Одделението за клиничко – правно образование – Правна клиника претставува посебна организациона единица на Правниот факултет чија цел е подготовка и реализација на практичната настава за студентите на институцијата. Клучната цел за нејзиното постоење е потребата од приближување на нашите студенти до секојдневната реалност на правничката професија.

Конкурс за учество

Координатор на Правната клиника

асс.м-р Ивона Шушак

E-mail:

susak.ivona@gmail.com

ivona.susak@uklo.edu.mk