Menu Close

Корона дијалози

На 27.05.2020 година во 20.00 часот се одржа серијалот КОРОНА ДИЈАЛОЗИ за влијанието на пандемијата врз општественото живеење и секојдневните текови.
Темата се однесуваше на „Влијанието на новите политички и правни предизвици од пандемијата“ на која говореа д-р Мирјана Лазарова Трајковска врховен судија на РСМ, проф. д-р Цане Мојаноски, проф. д-р Никола Дујовски, проф. д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за безбедност-Скопје, проф.д-р Горан Илиќ проф. д-р Елена Тиловска Кечеџи и проф. д-р Мирјана Ристовска од Правниот факултет.