Menu Close

Еразмус + мобилност (Доц. д-р Мирјана Ристовска)

Доц. д-р Мирјана Ристовска во периодот од 25.11 до 29.11.2019 година, користеше мобилност од Еразмус + Програмата на Правниот факултет во Пловдив, Република Бугарија.