Menu Close

Битола I циклус студии

СООПШТЕНИЈА:
Запишување на Зимски семестар во академската 2021 – 2022 година
22.09.2021
Почитувани колеги,
Ве известуваме дека уписот на зимскиот семестар во Академската 2021 – 2022 година ќе се одвива во периодот од 12.10. до 15.10
 
Aнкети за самоевалуација
22.09.2021

Се известуваат сите студенти кои студираат на Правен факултет Кичево и Д.С. во Битола и Струга (на прв втор и трет циклус студии) дека ЗАДОЛЖИТЕЛНО пред запишување на семестар мора да ги пополнат анкетите за самоевалуација достапни во iknow системот на ПФК.

ПОВИК – ПРАВНА КЛИНИКА
21.09.2021
За учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2021/2022 годинa. Повеќе

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
21.09.2021

ТЕРМИН ЗА ИСПИТ – Семејно право
19.09.2021

Им се соопштува на студентите кои ќе го полагаат предметот “Семејно право“ во Септемвриската испитна сесија, за оние кои сакаат да полагаат on-line на ден 27.09.2021 година, да испратат e:mail до предметниот професор, а, останатите студенти кои сакаат да полагаат писмено испитот ќе се одржи на ден 30.09.2021 година со почеток во 10:00 часот 

ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА 2021/22 АКАДЕМСКА ГОДИНА
17.09.2021
Се известуваат студентите дека во периодот од 27.09 до 29.09.2021 потребно е да ги пополнат анкетните листови за избор на предмети за академската 2021/22 . Исто така студентите да извршат избор на предмети на својот профил во Iknow системот.

ВНЕСУВАЊЕ ОЦЕНИ ВО ИНДЕКС КАЈ ПРОФ.Д-Р АЛЕКСАНДРА ПАТОСКА
17.09.2021
Се известуваат студентите дека на ден 24.09.2021 година (петок) во 11.00 часот ќе можат да ги внесат оцените во индекс од сите сесии и по сите предмети кои ги полагале кај Проф.д-р Александра Патоска

Термин за испит– Казнено процесно право и Историја на правото  право
14.09.2021
Почитувани, испитот по предметите Казнено процесно право и Историја на правото, закажани на Правен факултет Кичево ДС Битола на 21.09.2021 година, наместо во 10, оо часот ќе се одржат истиот ден, но во 12,оо часот.
Со почит, Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски

Термин за испит– Меѓународно приватно  право
14.09.2021
Испитот по Меѓународно приватно право, на дисперзираните студии во Битола, закажан за ден 17.09.2021 г. (петок) ќе започне еден час порано, односно во 9 часот.

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Теута Алиевка
14.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Процеси на интегрирање на Р.М во ЕУ ” од кандидатот/ката Теута Алиевска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 22.09.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 11:00 часот

ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Емилија Димовска
14.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : “Еволуција на казната затвор и нејзиното значење” од кандидатот/ката Емилија Димовска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.
Одбраната се закажува на ден 16.09.2021 година во просториите на ПФК Диспрезирани студии Битола , со почеток во 13:00 часот

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – Меѓународно јавно  право
04.09.2021
Комисиското полагање за предметот Меѓународно јавно право за студентот со Бр на индекс  1467/Б се закажува за 22.09.2021 со почеток во 10 00 часот

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – Меѓународно јавно  право
04.09.2021
Комисиското полагање за предметот Меѓународно јавно право за студентот со Бр на индекс  1548/Б се закажува за 22.09.2021 со почеток во 10 00 часот

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – Меѓународно  право за правата на човекот
04.09.2021
Комисиското полагање за предметот Меѓународно право за правата на човекот за студентот со Бр на индекс  1736/Б се закажува за 22.09.2021 со почеток во 10 00 часот

КОМИСИСКО ПОЛАГАЊЕ – Меѓународно приватно право
01.09.2021
Комисиското полагање на испитот по предметот Меѓународно приватно право за студентот со број на индекс 1846/Б ќе се одржи на 20.09.2021 во 11 часот

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

17.08.2021
Ве известуваме дека септемврискиот испитен рок за прв и втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 13.09.-30.09.2021, по распоред кој дополнително ќе биде утврден.
Пријавувањето на испити ќе се врши во периодот од 30.08.-03.09.2021 год.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ФРАНКОФОНСКА ОБУКА
17.08.2021
Се известуваат студентите од прв циклус на Правниот факултет дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема „Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, ПОВЕЌЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.