Menu Close

Битола I циклус студии

СООПШТЕНИЈА:

Студентски академски календар 
22.10.2020

26.10.2020 – 30.11.2020 – пријавување за вонредна ноемвриска испитна сесија

02.11.2020 – 13.11.2020 – вонредна ноемвриска сесија
 
16.11.2020 – 21.11.2020 – прва колоквиумска недела
 
11.01.2021 – 16.01.2021 – втора колоквиумска недела
 
25.01.2021 – 13.02.2021 – февруарска испитна сесија
 

СТУДЕНТИ ИЗБРАНИ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ПРАВНАТА КЛИНИКА ЗА АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
22.10.2020
Почитувани во прилог е објавена листата на избрани студенти за работа на правната клиника за академската 2020/2021 година. ЛИСТА

Казнено процесно право – Предавања
19.10.2020

„На 20.10.2020 година (вторник) во 11,00 часот за студентите од четврта година на додипломски студии на Правен факултет Кичево ДС Битола ќе се одржат првите online предавања по предметот Казнено процесно право. Се замолуваат студентите кои се уште не доставиле email адреса до предметниот професор д-р. Никола Тунтевски, а кои сакаат да ги следат истите, тоа да го сторат во најкраток можен рок на следната адреса nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

Информатика – Впишување на оцени во индекс
18.10.2020
Се известуваат студентите кои немаат добиено оцена во индекс, да ги достават индексите во студентските служби најдоцна до Вторник (20.10.2020) до 14:00 часот.

Арбитражно право – консултативна средба 
16.10.2020

Се известуваат студентите од четврта година кои го слушаат предметот Арбитражно право дека консултативната средба со физичко присуство ќе се одржи на 22.10.2020 година (четврток) со почеток во 12:00 часот. Истата ќе се одржи со почитување на протоколите за спречување на ширењето на COVID – 19.

 
Основи на економија – Предавања 
14.10.2020
Се информираат студентите од прва студиска година, кои од различни причини не успеаја да се вклучат на последното предавање по предметот Основи на економијата, дека својата електронска адреса треба да ја испратат кај предметниот наставник на dimitar@ukim.edu.mk
Притоа, студентите да го наведат своето име и презиме, бројот на индекс и статус (редовен или вонреден).
Предметен наставник,
Проф. д-р Димитар Ефтимоски
 
Предавање – Вовед во право
08.10.2020
Се известуваат студентите од прва година, кои ќе го слушаат предметот Вовед во право да се пријават на следната електронска адреса: dejan.vitanski@uklo.edu.mk . Предавањата ќе се одржуваат online, секој вторник од 09.00 часот.
 
Решенија за прием – Четврт уписен рок
28.09.2020
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Државна квота Редовни студенти
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Редовни студенти со школарина за студирање
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Факултетско образование
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Вонредни студенти
 
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Четврт уписен рок :
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Државна квота
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Факултетско образование
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Вонредни студенти

Предавање – Информатика
04.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Информатика да се пријават на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk

Предавање – Француски јазик 1
04.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 да се пријават на следната електронска адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Предавања по Еколошко право и Филозофија на право
02.10.2020
Се информираат студентите кои ќе ги слушаат предметите ЕКОЛОШКО ПРАВО  и ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО право, во зимскиот семестар во академската 2020/2021 година да пратат електронска порака на следната електронска пошта: svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk

Известување – Римско право и Арбитражно право 
01.10.2020
Се информираат студентите кои ќе ги слушаат предметите Римско право и Арбитражно право, во зимскиот семестар во академската 2020/2021 година да пратат електронска порака на следната електронска пошта: mirjana.ristovska@uklo.edu.mk

ДОПОЛНИТЕЛЕН IV КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО 
01.10.2020
Во согласност со Конкурсот за прв циклус студии, Одлуката на Ректорската управа на УКЛО од 30.09.2020 год. и добиените официјалните дописи за слободните места за четвртиот уписен рок од сите единици на УКЛО,  се изготви Дополнителен конкурс за прв циклус студии за четвртиот уписен рок (во Прилог).

Решенија за прием – Трет уписен рок
28.09.2020
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Државна квота Редовни студенти
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Факултетско образование
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Вонредни студенти
 
Избор на Студентско собрание :
25.09.2020
На ден 29.09.2020 ќе се одржат избори за членови и председател на студентското собрание. Во прилог се кандидатските листи и списоци од студенти кои имаат право на глас 
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Трет  уписен рок :
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Факултетско образование
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Вонредни студенти
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Битола – Квота : Државна квота
 

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити