ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Иво Маркоски

23.11.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно -Научниот совет на П.Ф.Кичево,Комисијата за оценка и одбрана наДипломски труд со наслов : Mенаѓерски договор од кандидатот Иво Маркоски, констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.

Одбраната се закажува на ден 26.11.2021 год. во просториите на П.Ф.Кичево Д.С.Струга со почеток во 12 часот


КАЗНЕНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
22.11.2021
Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 03.12.2021(Петок) со почеток во 12ч.


Криминологија – термин за колоквиум
17.11.2021

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по Криминологија ќе се одржи во вторник (23.11.2021) со почеток во 10 часот.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – ПРОМЕНА НА ТЕРМИН НА ИСПИТ
17.11.2021
Испитот по предметот Локална самоуправа во ноемвриски испитен рок ќе одржат по следниот распоред:
19.11.2021 петок – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО БИТОЛА во 12.30часот
22.11.2021 понеделник – ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ВО СТРУГА во 11 часот
22.11.2021 вторник – ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО во 10.30часот


Се известуваат студентите од Правен факултет Кичево и ДС Битола и Струга дека гласањето за членови и претседател на Студентското собрание ќе се одвиваат на 29.10.2021 (петок) во Трите градови каде функционира факултетот во периодот од 09:00 часот до 13:00 часот
Од Комисијата за спроведување на гласањето


Право на конкуренција – предавања
24.10.2021
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Право на конкуренција во зимскиот семестар дека предавања се закажани за среда, 27.10.2021 г. во 11.00 часот online преку платформата Google meet. За да им биде испратен линк за предавањата студентите да достават своја e-mail адреса на aleksandra.patoska@uklo.edu.mk

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД –Ангелка Тасевска
21.10.2021
По спроведената постапка и донесената одлука на Наставно-научниот совет на П.Ф. Кичево,Комисијата за оценка и Одбрана на Дипломски труд со наслов ” Постапка за расправање оставина во правото на Р.С.Македонија” oд кандидатката Ангелка Тасевска,констатира дека се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 28.10.2021год.во просториите на П.Ф.Кицево Дисперзирани студии во Струга со почеток во 12 :00 часот

ИКТ одделение за подготовка на правници
20.10.2021

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА 1 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
05.10.2021
Право да се пријават на огласот за членови на Факултетското собрание и за председател на Факултетското собрание  на Правен факултет – Кичево  имаат сите  студенти  на Факултетот кои имаат запишано летен семестар во академската 2020/21 и зимски семестар во академската 2021/22. ПОВЕЌЕ…

Информатика – предавања
01.10.2021
Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Информатика да се обратат кај предметниот наставник, доц. д-р Благој Неновски на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk за понатамошни инструкции.


Француски јазик – избор на предмет
27.09.2021
Студентите од прва година кои сакаат да го слушаат предметот Француски јазик 1, во зимскиот семестар од академската 2021/2022, можат да се обратат на мејл кај предметниот професор за повеќе детали околу предметот: milena.kasaposka@uklo.edu.mk


ПОВИК – ПРАВНА КЛИНИКА
21.09.2021
За учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2021/2022 годинa. Повеќе


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
17.09.2021


ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ФРАНКОФОНСКА ОБУКА
17.08.2021
Се известуваат студентите од прв циклус на Правниот факултет дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема „Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, ПОВЕЌЕ


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Габриела Цветаноска
10.06.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Меѓународна трговска арбитража” од кандидатот/ката Габриела Цветаноска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 16.06.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Струга , со почеток во 12:00 часот.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Љупчо Даскалоски
25.03.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Договор за осигурување” од кандидатот/ката Љупчо Даскалоски, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 30.03.2021 година во просториите на Правниот факултет во Струга во Предавална  бр. 1, со почеток во 12:00 часот


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – ДАНИЕЛА НИЧЕСКА

08.01.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Криумчарење мигрантиод кандидатот/ката Даниела Ническа, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 11.01.2021 година во просториите на Правниот факултет во Струга во Предавална  бр. 1, со почеток во 11:00 часот


СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испитиСе известуваат студентите од прв циклус студии на ПФК – Дисперзирани студии од Струга дека терминот за полагање на предметите Казнено право, Казнено процесно право и Судски систем, закажан за 09.02.2021 година, наместо во 11,00 часот ќе се одржи во 13,оо часот. Со почит