СООПШТЕНИЈА:


Повик за Еразмус +
19.02.2024
Ве известуваме дека УКЛО  го објави отворениот интерен повик за аплицирање за индивидуални мобилности на студенти и кадри во рамките на КА 131 (со институции од земјите членки во ЕУ и земјите асоцирани во Програмата, односно програмските земји) за академската 2024/2025 година ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата – Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола (uklo.edu.mk), со краен рок за реализација на сите мобилности до 31 јули 2025.
Повеќе информации имате на наведениот линк, со рок за онлајн апликација до 04.03.2024 година: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2024/
Како и кај факултетската координаторка, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

Казнено право за студентите – предава
19.02.2024
Почитувани,
воведните предавања по предметот Казнено право за студентите на ДС во Струга и ПФ Кичево ќе се одржат по следниот распоред
20.02.2024г. Вторник
10.30ч на Правен факултет Кичево,

21.02.2024 Среда
 11ч на ДС во Струга.

Јавна и државна администрација – предавања
15.02.2024
“Се известуваат студентите кои го избрале предметот Јавна и државна администрација да испратат своја e-mail адреса на branko.dimeski@uklo.edu.mk


Локална самоуправа –  термин за предавања
15.02.2024
Почитувани,
воведните предавања по предметот Локална самоуправа за студентите на ДС во Струга и ПФ Кичево ќе се одржат по следниот редослед:

23.02.2024г. петок
10.30ч
Дисперзирани студии во Струга
13.30ч
Правен факултет Кичево
Ви благодарам

Соопштение:
14.02.2024

Се известуваат студентите, запишани на прв циклус на студии, дека предавањата и вежбите од летниот семестар започнуваат од Понеделник (19.02.2024 година) по утврдениот распоред кој е објавен на  web страната.


Основи на економија и Применета економија – термин за испит
05.02.2024
Се информираат студентите дека испитите по предметите Основи на економија и Применета економија ќе се спроведат  online  на 12.02.2024 година во 11ч.


ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО НА ЕУ – термин за испит
01.02.2024
ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ИСПИТОТ ПО ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ПРАВО НА ЕУ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН 13.02.2024 ГОДИНА (ВТОРНИК), СО ПОЧЕТОК ВО 11.00


 Римско право, Граѓанско и стварно право – термин за испит
29.01.2024

Испитите по предметите, Римско право и Граѓанско и стварно  наместо на 02.02.2024 год. се одлагаат и ќе се спроведат на 05.02.2024 год. во 12:00 ч.

Криминологија – промена на термин за колоквиум
12.01.2023
Се известуваат студентите дека вториот колоквиум по Криминологија,  наместо на 16.01.2024 година, ќе се одржи на 25.01.2024 година (четврток) со почеток во 11 часот.

Царинско казнено право – термин за прв поправен колоквиум
17.12.2023

Се известуваат студентите дека првиот поправен колоквиум по предметот Царинско казнено право ќе се одржи на 22.12.2023 (петок) со почеток во 12 часот.

Криминологија – термин за прв поправен колоквиум
12.12.2023
Се известуваат студентите дека првиот поправен колоквиум по Криминологија ќе се одржи на 25.12.2023 (понеделник) со почеток во 10 часот.

Криминологија – термин за прв колоквиум
22.11.2023

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по Криминологија закажан за 29.11.2023 година (среда) наместо во 10 часот, ќе започне во 9 часот.

Криминологија – термин за прв колоквиум
10.11.2023

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по Криминологија во Струга ќе се одржи на 29.11.2023 (среда) со почеток во 10 часот, додека по неговото одржување, од 11:30 часот ќе се одржат редовните предавања.

Одбрана на дипломска работа – Зорица Илиевска
29.10.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Научно-наставниот совет на П.Ф.Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов,,Договори-Договор за купопродажба,, од кандидатката Зорица Илиевска,констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 02.11.2023год.во просторииите на П.Ф.К.-Дисперзирани Студии во Струга,со почеток во 13 часот


Одбрана на дипломска работа – Марија Дулеска
29.10.2023
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на П.Ф. Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов,,Облигациони договори,,од кандидатката Марија Дулеска,констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 02.11.2023 год.во просториите на П.Ф.К-Дисперзирани Студии во Струга со почеток во 12 часот.


Криминологија – предавања
29.10.2023

Им се соопштува на студентите од прв циклус кои ја слушаат Криминологија дека термините за онлајн предавањата за предметот до 25.11.2023 се следните:
– 10.11.2023 година со почеток во 10 часот;
– 17.11.2023 година со почеток во 16 часот.
Студентите навремено ќе добијат линк за предавањата на Google Meet платформата.

СООПШТЕНИЕ – НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
24.10.2023
Ноемвриската испитна сесија за прв циклус на студии ќе се реализира во периодот од 06-10.11.2023 година. Пријавувањето на испити за сесијата ќе се реализира на ден 02 и 03.11.2023 година


Криминологија – термини за предавања
15.10.2023
Се известуваат студентите дека предавањата по Криминологија во октомври ќе се одржат во следните термини:
– 20.10.2023 година (петок) – со почеток во 13:30 часот;
– 27.10.2023 година (петок) – со почеток во 10 часот.
Предавањата до 25.11.2023 година, поради професионалното отсуство на предметната професорка, ќе се одржуваат онлајн.


Основи на економијата
12.10.2023
Се известуваат студентите дека во петок со почеток во 9.30 часот ќе се одржат предавањата со физичко присуство по предметот Основи на економијата кај проф. Д-р Елизабета Тошева


Оглас за пријавување на кандидати за членови и претседател на Факултетско студентско собрание
10.10.2023

Се распишува Оглас за избор на : 8(осум) кандидати за членови на Факултетско студентско собрание и за претседател на Факултетското студентско собрание на Правен факултет – Кичево

ОГЛАС


Повик за аплицирање за мобилност на академски кадар и студенти во рамките на CEEPUS програмата за летниот семестар од академската 2023/24 година.
10.10.2023
Повик за аплицирање за мобилност на академски кадар и студенти во рамките на CEEPUS програмата за летниот семестар од академската 2023/24 година
Краен рок за аплицирање во летен семестар: 31.10.2023 год.
Апликациите се поднесуваат електронски на www.ceepus.info
Подетални информации можете да најдете на следниот линк:
https://pfk.uklo.edu.mk/za-fakultetot/sorabotka/megjunarodna-sorabotka/ceepus/
За повеќе информации обратете се кај проф. д-р Елизабета Тошева  На меил: elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk


Царинско казнено право
03.10.2023
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Царинско казнено право во да се обратат на следната е-маил адреса: pakiza.tufekci@uklo.edu.mk  со наведување на градот во кој студираат.


Јавни Служби
03.10.2023
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Јавни Служби да испратат своја е-маил адреса на branko.dimeski@uklo.edu.mk


Римско право
02.10.2023
Се известуваат студентите дека по предметот Римско право предавањата ќе започнат од следната седмица , од причина што предметот е изборен и се уште нема информација дали и колку студенти го избрале за да може да се формираат групи.
За таа цел ги замолувам сите оние студенти што го избрале предмето да пуштат своја mail адреса и град на laze.jakimoski@uklo.edu.mk или на ljakimoski@yahoo.com


Информатика
02.10.2023

Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Информатика да се обратат на следната е-маил адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk со наведување на градот во кој студираат.


Внесување на оценки по сите предмети кај Проф.д-р Младен Караџоски
28.09.2023
ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД СТРУГА ДЕКА ВНЕСУВАЊЕТО НА ОЦЕНКИТЕ ВО ИНДЕКС ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ.Д-Р МЛАДЕН КАРАЏОСКИ ЌЕ БИДЕ НА ДЕН 03.10.2023 ГОДИНА (ВТОРНИК), ВО 10.00

Решение за прием на студенти Правен факултет-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Кичево, Дисперзирани студии Струга  – Трет уписен рок
28.09.2023
Државна квота


СООПШТЕНИЕ
27.09.2023
Се известуваат студентите дека заверката на трет, петти и седми семестар ќе се реализира во периодот од 3- 6 Октомври 2023 година.


Прв академски час
26.09.2023

Се известуваат сите студенти на Правен факултет –  Кичево дека првиот академски час ќе се одржи во трите градови по следниов распоред
Битола 02.10. во 11 00 часот
Кичево 02.10. во 12 00 часот
Струга  02.10. во 13 00 часот
Се покануваат за присуство сите студенти од прва до четврта година
На студентите кои се запишаа во прва година ќе им бидат доделени индексите и договорите за студирање
Од Деканската управа

Прелиминарна листи на примени кандидати од трет уписен рок за Академската  2023/24  на  Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии –  Струга – студиска програма за правни студии
26.09.2023
–  Државна квота


Криминологија – предавања
23.09.2023
Се известуваат студентите кои слушаат Криминологија кај вон. проф. д-р Ангелина Станојоска, дека во периодот од 02.10.2023 до 25.11.2023 година, поради нејзиното професионално отсуство, истите ќе се одвиваат онлајн преку платформата Google Meet. Се молат студентите, најдоцна до 30.09.2023 година, да достават e-mail адреса на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk

Локална самоуправа –  термин за испит
19.09.2023
Почитувани колеги,
испитот по предметот Локална самоуправа во септемвриски испитен рок ќе се реализираа на ден 26.09.2023 (вторник) со почеток во 10:30 часот


Распоред на предавања на зимски семестар за Академската 2023/24
18.09.2023
Се известуваат студентите дека  во делот на распореди е објавен распоредот на предавања на зимски семестар за Акдемската 2023/24


Англиски јазик II – промена на термин за предавања
18.09.2023
Се известуваат студентите дека предавањата по предметот Англиски јазик II ќе се одржат  на ден 19.09.2023  со почеток во 14:00 часот, предавањето ќе се одвива оnline


Решение за прием на студенти Правен факултет-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Кичево, Дисперзирани студии Струга  – Втор уписен рок
14.09.2023
Државна квота
Вонредни


Прелиминарна листи на примени кандидати од прв  уписен рок за Академската  2023/24  на  Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии –  Струга – студиска програма за правни студии
12.09.2023
–  Државна квота
–  Вонредни


Решение за прием на студенти Правен факултет-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Кичево, Дисперзирани студии Струга  – Прв уписен рок
30.08.2023
Решение за прием на студенти Правен факултет-Кичево, Дисперзирани студии Струга – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Прв уписен рок – Државна квота
Решение за прием на студенти Правен факултет-Кичево, Дисперзирани студии Струга – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Прв уписен рок –Специјални услови


Прелиминарна листи на примени кандидати од прв  уписен рок за Академската  2023/24  на  Правен факултет – Кичево, Дисперзирани студии –  Струга    студиска програма за правни студии
25.08.2023