СООПШТЕНИЈА:ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Бобан Митрески
06.12.2022

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Странски дирекни инвестиции” , од кандидатот/ката Бобан Митрески , со задоволство констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана. Одбраната се закажува на ден 09.12.2022 година (петок) во
просториите на Правниот факултет во Кичево – дисперзирани студии Струга на вториот кат во Предавална бр. 1, со почеток во 12:00 часот.


Меѓународно приватно право – термин за колоквиум
21.11.2022

Првиот колоквиум по Меѓународно приватно право ќе се одржи во следните термини:
Во Битола на 23.11.2022 во 11:00 часот;
Во Кичево на 24.11.2022 во 10:00 часот;
Во Струга на 28.11.2022 во 10:00 часот

Арбитражно право – термин за колоквиум
21.11.2022

Првиот колоквиум по Арбитражно право ќе се одржи во следните термини:
Во Битола на 23.11.2022 во 11:00 часот;
Во Кичево на 24.11.2022 во 10:00 часот;
Во Струга на 28.11.2022 во 10:00 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Елмедина Ќазими
12.11.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на П.Ф.во Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов:,,Договор за лиценца,,од кандидатката Елмедина Ќазими констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 14.11.2022 година во просториите на Правниот факултет во Кичево-дисперзирани студии Струга со почеток во 09 часот.

Распоред на I колоквиумска недела во зимски семестар во Академската 2022/23

06.11.2022
Почитувани студенти ве известуваме дека се објавени распоредите за I колоквиумска недела во зимски семстар на Академската 2022/23 во делот на распоред на колоквиум


Еразмус + Повик за студенти
27.10.2022

Драги студенти, објавен е Повикот за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата за студенти. Студентите повикот може да го видат на следниот линк (овде постави го ворд документот во прилог) и дополнителни информации да добијат кај Еразмус + координаторката, вон. проф. д-р Ангелина Станојоска (на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk) до која треба да ги достават потребните документи најдоцна до 31.10.2022 година (понеделник).

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Теодора Пејоска
20.10.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно научниот совет на П.Ф.Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов:,,Правата и обврските на купувачот во домашното и меѓународното право,, од кандидатката Теодора Пејоска, констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 25.10.2022 год.во просториите на П.Ф. Кичево Дисперзирани студии во Струга, со почеток во 11: 00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Даниела Наумовска
20.10.2022
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на П.Ф Кичево,Комисијата за оценка и одбрана на Дипломски труд со наслов: ,,Договор за лиценца,, од кандидатката Даниела Наумовска,констатира дека се исполнети условите за негова јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 25.10.2022 год.во просториите на П.Ф.К -Дисперзирани студии во Струга,со почеток во 12: 00  часот


Пријавување на испити во Ноемвриски испитен рок 2022/23
19.10.2022
Пријавувањето на испитите на прв, втор и трет циклус студии за ноемврискиот испитен рок ќе се реализира од 24.10.2022 до 28.10.2022 година.


Рок за пријавување – CEEPUS мобилност летен семестар семестар 2023
12.10.2022
Рокот за пријавување за мобилност во рамките на CEEPUS програмата за летен семестар академска 2022/2023 година е до 31.10.2022. Повеќе инфо на линк: https://pfk.uklo.edu.mk/za-fakultetot/sorabotka/megjunarodna-sorabotka/ceepus/
За повеќе информации обратете се кај вон. проф. д-р Елизабета Тошева на следниот меил: elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk


Претприемништво и бизнис – предавања
05.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Претприемништво и бизнис овој семестар да испратат своја e-mail адреса на elizabeta.tosheva@uklo.edu.mk


Запишување на зимски семестар во Академската 2022/23
04.10.2021
Се известуваат студентите дека запишување на зимски семестар во Академска 2022/23 ќе се извршува во периодот од 10.10.22 до 14.10.22, студентите исто така запишувањето да го извршат и преку Iknow системот.


Јавни служби – предавања
04.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Јавни Служби овој семестар да испратат своја e-mail адреса на branko.dimeski@uklo.edu.mk.


Информатика – предавања
04.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Информатика да се обратат кај предметниот наставник, доц. д-р Благој Неновски со информација во кој град студираат на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Царинско казнено право– предавања
02.10.2022
Се молат студентите кои ќе го слушаат предметот Царинско казнено право, да достават e-mail адреси кај предметната професорка на нејзината e-mail адреса: pakiza.tufekci@uklo.edu.mk


Вовед во право – Предавања
02.09.2022

Се известуваат студентите од прва година, кои ќе ги слушаат предавањата по предметотВовед во право да достават своја e-mail адреса кај предметниот професор на: dejan.vitanski@uklo.edu.mk


Прв академски час
30.09.2022
Се известуваат бруцошите, но и сите други студенти од повисоките академски години дека првиот академски час ќе се одржи во просториите на Правниот факултет во Кичево на 03.10.2022 година (понеделник) со почеток во 14 часот, во големиот амфитеатар.

Превозот од Битола ќе биде организиран и ќе тргнува од пред Правниот факултет во 11 часот.

Криминологија – е-маил адреси
30.09.2022
Се молат студентите кои ќе го слушаат предметот Криминологија, да достават e-mail адреси кај професорката Станојоска на нејзината e-mail адреса: angelina.stanojoska@uklo.edu.mk најдоцна до 03.10.2022 гпдина (понеделник) до 20 часот.


Меѓународно приватно право и Арбитражно – Предавања
30.09.2022
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметите Меѓународно приватно право и Арбитражно право во зимскиот семестар, да се пријавата кај проф. д-р Мирјана Ристовска, на следната мејл адреса: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk


Применета економика – комисиско полагање
28.09.2022
Комисиското полагање по предметот Применета економија ќе се одржи во понеделник 03.10. 2022 со почеток во 10 часот.


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ

24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испитиСе известуваат студентите од прв циклус студии на ПФК – Дисперзирани студии од Струга дека терминот за полагање на предметите Казнено право, Казнено процесно право и Судски систем, закажан за 09.02.2021 година, наместо во 11,00 часот ќе се одржи во 13,оо часот. Со почит