Menu Close

РЕЗУЛТАТИ ОД ЈУНСКА   ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД AПРИЛСКА (ВОНРЕДНА)   ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21


РЕЗУЛТАТИ ОД ФЕВРУАРСКА  ИСПИТНА СЕСИЈА  ВО АКАДЕМСКАТА 2020/21


Методологија на општествените истражувања – Rезултати  од испит – Септември 2020
Економски развој – Rезултати  од испит – Јуни 2020
Методологија на општествените истражувања – Rезултати  од испит – Јуни 2020
Адвокатско и нотарско право – Прелиминарни резултати  од испит – Февруарска испитна сесија 2020