Menu Close

Црвен крст гости на Правниот факултет во Битола

Претставници од Општинската организација на Црвен крст беа денешни гости на Правниот факултет во Битола.
Студентите имаа можност да се запознаат со ВИЗИЈАТА и МИСИЈАТА на оваа организација и да ги добијат сите потребни информации околу нивното евентуално вклучување во големиот број на активности.

Правниот факултет и Црвен крст, Општинска организација-Битола и понатаму ќе продолжуваат да ја јакнат соработката со најава за идни активности во рамките на социјално-хуманитарната дејност.