва“од кандидатот Христина Трајаноски
По спроведената постапка и донесената Одлука н  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 28.12.2023 година (Четврток) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 13:00 часот“


Административно право и администрација
12.12.2023
Студентите од студиската програма Административно право и администрација кои во првиот семестар ќе го слушаат предметот Економски развој, да се пријават кај предметниот професор Димитар Ефтимоски на следниот маил:
dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Даниела Наумовска
22.11.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Договор за лиценца во домашното и споредбеното право“од кандидатот Даниела Наумовска
По спроведената постапка и донесената Одлука н  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 28.11.2023 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот“


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Дарко Најдески
22.11.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Склучување на облигациони односи“од кандидатот Дарко Најдески  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 28.11.2023 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот“


Заверка на зимски семестар за академската 2023/24
19.10.2023
Се известуваат студентите дека заверката на Зимски семестар за академската 2023/24 ќе се спроведе во периодот  од 25.10 – 26.10.2023 година


Ноемвриска испитна сесија
19.10.2023
Се известуваат студентите дека Ноемвриска испитна сесија ќе се спроведе во прериодот од 13.11 – 17.11.2023 , а пријавување за истата  ќе се одвива од 02.11 – 03.11.2023 година


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Јасмина Карадиноска
15.10.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ОБРАБОТКАТА И ЗАШТИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ТРГОВСКИТЕ ДОГОВОРИ , СО ОСВРТ НА „OUTSOURCE“ ДОГОВОРИТЕ“од кандидатот Јасмина Карадиноска  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 24.10.2023 година (Вторник) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот“


Оглас за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетско студентско собрание
10.10.2023

Се распишува Оглас за избор на : 8(осум) кандидати за членови на Факултетско студентско собрание и за претседател на Факултетското студентско собрание на Правен факултет – Кичево

ОГЛАС


Повик за аплицирање за мобилност на академски кадар и студенти во рамките на CEEPUS програмата за летниот семестар од академската 2023/24 година.
10.10.2023
Повик за аплицирање за мобилност на академски кадар и студенти во рамките на CEEPUS програмата за летниот семестар од академската 2023/24 година
Краен рок за аплицирање во летен семестар: 31.10.2023 год.
Апликациите се поднесуваат електронски на www.ceepus.info
Подетални информации можете да најдете на следниот линк:
https://pfk.uklo.edu.mk/za-fakultetot/sorabotka/megjunarodna-sorabotka/ceepus/
За повеќе информации обратете се кај проф. д-р Елизабета Тошева  На меил: elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Елмедина Усејни
12.09.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:Казнено правна заштита на животната средина во Република Северна Македонија со посебен осврт на состојбите во Охридско – Струшкиот регион и во соседните земји” од кандидатот Елмедина Усејни  констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 20.09.2023 година (Среда) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот“


 Методологија на општествени истражувања и Економски развој – термин за испит
12.09.2023

Се информираат студентите од втор циклус студии, кои во септемврискиот испитен рок ќе ги полагаат испитите по Методологија на општествени истражувања и Економски развој кај Проф. Димитар Ефтимоски, дека испитите се презакажуваат за 21/09/2023 во 13.15h

Криминологија – термин за испит
16.08.2023

Се известуваат студентите запишани на насоката Казнено право и криминологија дека испитот по Криминологија за сите студенти ќе се одржи во Битола на 11.09.2023 година со почеток во 11:30 часот.

Виктимологија – термин за испит
16.08.2023

Се известуваат студентите запишани на насоката Казнено право и криминологија дека испитот по Виктимологија за сите студенти ќе се одржи во Битола на 15.09.2023 година со почеток во 10 часот.

Криминалитет на насилство – термин за испит
16.08.2013

Се известуваат студентите запишани на насоката Казнено право и криминологија дека испитот по Криминалитет на насилство за сите студенти ќе се одржи во Битола на 15.09.2023 година со почеток во 10 часот.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТ ВО СЕПТЕМВРСИКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022/23
16.08.2023
Се известуваат студентите од втор циклус на студии дека пријавувањето на испити за септемвриската испитна сесија ќе се реализира на ден 29.08.2023 (вторник) и 30.08.2023 (среда).


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Дејан Станкоски
11.06.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ОДГОВОРНОСТ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА СО КОМПАРАТИВЕН ОСВРТ НА ДОМАШНОТО И ПРАВОТО НА ЕУ” од кандидатот Дејан Станкоски констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 21.06.2023 година (Среда) во просториите на Правен факултет Кичево со почеток во 13:00 часот.


Економија за бизнис, Даночно право – термин за испит
Право на хартии од вредност – термин за испит
08.06.2023

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Елизабета Тошева за студентите на Втор циклус запишани на насоката Бизнис право  ќе се одржат во:

–  Битола (за предметите Економија за бизнис, Даночно право) на 16.06.2023 година (петок) со почеток во 11 часот.
– Кичево  (за предметите Право на хартии од вредност) на 20.06.2023 година (вторник) со почеток во 11 часот.

Криминологија – термин за испит
05.06.2023

Се известуваат студентите дека испитот по Криминологија за студентите на втор циклус запишани на насоката Казнено право и криминологија ќе се одржи во Битола (за сите студенти) на 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Виктимологија – термин за испит
05.06.2023

Се известуваат студентите дека испитот по Виктимологија за студентите на втор циклус запишани на насоката Казнено право и криминологија ќе се одржи во Битола (за сите студенти) на 26.06.2023 година (понеделник) со почеток во 11 часот.

Криминалитет на насилство – испит
05.06.2023

Се известуваат студентите дека испитот по Криминалитет на насилство за студентите на втор циклус запишани на насоката Казнено право и криминологија ќе се одржи во Битола (за сите студенти) на 23.06.2023 година (петок) со почеток во 11 часот.

Економски развој
25.05.2023
Студентите кои ќе го полагаат предметот Економски развој во јунскиот испитен рок да ги испратат до Проф. Димитар Ефтимоски (на dimitar@ukim.edu.mk) следниве информации:

–       Име и презиме
–       Број на индекс
–       Е-маил адреса
–       Насока (студиум)


Методологија на општествените истражувања
25.05.2023

Студентите кои ќе го полагаат предметот Методологија на општествените истражувања во јунскиот испитен рок да ги испратат до Проф. Димитар Ефтимоски (на dimitar@ukim.edu.mk) следниве информации:

–       Име и презиме
–       Број на индекс
–       Е-маил адреса
–       Насока (студиум)


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Васко Станкоски
23.05.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА ВО ОБЛИГАЦИОНОТО ПРАВО-ПРАКТИКИ И ИСКУСТВА” од кандидатката Васко Станкоски    констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 01.06.2023 година (четврток) во просториите на Правен факултет Кичево со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Емин Емини
12.05.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „Трговски систем во Македонија и ЕУ” од кандидатката Емин Емини    констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 22.05.2023 година (понеделник) во просториите на Правен факултет Кичево со почеток во 13:00 часот.


Виктимологија – термин за испит
29.04.2023

Се известуваат студентите од втор циклус запишани на програмата Казнено право и криминологија дека испитот по Виктимологија за студентите запишани и во Кичево и во Битола ќе се одржи на 12.05.2023 година (петок) во Битола со почеток во 11 часот.

Криминологија – термин за испит
29.04.2023

Се известуваат студентите од втор циклус запишани на програмата Казнено право и криминологија дека испитот по Криминологија за студентите запишани и во Кичево и во Битола ќе се одржи на 09.05.2023 година (вторник) во Битола со почеток во 11 часот.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Сема Ѓулагоска
26.04.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:  „Еволуција на казнените дела- Разлика на казнените дела во 20ти век и денес” од кандидатката Сема Ѓулагоска    констатира дека се исполнети сите услови за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 03.05.2023 година (среда) во просториите на Правен факултет Кичево со почеток во 11:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД –  Сања Ѓорѓиоска
24.04.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДОМАШНОТО И СПОРЕДБЕНОТО ПРАВО“ од кандидатот Сања Ѓорѓиоска се констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 03.05.2023 година (среда) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот.


Административно право и администрација – термин за испит
24.04.2023
Студентите од студиската програма Административно право и администрација, кои во априлскиот испитен рок ќе го полагаат предметот Економски развој кај Проф. д-р Димитар Ефтимоски, да ги испратат следниве информации до предметниот наставник на dimitar.eftimoski@uklo.edu.mk

–          Име и презиме
–          Адреса за електронска пошта
–          Број на индекс

Свечено доделување на дипломи
24.04.2023
Се известуваат студентите на Правен фалултет Кичево дека свечената промоција на дипломирани студенти ќе се одржи на ден 05.05.2023 г во 12 часот.
Список на студенти за доделување Дипломи


Криминологија – промена на термин за испит
26.03.2023

Се известуваат студентите на втор циклус на програмата Казнено право и криминологија дека испитот по Криминологија се презакажува и ќе се одржи на 29.03.2023 (среда) во 13 часот.

Методологија на општествените истражувања – термин за предавање
19.03.2023

Се информираат студентите, кои во летниот семестар ќе го слушаат предметот Методологија на општествените истражувања, да ги испратат следниве информации до Проф. Димитар Ефтимоски на dimitar@ukim.edu.mk
–          Име и презиме
–          Број на индекс
–          E-mail адрeса
–          Насока (студиум)


Конкурс за заменик студентски правобранител
09.03.2023

Заменскиот студентски правобранител постапува по поднесокот од стана на студент и по сопствена иницијатива доколку увидел дека е прекршено право на студент од стана на органите на Факултетот или друг член на академската заедници на Факултетот. Органите на Факултетот се должни да постапат по укажувањата на заменикот студентски правобранител.

Се распишува конкурс за избор на заменик студентски правобранител . Информации за конкурсот


Еразмус + инфо денови
28.02.2023

Се известуваат студентите дека УКЛО во координација со факултетските Еразмус + координатори, УСС и ФСС на факултетите, организира Еразмус + инфо денови. Ве покануваме сите на инфо деновите кои ќе се одржат на нашиот факултет за да можете дополнително да се информирате за можностите што ги нуди Еразмус + програмата.
– за студентите од Струга – 08.03.2023 година во 11 часот на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид;
– за студентите од Кичево – 10.03.2023 година во 11 часот на Правен (Кичево);
– за студентите од Битола – 13.03.2023 година во 12:30 часот на Правен (Битола).

IUS FORUM со Кол Радович
26.02.2023
Се информираат студентите дека во рамките на соработката на Правниот факултет со Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, ве покануваме на предавањето на г-динот Кол Радович (резиденцијален правен советник) во Амбасадата.
Предавањето е на тема “Drug and Narcotic Trafficking” и истото ќе се одржи на 01.03.2023 година (среда) со почеток во 11 часот, во амфитеатарот (училница бр.3) во просториите на Правниот факултет во Битола.


Виктимологија – термин за испит
22.02.2023

Се известуваат студентите дека испитот по Виктимологија за студентите од втор циклус студии (насока Казнено право и криминологија – Кичево и Битола) ќе се одржи со физичко присуство во Битола на 13.03.2023 година со почеток во 11 часот.

Криминологија – термин за испит
22.02.2023

Се известуваат студентите дека испитот по Криминологија за студентите од втор циклус студии (насока Казнено право и криминологија – Кичево и Битола) ќе се одржи со физичко присуство во Битола на 27.03.2023 година со почеток во 11 часот.

СООПШТЕНИЕ
16.02.2023
Се известуваат студентите на втор циклус на студии дека пријаување на испити за Февруарска испитна сесија ќе се реализира во периодот од 20.02.2023 до 22.02.2023 година.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД –  Александар Маринковски
07.02.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: Надомест на штети од неосигурани возила по полиса од автоодговорност и рефундација на истите од национално биро за осигурување на Mакедонија“ од кандидатот Александар Маринковски се констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 17.02.2023 година (петок) во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот.


Повик за учество во клубот „Титус Флавиус Орестес“
02.02.2023

Ги повикуваме сите заинтересирани студенти да се пријават за учество во клубот “Titus Flavius Orestes” и на moot court натпревари за симулации на процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. Клубот „Titus Flavius Orestes” ќе го претставува факултетот на FUTURA moot court натпревар кој ќе се одржи во втората половина на 2023 година, но и на pre-moot court натпревари во текот на пролетта 2023 година.
Право на пријавување имаат студенти од минимум втора година на прв циклус студии, како и студенти запишани на втор циклус студии.
Пријавувањето на студенти е до 10.02.2023 година (23:59 часот), со испраќање CV на e-mail: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk
Избраните студенти ќе бидат информирани најдоцна до 13.02.2023 година и ќе биде закажана прва средба.

Повик за мобилности во Еразмус + Програмата
02.02.2023

Објавен е Повикот за аплицирање за мобилност во рамките на Е+ Програмата во академската 2023/2024 година, за студенти и за наставен кадар.

Истиот е достапен на следниот линк: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2022/

За сите информации студентите и наставниот кадар да се обратат кај Еразмус + координаторката, вон.проф. д-р Ангелина Станојоска на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk


СООПШТЕНИЕ
02.02.2023

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИ ИЗВРШУВАЊЕТО НА СИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ОБВРСКИ(пријавување испити,упис и заверка на семестар,издавање потврди и сл.) ВО СЛУЖБИТЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ДА ПРИЛОЖАТ ИНДЕКС. ВО СПРОТИВНО НЕМА ДА МОЖАТ ДА ГИ ЗАВРШАТ СВОИТЕ ОБВРСКИ.


СООПШТЕНИЕ
26.01.2023
Се известуваат студентите на втор циклус на студии дека заверката на летен семестар ќе се реализира во периодот од 13.02.2023 до 15.02.2023 година


ИЗВЕСТУВАЊЕ
18.01.2023
Се известуваат сите АКТИВНИ студенти на прв, втор и трет циклус студии дека имаат обврска ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ја пополнат студентската анкета преку Iknow .системот.
За помош може да се искористи упатството дедено на следниот линк: https://pfk.uklo.edu.mk/studenti/upatstvo-anketa/
Анкетирањето е анонимно и задолжително!


Предавање на јавна обвинителка Фатиме Фетаи
22.12.2022
Се известуваат студентите од сите три циклуси дека јавната обвинителкам м-р Фатиме Фетаи ќе одржи предавање „Овластувањата на јавниот обвинител при увид на место на кривичен настан и последователни истражни дејствија“ за студентите на 28.12.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот во просториите на факултетот во Битола.


Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА  ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА
КОНКУРС


Криминологија – достава на e-mail адреси
14.12.2022
Се молат студентите кои се запишани на насоката Казнено право и криминологија да достават e-mail адреси за предметот Криминологија на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk најдоцна до 19.12.2022 година (понеделник)


РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА
14.12.2022

Почитувани студенти ,
Објавен е распоредот на предавања за I семестар во Академската  2022/23

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА II ЦУКЛУС СТУДИИ
14.12.2022

Почитувани  студенти ,
Објавен е Дополнителен конкурс за втор циклус КОНКУРС

 


РАСПОРЕД НА ИСПИТИ
31.10.2022

Почитувани студенти ,
Објавен е распоредот на испити за Ноемвриска вонредна сесија 2022/23

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Симона Ангелеска
31.10.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:,,ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА АДВОКАТИТЕ ВО ОДНОСОТ СО КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СУДСКАТА ВЛАСТ” од кандидатот Симона Ангелеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  11.11.2022 година (петок) и истата ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот


Пријавување на испити во Ноемвриски испитен рок 2022/23
19.10.2022
Пријавувањето на испитите на прв, втор и трет циклус студии за ноемврискиот испитен рок ќе се реализира од 24.10.2022 до 28.10.2022 година.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Силвана Стојкоска
13.10.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:,,ТЕК НА ВОНПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА” од кандидатот Силвана Стојкоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  20.10.2022 година (четврток) и истата ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 14:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Јасмина Мисајлеска Спасеска
12.10.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:,,Квантитативна и квалитативна анализа на работата на Основен суд Кичево во период од 2008 – 2018 година” од кандидатот Јасмина Мисајлеска Спасеска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  20.10.2022 година (четврток) и истата ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:30 часот


 Септемврсиска испотна сесија  2021/22
05.09.2022

Почитувани студенти, објавени се распоредите на испити за Септемвриска испитна сесија

Пријавување на испити во Септемврсиски испитен рок 2021/22
24.08.2022

Пријавувањето на испитите на прв и втор циклус студии за септемврискиот испитен рок ќе се реализира од 05.09.2022 до 09.09.2022 година.
Септемврискиот испитен рок на прв, втор и трет циклус студии ќе се одржи во периодот од 12.09.2022 година до 30.09.2022 година

Подигнување на дипломи од прв и втор циклус студии
25.06.2022

Се известуваат студентите од прв и втор циклус студии кои што дипломирале заклучно со априлската промоција можат од 27.06. до 01.07. можат да  си ги подигнат дипломите за прв и втор циклус студии во Службата за студентски прашања во Правен факултет Кичево, секој ден од 11:00 до 13:30 часот,


Испити кај вон. проф. д-р Ангелина Станојоска
14.06.2022

Се известуваат студентите дека испитите на втор циклус студии закажани за 21.06.2022 година кај вон. проф. д-р Ангелина Станојоска ќе се одржат со почеток во 12 часот.

ИСКОРИСТЕТЕ ЈА МОЖНОСТА, БИДЕТЕ ГРАНТИСТ ПРИ РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИКАНСКАТА РАБОТА

Доколку сте заинтересирани да се стекнете со потребните квалификации за вашата прва работа, ане знаете од каде да започнете и кои вештини се потребни,тогаш Центарот за професионални обуки и кариерен развој ве поканува да бидете дел од online настанот на кој ќе можете да се запознаете за програмата на Германското здружение World University Service (WUS), кои во соработка со покраината Северна Рајна Вестфалија во Германија, ја поддржува студентската пракса во различни земји во светот преку проектот „Програма за транзиција на кариера“.

Програмата е наменета за студентите во последната година од студирањето (т.е. оние кои дипломираат оваа 2022 година) и студенти кои се запишани на втор циклус или веќе го завршиле.

Овој преоден грант се нуди на дипломирани студенти од македонските државни универзитети од сите дисциплини и вклучува обука за апликации, тренинг и грант за 3-6 месеци пракса во македонски институции/организации (250 € месечно).

Повеќе информации за програмата, можете да добиете на online инфоденот кој ќе се одржи на 14.06.2022 година(вторник), со почеток во 11.00 ч. или кај вон. проф. Д-р Елизабета Тошева

Сите заинтересирани студенти кои сакаат да учествуваат на работната online средба треба да се пријават на следниот линк:

https://tinyurl.com/fb-Live-career-transition
Флаер со повеќе информации


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александра Ситникоска
29.05.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:,,Семејни односи – со посебен осврт на девијантните појави помеѓу родителите и децата” од кандидатот Александра Ситникоска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  09.06.2022 година (четврток) и истата ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 10:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Љупчо Станкоски
29.05.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:,,ЦАРИНСКИ КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО КРИВИЧНОТО ЗАКОНОДАВСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА” од кандидатот Љупчо Станкоски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  06.06.2022 година (понеделник) и истата ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 10:00 часот


Соопштение
26.05.2022
Се известуваат студентите дека се објавени распоредите  на предмети за полагање во јунската сесија


Соопштение
24.05.2022
Се известуваат студентите дека на 26.05.2022 и 27.05.2022 ќе се врши пријавување на предмети за полагање во јунската сесија

Дополнително ќе бидат објавени  термините за полагање.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД –  Билјана Јованоска Димитријовска
27.04.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ,,Карактеристики и значење на договорите во граѓанско правната практика “ од кандидатот Билјана Јованоска Димитријовска , констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  05.05.2022 година (четврток) и истата ќе се одржи физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД –  Симона Велковска
27.04.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ,,АДВОКАТ КАКО ПОЛНОМОШНИК НА СТРАНКИТЕ ВО ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА “ од кандидатот  Симона Велковска , констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден  05.05.2022 година (четврток) и истата ќе се одржи физичко присуство во просториите на ПФК Кичево со почеток во 12:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРЈАН МАКСИМОСКИ
11.04.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:“АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ”од кандидатот Марјан Максимоски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 27.04.2022 год. ( Среда) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 13:00 часот.


Пријавување на испити во Априлска испитна сесија
07.04.2022

Се известуваат студентите дека на 18.04.2022 и 19.04. 2022 ќе се врши пријавување на предмети за полагање во априлската сесија.
Дополнително ќе бидат објавени  термините за полагање.

Соопштение – Подигање на дипломи
31.03.2022
Се известуваат студентите на втор циклус студии кои ја завршиле целосно студиската програма од II циклус студии,  своите дипломи можат да ги подигнат во службата на студентски прашања на Правен факултет Кичево во Кичево во периодот од 01.04 до 08.04.2022 година од 11:00 до 14:00 часот. ЛИСТА


КОНКУРС  УКЛО ТРИВИУМ
28.03.2022
Почитувани студенти,
Во склоп на активностите на УСС на 06.05.2022 година (петок) се организира УКЛО ТРИВИУМ, Ораторски натпревар на СЛОБОДНА ТЕМА.
За најдобрите оратори се обезбедени награди. На натпреварот планирани се две обуки од страна на организаторите. Учеството на обуките е задолжително за сите пријавени студенти на УКЛО Тривиум. ПОВЕЌЕ…


Соопштение
24.03.2022
Се известуваат студентите запишани на 2 циклус студии во сите насоки деке е објавен распоредот на предавања за летен семестар. Студентите се должни навреме да ги достават своите е маил адреси до предметните професори (на двајцата по секој предмет задолжителни и изборни ). Професорите ќе им пратат покани за час во термините дадени во распоредот на предавање.


Методологија на општествените истражувања – предавања
20.03.2022

Се известуваат студентите кои во вториот семестар ќе го слушаат предметот Методологија на општествените истражувања, да ги пратат следниве информации до предметниот наставник Проф. д-р Димитар Ефтимоски на dimitar@ukim.edu.mk
1.       Име и презиме
2.       Адреса за електронска пошта
3.       Број на индекс
4.       Насока (смер)


Виктимологија – испит
15.03.2022

Се известуваат студентите од насоката Казнено право и криминологија (Кичево и Битола) кои ќе полагаат испит по предметот Виктимологија, дека .истиот ќе се одржи на 21.03.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот во Битола.

Еразмус + мобилности за студенти на сите циклуси
03.03.2022

УКЛО на својата веб-страница го објави вториот Повик за мобилност исклучиво на студенти во текот на академска 2022-2023 година.
За наведната академска година, УКЛО има на располагање уште
– 80 студентски месеци за студирање
– 31 студентски месец за стажирање
Заинтересираните студенти да ја контактираат Ерасмус + координаторката на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk
Рокот за апликација и доставување на потребните документи е 15.03.2022 година.
Повикот можете да го преземете на: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus/

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ЈАНЕ КОРОВЕШОСКИ
04.03.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:“Облигациони договори со посебен осврт на договори за градење и надзор”од кандидатот Јане Коровешоски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 11.03.2022 год. ( Петок) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 11:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДАНИЕЛА НАНЧЕСКА
25.02.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:“Одговорност за штета која произлегува од договорот за градба со компаративна анализа на домашното со меѓународното законодавство”од кандидатот Даниела Нанческа констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 04.03.2022 год. ( Петок) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 13:00 часот.


Соопштение
20.02.2022
Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во Фебруарска испитна сесија 2022.


Соопштение
16.02.2022
Се известуваат студентите дека во периодот од 07.03.2022 до 09.03.2022 ќе се врши заверка и упис  на летен семестар.


ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ЦЕНТАР ЗА ПОЛИТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
09.02.2022
Објавува повик за учесници на Школата за политики за 2022 година  … 


ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
24.01.2022
Се известуваат студентите на Втор циклус студии на сите насоки на Правен факултет Кичево  и на дисперзираните студии во Битола  дека од 01 до 04 февруари ќе се врши задолжителното пријавување на испити за февруарската сесија.
Термините за полагање ќе бидат објавени дополнитело.
Полагањето ќе биде во периодот од 01 до 18 март со физичко присуство на факултет


ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ
02.01.2022

Се известуваат кандидатите за Втор циклус студии на Правен факултет Кичево Емин Емини и Сефедин Емини дека полагањето на приемен испит ќе се реализира на 10 01 2022 со почеток во 11 00 часот
од Комисијата

ПРЕДАВАЊА (АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА) – ИНСТИТУЦИИ НА ЕУ
21.12.2021
Се известуваат студентите на втор циклус студии на студиската програма по Административно право и администрација дека предавањето по предметот Институции на ЕУ на 27.12.2021 ќе може да го следат со пристапување на следниот линк на платформата Google Meet: https://meet.google.com/udo-hcnc-igu

       Наставници:
Проф. д-р Горан Илиќ
Проф. д-р Младен Караџоски


ПРЕДАВАЊА (ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈА) – СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ
21.12.2021

Се известуваат студентите на втор циклус студии на студиската програма по Човекови права и демократија дека предавањето по предметот Современи политички теории на 28.12.2021 ќе може да го следат со пристапување на следниот линк на платформата Google Meet: https://meet.google.com/dne-ieiu-mip

Наставници:
Проф. д-р Горан Илиќ
Проф. д-р Елена Тиловска – Кечеџи


ПРЕДАВАЊА (БИЗНИС И ПРАВО) – БИЗНИС ПРАВО
13.12.2021
Се информираат студентите кои ќе го слушаат предметот Економија за бизнис, на студиската програма Бизнис право, да ја пратат својата електронска адреса, заедно со бројот на индекс, до Проф. Димитар Ефтимоски, на следниот маил: dimitar@ukim.edu.mk


РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА – ЗИМСКИ  СЕМЕСТАР (АКАДЕМСКА 2021-22)
12.12.2021

Се известуваат студентите запишани на 2 циклус студии во сите насоки деке е објавен распоредот на предавања за зимски семестар. Студентите се должнинајдоцна до 13 декември да ги достават своите е маил адреси до предметните професори (на двајцата по секој предмет задолжителни и изборни ).

Професорите ќе им пратат покани за час во термините дадени во распоредот на предавање.

ПРЕДАВАЊА (БИЗНИС И ПРАВО) – ТРГОВСКО ПРАВО
12.12.2021

Студентите од втор циклус студии во насоката Бизнис право во Кичево и Битола кои следат настава по предметот Трговско право, кај Проф. д-р Саша Дукоски се замолуваат да формираат група на Вибер и да  се јават на предметниот професор на тел 070 504 500 , односно да контактираат на неговиот мејл sasadukoski@hotmail.com

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛИТЕТ
12.11.2021

Комисискиот испит по предметот Економски криминалитет од втор циклус студии ќе се одржи на 22.11.2021 година (понеделник) во 11.00 часот

Пријавување на испити 
28.10.2021

Се известуваат студентите на сите насоки на Втор циклус студии дека пријавување на испитите за ноемвриската сесија ќе се реализира од 01-03 ноември а полагањата ќе се реализираат во периодот од 08 до 12 ноември по распоред кој дополнително ќе се објави.

Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека гласањето за членови и претседател на Студентското собрание ќе се одвиваат на 29.10.2021 (петок) во Трите градови каде функционира факултетот во периодот од 09:00 часот до 13:00 часот
Од Комисијата за спроведување на гласањето

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – ДИМИТАР ДИМОСКИ
25.10.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов:“ИМОТНИОТ КРИМИНАЛ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД 19: ВИДОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ”од кандидатот Димитар Димовски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 02.11.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Битола со почеток во 13:30 часот.

ИКТ одделение за подготовка на правници
20.10.2021


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – КАТЕРИНА МИНОСКА
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Слободен пристап на информации од институциите поврзани со прекршоци од сторители-лица со болести на зависност на подрачјето на Основен суд Кичево”од кандидатот Катерина Миноска констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – АЛЕКСАНДАР КОСТЕСКИ
17.09.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОГОВОРИТЕ ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ”од кандидатот Александар Косетески констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 28.09.2021 год. ( Вторник) Одбраната ќе се одржи во просториите на Правен факултет – Кичево со почеток во 11:00 часот.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – УЛВИЈА АЛИОСКА
19.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Алтернативни решенија за управување со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија од страна на единиците на локална самоуправа” од кандидатот Улвија Алиоска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Џехат Јашари
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Правна регулатива на Заштитата на потрошувачите со компаративна анализа на јавниот и приватниот сектор во Република Северна Македонија” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 13:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Шпреса Алими Геци
15.06.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “Одлучување и управување во трговските друштва – концептуални предуслови за успешно пазарното позиционирање” од кандидатот Шпреса Алими Геци  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.06.2021 (вторник) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 12:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Драгана Јаковлеска
28.05.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: “АНАЛИЗА НА ПРИМЕНАТА НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕУ ОД СФЕРАТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ПРЕКУ ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ЈАВНИОТ И ПРИВАТЕН СЕКТОР”од кандидатот Драгана Јаковлеска  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 04.06.2021 (петок) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 11:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – МАРКО БОЖИНОСКИ
25.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: ”КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ НАСПРОТИ НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ И НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ” од кандидатот Марко Божиноски констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува 06.04.2021 год. со почеток во 12:00 часот во просториите на ПФК Кичево.


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Бојан Станскоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ ОД АСПЕКТ НА НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ“ од кандидатот Бојан Станкоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, со почеток во 14:00 часот


ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД – Александар Кочоски
20.02.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка и одбрана на магистерскиот труд со наслов: „Улогата на професијата нотар во обезбедување на правна сигурност на граѓаните“ од кандидатот Александар Кочоски  констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 29.10.2020 (четврток) во просториите на Правен факултет-Кичево, дисперзирани студии – Битола, со почеток во 13:00 часот02.11.2021