Menu Close

Кичево I циклус студии

СООПШТЕНИЈА:
Запишување на Зимски семестар во академската 2021 – 2022 година
22.09.2021
Почитувани колеги,
Ве известуваме дека уписот на зимскиот семестар во Академската 2021 – 2022 година ќе се одвива во периодот од 12.10. до 15.10
.
 
Tермин за испит – Наследно право, Римско право и Граѓанско право
22.09.2021
Почитувани, испитите по предметите Наследно правото, Римско право и Граѓанско право  кај ДОц. д-р Лазе Јаќимоски ќе се одржат на де 28.09.2021 (вторник) со почеток во 11:00 часот.
 
Aнкети за самоевалуација
22.09.2021

Се известуваат сите студенти кои студираат на Правен факултет Кичево и Д.С. во Битола и Струга (на прв втор и трет циклус студии) дека ЗАДОЛЖИТЕЛНО пред запишување на семестар мора да ги пополнат анкетите за самоевалуација достапни во iknow системот на ПФК.

ПОВИК – ПРАВНА КЛИНИКА
21.09.2021
За учество во работата на ПРАВНАТА КЛИНИКА за академската 2021/2022 годинa. Повеќе


ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА : 8 (ОСУМ) КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ И ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДИСКО СОБРАНИЕ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО
21.09.2021

ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА 2021/22 АКАДЕМСКА ГОДИНА
17.09.2021
Се известуваат студентите дека во периодот од 27.09 до 29.09.2021 потребно е да ги пополнат анкетните листови за избор на предмети за академската 2021/22 . Исто така студентите да извршат избор на предмети на својот профил во Iknow системот.

 
ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД – Маре Силјановска
17.09.2021

По спроведената постапка и донесената Одлука на Наставно – научниот совет на Правниот факултет во Кичево , Комисијата за оценка и одбрана на Дипломскиот труд со наслов : Трговски договори од кандидатот/ката Маре Силјановска, констатира дека  се исполнети условите за негова Јавна одбрана.Одбраната се закажува на ден 28.09.2021 година во просториите на Правниот факултет во Кичево во Предавална  бр. 1, со почеток во 13:00 часот.

Tермин за испит – Вовед во право и Историја на правото
14.09.2021
Почитувани, испитот по Воведот во правото и Историја на правото кои се зкажани на Правен факултет Кичево на 17.09.2021 година во 11, оо часот кај Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски, ќе се одржат истиот ден, но во 10,оо часот од страна на Проф. д-р. Дејан Витански.
Со почит, Вонред. проф. д-р. Никола Тунтевски“

.

Термин за испит – Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право
11.09.2021
Ве известуваме дека испитите по предметите Меѓународно јавно право и Меѓународно приватно право во Кичево се  презакажуваат за ден 22.09.2021 година (среда) со почеток во 13 часот.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
17.08.2021
Ве известуваме дека септемврискиот испитен рок за прв и втор циклус студии ќе се спроведе во периодот од 13.09.-30.09.2021, по распоред кој дополнително ќе биде утврден.
Пријавувањето на испити ќе се врши во периодот од 30.08.-03.09.2021 год.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ФРАНКОФОНСКА ОБУКА
17.08.2021
Се известуваат студентите од прв циклус на Правниот факултет дека Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола ќе организира седумдневна стручна франкофонска обука на тема „Развивање на тврди и меки вештини кај младите луѓе“, ПОВЕЌЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ РАБОТИ

24.06.2020
Почитувани,Врз основа на Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Службен весник на РСМ бр.134/2020), Ве информираме дека се овозможува одбрана на дипломски работи и магистерски и докторски трудови со физичко присуство на студентите. За организација на одбрани.

Одлука за спроведување на полагање на колоквиуми и испит