Menu Close

Научна конференција „Сто години Версајски договор“

Амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје, во соработка со Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, беа организатори на научната конференција „Сто години Версајски договор“, која се одржа во НУУБ „Св. Климент Охридски“ на 16.05.2019 година. На конференцијата, во вториот панел, свои презентации има деканот, проф.д-р Горан Илиќ, и продеканката за наука и меѓународна соработка, доц.д-р Елена Тиловска – Кечеџи.