Menu Close

Кичево I циклус студии

СООПШТЕНИЈА:

Студентски академски календар 
22.10.2020


26.10.2020 – 30.11.2020 – пријавување за вонредна ноемвриска испитна сесија

02.11.2020 – 13.11.2020 – вонредна ноемвриска сесија
 
16.11.2020 – 21.11.2020 – прва колоквиумска недела
 
11.01.2021 – 16.01.2021 – втора колоквиумска недела
 
25.01.2021 – 13.02.2021 – февруарска испитна сесија
 

Политички систем и Локална самоуправа – Консултации и дополнителни полагања
21.10.2020
Почитувани,
Kонсултации и дополнителни полагања по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на: 22.10.2020 (четврток ) на Правен факултет Кичево во 10:00 часот
Со почит,
доц.д-р Иле Масалковски

Политички систем и Локална самоуправа – Консултации и дополнителни полагања
20.10.2020
Соопштение: Им се соопштува на студентите од трета година во Кичево, дека на ден 22.10.2020 година (четврток), со почеток во 10.00, ќе се одржи консултативна средба по предметот Политички систем и право на ЕУ. Во истиот термин, ќе се врши внесување на оцени по сите предмети кај Вон. Проф. д-р Младен Караџоски.

Политички систем и Локална самоуправа – Консултации и дополнителни полагања
13.10.2020
Почитувани,консултации и дополнителни полагања по предметите Политички систем и Локална самоуправа ќе се одржат на: 14.10.2020 среда на Правен факултет во Кичево во 12часот

 

Казнено процесно право – консултативна средба за втора година
13.10.2020
Им се соопштува на студентите од четврта година  во Кичево кои го слушаат предметот Казнено процесно право, дека консултативна средба со предметниот професор ќе се одржи на 16.10.2020 година (петок) со почеток во 12 часот. Средбата ќе се одржи со почитување на протоколите за спречување на ширењето на коронавирусот.

Криминологија – консултативна средба за втора година
13.10.2020
Им се соопштува на студентите кои се запишани во Кичево и го слушаат предметот Криминологија, дека консултативна средба ќе се одржи на 19.10.2020 година (понеделник) со почеток во 13 часот. Средбата ќе се одржи со почитување на протоколите за спречување на ширењето на новиот коронавирус.
 

 Политички систем и право на Е.У – предавање 
08.10.2020
Им се соопштува на студентите од трета година од Кичево и Струга дека online предавањата по предметот Политички систем и право на ЕУ, наместо на 12.10.2020г., ќе се одржат на ден 14.10.2020 година (среда), со почеток во 12.00, на платформата Google Meet

Јавни служби – консултативна средба 
08.10.2020
Се известуваат студентите од втора година кои во зимскиот семестар ќе го слушаат предметот Јавни Служби кај Вонр. проф. д-р Бранко Димески, дека на ден 16.10.2020 год. (петок) во 11.00 часот ќе се одржи консултативна средба со физичко присуство.
 

Предавање – Административно право и административна постапка
08.10.2020
Се известуваат студентите од прва година, кои ќе го слушаат предметот Административно право и административна постапка  да се пријават на следната електронска адреса: dejan.vitanski@uklo.edu.mk . Предавањата ќе се одржуваат online, секој вторник од 12.00 часот.

 Решенија за прием – Четврт  уписен рок:
08.10.2020
Решение за прием на студенти ( Конечна – ранг листа ) Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Квота: Факултетско образование
Решение за прием на студенти ( Конечна – ранг листа)  Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)  – Квота : Специјални услови
 
Консултативна средба – Основи на економија и Претприемништво и бизнис
06.10.2020
Се известуваат студентите од прва и втора година кои во зимскиот семестар ќе ги слушаат предметите Основи на економија и Претприемништво и бизнис кај Вонр. проф. д-р Елизабета Тошева, дека на ден 07.10.2020 год. (среда) во 11.00 часот ќе се одржи иницијална консултативна средба со физичко присуство.

Прелиминарна ранг листа – Четврт  уписен рок:
06.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Квота: Факултетско образование
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)  – Квота : Специјални услови
 

Запишување на Зимски семестар во Академската 2020/2021
06.10.2020
Се известуваат сите студенти дека запишувањето на зимски семсетар од Академската 2020/2021 ќе се одвива во перидодот од 13.10.2020 до 19.10.2020

Предавања по предметот Еколошко право
06.10.2020

Се известуваат студентите од втора година (трет семестар)  кои слушаат Еколошко право кај проф д-р Светлана Вељановска дека средба на факултет за информации за одвивање на предавањата и литература ќе се одржи во среда на 07.10. 2002 со почеток во 10 30 часот 
Проф Вељановска
 

Предавања по предметот Историја на правото
05.10.2020

Почитувани колеги, online предавањата по изборниот предмет ИСТОРИЈА НА ПРАВОТО за студентите од Прва година на Правен факултет во Кичево, кои го избрале истиот и кои се закажани кај Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски за 06.10.2020 година – вторник во 12,00 часот, нема да се одржат и истите се одлагаат за наредниот вторник на 13.10.2020 година, кога ќе се одржат on line во 12,00 часот. Се замолуваат студентите од прва година кои го избрале овој предмет веднаш да достават email адреси на emailot на проф. Тунтевски и тоа на nikola.tuntevski@uklo.edu.mk како би можеле да добијат покана за платвформата Google Meet и да го потврдат своето учество на предавањата.
                                                                                                                                                                                Со почит, Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски

Предавања по предметот Вовед во Правото
05.10.2020

Почитувани колеги, online предавањата по предметот ВОВЕД ВО ПРАВОТО за студентите од Прва година на Правен факултет во Кичево, закажани кај Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски за 06.10.2020 година – вторник во 9,00 часот, нема да се одржат и истите се одлагаат за во четврток на 08.10.2020 година, кога ќе се одржат on line во 13,00 часот. Се замолуваат студентите од прва година кои го слушаат овој предмет веднаш да достават email адреси на emailot на проф. Тунтевски и тоа на nikola.tuntevski@uklo.edu.mk како би можеле да добијат покана за платвформата Google Meet и да го потврдат своето учество на предавањата.
                                                                                                                                                                               Со почит, Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски

Предавање – Англиски јазик I
05.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Англиски јазик I дека опрвото предавање ќе се одржи со физичко присуство ( запознавање и консултации) на ден 09.10.2020 (петок) со почеток во 09:00 часот 

Предавање – Римско право
05.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Наследно право дека опрвото предавање ќе се одржи со физичко присуство на ден 09.10.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот

Предавање – Наследно право
05.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Наследно право дека опрвото предавање ќе се одржи со физичко присуство на ден 09.10.2020 (петок) со почеток во 10:00 часот

Предавања – Јавни служби 
05.10.2020
Се известуваат студентите кои ќе го слушаат предметот Јавни Служби да испратат валидна емаил адреса на branko.dimeski@uklo.edu.mk најкасно до Среда (07.10.2020).

Предавање – Информатика
04.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Информатика да се пријават на следната електронска адреса: blagoj.nenovski@uklo.edu.mk

Предавање – Француски јазик 1
04.10.2020
Се известуваат сите студенти кои ќе го слушаат предметот Француски јазик 1 да се пријават на следната електронска адреса: milena.kasaposka@uklo.edu.mk

Предавања по Еколошко право и Филозофија на право
02.10.2020

Се информираат студентите кои ќе ги слушаат предметите ЕКОЛОШКО ПРАВО  и ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО право, во зимскиот семестар во академската 2020/2021 година да пратат електронска порака на следната електронска пошта: 

 
Предавања по Меѓународно јавно право
02.10.2020
Се известуваат студентите од втора година од Кичево дека првите предавањата по предметот Меѓународно јавно право ќе се одржат online. Се молат студентите од втора година да достават свои активни е-маил адреси најдоцна до 04.10.2020 (недела) на следниот е-маил: elena.temelkovska@uklo.edu.mk.
 
ДОПОЛНИТЕЛЕН IV КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПРИ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КИЧЕВО 
01.10.2020
Во согласност со Конкурсот за прв циклус студии, Одлуката на Ректорската управа на УКЛО од 30.09.2020 год. и добиените официјалните дописи за слободните места за четвртиот уписен рок од сите единици на УКЛО,  се изготви Дополнителен конкурс за прв циклус студии за четвртиот уписен рок (во Прилог).
 
Известување – Криминологија 
01.10.2020
Им се соопштува на студентите од втора и трета година кои ќе слушаат Криминологија најдоцна до понеделник (05.10.2020) да пратат мејл за регистрација на angelina.stanojoska@uklo.edu.mk за да им биде пратен Google Meet линк за првото предавање кое ќе се одржи според претходно објавениот распоред. 
 
ПОКАНА ЗА ПРВ СВЕЧЕН АКАДЕМСКИ ЧАС
29.09.2020
Почитувани бруцоши, почитувани студенти,
Првиот свечен академски час и свеченото доделување на индексите за студентите запишани на прв циклус правни студии на Правен факултет – Кичево (со дисперзирани студии во Битола и Струга) во академската 2020/2021 година, ќе се одржи на ден 01.10.2020 год. со почеток во 09.00 часот на Правниот факултет во Кичево и во 12.00 часот на Правниот факултет – Кичево, дисперзирани студии во Битола. Свеченоста ќе биде организирана во согласност со важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на РС Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.
ДЕКАНСКА УПРАВА
 
Решенија за прием – Кичево –  Трет уписен рок
28.09.2020
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Кичево – Државна квота Редовни студенти
Решение за прием на студенти (Конечна-ранг листа) Правен факултет Кичево-Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) – Кичево – Вонредни студенти
 
Избор на Студентско собрание :
25.09.2020
На ден 29.09.2020 ќе се одржат избори за членови и председател на студентското собрание. Во прилог се кандидатските листи и списоци од студенти кои имаат право на глас 
Термин за испит – Јавни служби и Јавна и државна администрација:
25.09.2020
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавна и државна администрација и предметот Јавни служби наместо во 09:30 часот, ќе започне во 11:00 часот.
 
Прелиминарна ранг листа – Трет  уписен рок:
25.09.2020
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии) Квота: Државна квота
Правен факултет Кичево – Правни студии од прв циклус (четиригодишни универзитетски студии)  – Квота : Вонредни студенти
 

Термин за испити кај Вон.проф д-р Бранко Димески
23.09.2020
Се известуваат студентите дека полагањето по предметот Јавна и државна администрација и предметот Јавни служби наместо во 11:00 часот, ќе започне во 09:30 часот.

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ
24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испити