Menu Close

III циклус студии

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ  – ЈУНСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020 – 2021 
25.05.2021
Пријавувањето на испити за јунска испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива во периодот од 10.06.2021 до 13.06.2021 година.
Јунската испитна сесија ќе се одржи после 14ти јуни.
 
МЕТОДОЛОГИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ(ИСТРАЖУВАЊА) – ПРЕДАВАЊА
14.05.2021
Предавањата по предметот Методологија на општествените науки (истражувања) ќе се одржат на Правниот факултет во Битола во следниве термини: 27.05.2021 (четврток), 29.05.2021 (сабота), 1.06.2021 (вторник), 3.06.2021 (четврток) и 5.06.2021 (сабота) – сите термини со почеток во 13:00 часот (наставата приближно трае до 15:15 часот).
ПРИСУСТВОТО Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО!


ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ – АПРИЛСКИ ИСПИТЕН РОК ВО АКАДЕМСКА 2020/2021 ГОДИНА
15.04.2021

Пријавување на испити за вонреден – Априлски испитен рок за академската 2020/2021 година за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива на 19 и 29.04.2021 година (понеделник и вторник)
Распоредот за полагање дополнително ќе биде објавен
 

АВТОРЕЗИМЕ  НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
18.03.2021
 Авторезиме на докторскиот труд од студентот  м-р Емилија Ицоска со наслов „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ 

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
17.03.2021
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов:„Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите за нејзина одбрана. 
На ден 30.03.2021 година (вторник) со почеток во 12:30 часот, во просториите на дисперзираните студии во Битола, ќе се одржи јавна одбрана на доктoрскиот труд

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ  – ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА ВО АКАДЕМСКАТА 2020 – 2021 
20.01.2021
Пријавувањето на испити за февруарска испитна сесија за студентите запишани на трет циклус студии ќе се одвива во периодот од 21.01.2021 до 26.01.2021 година.
Февруарската испитна сесија ќе се одвива во перидот од  08.02.2021 година  до 22.02.2021 година.

Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
24.10.2020
Со оваа Одлука се запишува 1 (еден) студент на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во трет уписен рок: ОДЛУКА

Конечна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
24.10
.2020
Конечна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година КОНЕЧНА  ЛИСТА

Прелиминарна   ранг листа  – Трет уписен рок на III Циклус студии :
23.10
.2020
Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во третиот уписен рок за академската 2020/2021 година ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020 – ТРЕТ УПИСЕН РОК

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – ПРАВИЛНИК
29.10.2020
 
Конечна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
15.10
.2020
Конечна  листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  КОНЕЧНА  ЛИСТА
 
Одлука за запишување на студенти на III циклус студии
15.10.2020
Со оваа Одлука се запишуваат 3 (три) студенти на трет циклус студии за академската 2020/2021 година во првиот уписен рок:
 ОДЛУКА
Прелиминарна  ранг листа (Битола) – Прв уписен рок на III Циклус студии :
14.10
.2020
Прелиминарна листа  на примени кандидати на трет циклус студии на студиската програма Меѓународно право и меѓународна политика во прв уписен рок во академската 2020/2021 година  ПРЕЛИМИНАРНА  ЛИСТА
 
Листа на акредитирани слободни
14.10.2020

Листа на акредитирани слободни ментори за трет циклус академски студии за академската 2020/2021 година

List of accredited supervisors – third cycle study program 2020/2021 : Листа на акредитирани слободни

ОДБРАНА НА ДОКТОРСКИ ТРУД – м-р Емилија Ицоска
30.06.2020
По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Правен факултет-Кичево, Комисијата за оценка  на докторскиот  труд со наслов: „Судска заштита на човековите права во Република Северна Македонија според Европската конвенција за човекови права“ од кандидатот м-р Емилија Ицоска  констатира дека се исполнети условите . 
Комисија за оценка на докторскиот труд:
 -Проф.д-р Владимир Ортаковски, редовен професор во пензија, Факултет за безбедност-Скопје, vladimir.ortakovski@gmail.com
-Вонр.проф.д-р Елена Темелковска-Аневска, Правен факултет-Кичево,   elena.temelkovska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Светлана Велјановска, Правен факултет-Кичево,   svetlana.veljanoska@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Горан Илиќ, Правен факултет-Кичево,   goran.ilik@uklo.edu.mk
-Вонр.проф.д-р Никола Тунтевски, Правен факултет-Кичево,   nikola.tuntevski@uklo.edu.mk

КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА
01.06.2020

Почитувани идни студенти , Правен факултет – Кичево, со Дисперзирани студии во Битола и  ве известува дека  во Академската 2020/2021 година Правниот факултет ќе врши уписи за идни докторанти.
Почитувани ќе ни биде чест и задоволство  идните кадри  во афелата на правото да произлезат токму од ПФК. Во прилог Ви го доставуваме конкурост за  запишување на студенти  на трет циклус студии на насоката “Меѓународно право и меѓународна полтика” на универзитетот “С.В. Климент Охридски” – Битола објавен од страна на УКЛО за сите факултети КОНКУРС

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРА НА  ДОКТОРСКИ ТРУДОВИ
01.06.2020

Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА БИТОЛА

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ IV УПИСЕН РОК – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.01.2020
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
27.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

KОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
17.12.2019
КОНЕЧНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА
16.12.2019
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ – НАСОКА МЕЃУНАРОДНО ПРАВО И МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
– ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА МЕНТОР
– ПРИЈАВЕН ЛИСТ – ОБРАЗЕЦ III ЦИКЛУС
– ЛИСТА НА МЕНТОРИ ЗА III ЦИКЛУС
– СООДВЕТНИ СТУДИИ ЗА III ЦИКЛУС

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ
13.12.2019
ДОПОЛНИТЕЛЕНКОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
11.11.2019
КОНЕЧНА ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020 И ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020
08.11.2019
ПРЕЛИМИНАРНИ ЛИСТИ НА ПРИМЕНИ КАДНИДАТИ НА III ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2019-2020