Menu Close

Членството во НАТО како гаранција за сигурна иднина на младите

На 02.12.2019 (понеделник) на Правниот факултет (Битола) се одржа настанот “Членството во НАТО како гаранција за сигурна иднина на младите” на кој говореше Проректорот вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски.

Целта на настанот беше да се поттикне аргументирана дебата за придобивките од евроатлантските интеграции и зачленувањето на Република Северна Македонија во НАТО.