Menu Close

6ти КОРОНА Дијалози

На 10.06.2020 година (среда) во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола се одржаа шестите по ред Корона дијалози на тема: „Криминолошките и криминалистички влијанија од глобалната пандемија“ на која говореа професорот Горазд...

Повеќе

Корона дијалози

„Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“. На 27.05.2020 година во 20.00 часот се одржа серијалот КОРОНА ДИЈАЛОЗИ за влијанието на пандемијата врз општественото живеење и секојдневните текови. Темата се однесуваше на „Влијанието...

Повеќе

Виртуелна тркалезна маса

„Човековите права во време на коронавирусот: Криминално однесување, владеење на правото и демократија“ Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во соработка со Mediterranea Меѓународниот центар за истражување на ...

Повеќе

За студентите:

Избор на Студентско собрание :
25.09.2020
На ден 29.09.2020 ќе се одржат избори за членови и председател на студентското собрание ,
Во прилог се кандидатските листи и списоци од студенти кои имаат право на глас 
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Трет  уписен рок :
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Факултетско образование
 
Прелиминарна ранг листа  (Битола) – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Вонредни студенти
 
Прелиминарна ранг листа  (Битола) – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Државна квота
 
Прелиминарна ранг листа – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Квота: Државна квота
 
Прелиминарна ранг листа  – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)  – Квота : Вонредни студенти
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ИДНИТЕ СТУДЕНТИ
27.08.2020
Поради големиот интерес за запишување на прв циклус студии на Правен факултет – Кичево, ги известуваме сите заинтересирани од регионот на Охрид и Струга дека документи за упис може да се достават во дисперзираната канцеларија на нашиот Факултет во Струга.

КОНТАКТ
Локација:
ул. Рудничка ББ – Кичево
ул. Партизанска ББ – Битола
ул. Владо Талески – Струга
Телефон :
045 220 267
047 221 115
046 780 721
Email:
pfk@uklo.edu.mk

Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето 
24.08.2020
Насоки за постапување на единиците на УКЛО за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2020/2021 година

Известување  за кандидатите при пријавување за идни студенти на Правен факултет Кичево – Битни предмети
24.08.2020
Како битни предмети за студирањето на Правен факултет – Кичево кои се основен услов и критериум за запишување за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна матура се определуваат:

  • за гимназиите: Социологија, Историја, Филозофија или други предмети по кои кандидатите постигнале најголем среден успех; и
  • за средните стручни училишта: 2 (два) стручни предмети од понудената листа на наставни предмети од средното стручно образование според образовниот профил на кандидатите каде кандидатите постигнале најголем среден успех.

Известување  за кандидатите при пријавување за идни студенти на Правен факултет Кичево
21.08.2020
Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:
– документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),
– незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).“

Распоред на испити
19.08.2020
Се известуваат стидентите дека се објавени Конечните распореди за испити во Септемвриската испитна сесија 

ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
17.08.2020
Почитувани идни студенти. 
Во прилог ви ги доставуваме листа на Интерни и Екстерни предмети (за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 или 2018/2019 година) ЛИСТА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020
Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни студенти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити

Термин за испит – Јавни служби и Јавна и државна администрација:
25.09.2020
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавна и државна администрација и предметот Јавни служби наместо во 09:30 часот, ќе започне во 11:00 часот.
 
Прелиминарна ранг листа – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Квота: Државна квота
 
Прелиминарна ранг листа  – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)  – Квота : Вонредни студенти
 

Термин за испити кај Вон.проф д-р Бранко Димески
23.09.2020
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавна и државна администрација и предметот Јавни служби наместо во 11:00 часот, ќе започне во 09:30 часот.

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ
04.08.2020
Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020
Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Трет  уписен рок :
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Факултетско образование
 
Прелиминарна ранг листа  (Битола) – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Вонредни студенти
 
Прелиминарна ранг листа  (Битола) – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Државна квота

 

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

Промена на термин за испити – Меѓународно приватно право
27.08.2020
Испитот по предметот Меѓународно приватно право, на дисперзираните студии во Струга, закажан за ден 01.09.2020 година, се презакажува за ден 07.09.2020 година (понеделник) во 10 часот.

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОР КОЛОКВИУМ
04.08.2020
Полагањето на колоквиумите ќе се одвива согласно Правилникот за условите, критериумите иправилата за запишување истудирање на прв циклус студии наУниверзитетот (правилникот од 2014, кој важи за студентите запишани пред академската 2019/2020), член 59„Доколку студентот го положи првиот колоквиум, на завршното оценување во испитните рокови во тековната учебна година го полага само материјалот од вториот колоквиум, до евентуалното повторно запишување на предметот“. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА И СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
22.07.2020

Дополнителната колоквиумска недела за полагање на втор колоквиум по предметите од летен семестар ќе се одржи од 17.08.2020 до 22.08.2020.
Пријавувањето на испити за септемвриска испитна сесија ќе се реализира од 17.08.2020 до 21.08.2020
Септемвриската испитна сесија ќе се одржи од 24.08.2020 до 30.09.2020.
Септемвриската испитна сесија ќе се спроведе во две декади, односно два испитни рокови.
Студентите кои ќе пријават испит во септемвриската испитна сесија ќе имаат можност доколку не го положат испитот во првиот рок да го полагаат и во вториот рок, или самите да одлучат во кој од двата рокови ќе го полагаат пријавениот испит.

Првиот испитен рок, односно првата декада ќе се спроведе во периодот од 24.08.2020 до 11.09.2020.
Вториот испитен рок, односно втората декада ќе се спроведе во периодот од 14.09.2020 до 30.09.2020.
Студентите кои ќе полагаат во колоквиумската недела и септемвриската испитна сесија имаат обврска претходно да се регистрираат на линкот за регистрација поставен на електронската страна на Факултетот, во рамките на следните рокови:

  • од 04.08.2020 до 10.08.2020 – пријавување за полагање на втор колоквиум;
  • од 11.08.2020 до 18.08.2020 – пријавување за полагање испит во септемвриска испитна сесија.

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани  студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и Струга ве известува дека и во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за студенти на студиските програми по “Казнено право и Криминологија” , “Бизнис право”, “Административно право и администрација”, “Меѓународно право и меѓународни односи” и “Човекови права и односи”
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  во прва година на прв циклус студии на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Повик за меѓународна научна коференција

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА  СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
18.08.2020

Се известуваат студентите на Втор циклус студии на сите насоки дека пријавувањето на испити за септемвриската сесија ќе се одвива во деновите 19,20 и 21 август (он лине и со пријава )
Термините за полагање ќе бидат дополнително објавени со напомена дека сесијата ќе се одвива во периодот од 14 до 30 септември 

 

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

СТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР ЗА  СЕПТЕМВРИСКА ИСИТНА СЕСИЈА
18.08.2020
Се известуваат студентите на Втор циклус студии на сите насоки дека пријавувањето на испити за септемвриската сесија ќе се одвива во деновите 24,25 и 26 август (он лине и со пријава )

Термините за полагање ќе бидат дополнително објавени со напомена дека сесијата ќе се одвива во периодот од 14 до 30 септември 
 

ПОВИК ЗА ОНЛАЈН КУРС ЗА АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ И СТУДЕНТИ НА ПРАВНИ СТУДИИ – ВОВЕД ВО ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
08.07.2020

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РСМ И СОРАБОТКА СО СОВЕТ НА ЕВРОПА И ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА

Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во соработка со Советот на Европа-Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП) и Правниот факултет при Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, организира курс за адвокатски приправници и студенти на правни студии за вовед во Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) и Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП).

Kурсот „Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права“ е изготвен во рамки на Европската програма за образование за човекови права за правни професионалци, позната и како ХЕЛП Програма. Се работи за програма на Совет на Европа изготвена со методологијата на ХЕЛП, финансирана од ЕУ. ПОВЕЌЕ

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите . 
Комисија за оценка на докторскиот труд:
 -Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА БИТОЛА

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020

uklo
eprint
ebsco
ceepus_logo