Menu Close

Работилница на тема: Попис и политики за население

Деканот на Правниот факултет – Проф д-р Горан Илиќ, Проф. д-р Младен Караџовски и Асс. м-р Диоген Хаџи Коста Милевски се дел од регионалната работилница на тема: Попис и политики за население.