РАСПОРЕД НА КОЛОКВИУМИРАСПОРЕД НА ВТОРА   КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТЕН  СЕМЕСТАР – АКАДЕМСКА 2023-24
Распоред за II колоквимум   – I година – Летен семестар 2023-2024 
Распоред за II колоквимум   – II година – Летен семестар 2023-2024 
Распоред за II колоквимум   – III година – Летен семестар 2023-2024
Распоред за II колоквимум   – IV година – Летен семестар 2023-2024 


РАСПОРЕД НА ПРВА   КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА ВО ЛЕТЕН  СЕМЕСТАР – АКАДЕМСКА 2023-24
Распоред за I колоквимум   – I година – Летен семестар 2023-2024 
Распоред за I колоквимум   – II година – Летен семестар 2023-2024 
Распоред за I колоквимум   – III година – Летен семестар 2023-2024
Распоред за I колоквимум   – IV година – Летен семестар 2023-2024